Dotační programy SOT 2023

02. 06. 2023
Autor: Leona Petrášová
Už je to venku! Od 1. června probíhá příjem žádostí dotačního titulu "Investice" v rámci SOT s vínem. Pojďte investovat s námi do vybavení vašeho vinařství!
 
Dotační programy SOT 2023

Jaké jsou podmínky? 

Zájemci o tento dotační titul mohou své žádosti posílat již od 1. června až do 31. srpna 2023. Dotaci můžete čerpat na: 
 


Zájemce o dotační titul musí vykonávat hospodářskou činnost, tzn. že musí být registrován jako zemědělský podnikatel nebo být zapsán v Obchodním nebo Živnostenském rejstříku.  

Maximální výše dotace je až 50 % ze způsobilých výdajů a maximálně 2 mil. Kč na jednotlivou žádost o dotaci. 

 
Základní pravidla pro získání SOT dotace jsou následující:  

 • Opatření se řídí mimo jiné nařízením vlády č. 147/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění, nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149, v platném znění, prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/1150, v platném znění, nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273, v platném znění a prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/274, v platném znění. 

 • Žádost o podporu je nutné podat před samotným pořízením investice. 

 • Žadatel musí být registrován jako výrobce vinařských produktů (tzn. musí mít podáno „Prohlášení o zahájení výroby produktů“ na ÚKZÚZ – Registr vinic). 

 • Žadatel musí za běžný hospodářský rok a rok tomuto předcházející podat prohlášení o sklizni nebo prohlášení o produkci a prohlášení o zásobách podle zákona o vinohradnictví a vinařství, pokud k tomu měl zákonnou povinnost. Tzn. pro žádosti roku 2022 se daná podmínka vztahuje na prohlášení za rok 2021 a 2022. 

 • Žadatel musí investici provést a doručit Fondu doklady o jejím pořízení (daňový doklad a doklad o úhradě daňového dokladu) do 31. ledna následujícího kalendářního roku po podání žádosti.

 • Pokud dochází k výměně starého zařízení za nové, lze výměnu původního zařízení začít provádět až po provedení kontroly ověřující stav původního zařízení. 

 • Pokud je pořízení zařízení financováno formou úvěru, nesmí dojít k převodu vlastnického práva na jinou osobu/subjekt (úvěrující společnost).

 • 5 let od právní moci rozhodnutí o poskytnutí podpory žadatel nesmí investici převést (prodej, darování) na jiný subjekt a zároveň nesmí ukončit produkční činnosti (tzn. nepřestane vyrábět víno) – pokud by k tomuto došlo, bude částka podpory předepsána k vrácení. ​

Změny oproti loňskému roku (zdroj: www.szif.cz)
 
 • Žádosti (a veškeré další doklady/přílohy) lze podat od 1.6.2023 výhradně skrze Portál farmáře SZIF, a to pod svým jedinečným přístupovým oprávněním. Je tedy NUTNÉ, aby si každý žadatel ověřil, že má aktivní přístup na Portál farmáře SZIF a zároveň jsou jeho přístupové údaje v pořádku a funkční. Již nebude možné dokumenty podávat např. datovou schránkou, osobně, skrze služby České pošty apod.
 • Žadatel již nebude uvádět hodnoty mikro, malého a středního podniku (roční pracovní jednotky, roční obrat, roční bilanční sumu) do formuláře žádosti, ale před samotným podáním žádosti musí mít skrze Portál farmáře podánu aktuální průřezovou přílohu "Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků". Příručka „Zjednodušený postup pro doložení Prohlášení o kategorii podniku přes Portál farmáře“ a „Příkladový manuál pro vyplnění Prohlášení o kategorii podniku“ jsou k dispozici na Portálu farmáře v sekci „Nová podání“ – „Ostatní podání“ – „Průřezové přílohy“ – „Soubory ke stažení“.
 • Žadatel musí mít před podáním žádosti zároveň podánu skrze Portál farmáře aktuální průřezovou přílohu „Identifikace příjemců dotací“. Pokud již byla tato příloha podána (např. ve vztahu k jinému dotačnímu titulu) a je nadále aktuální, není třeba tuto přílohu podávat znovu. Daná povinnost vyplývá z čl. 59 nařízení EP a Rady (EU) č. 2021/2116 s ohledem na čl. 44 prováděcího nařízení (EU) č. 2022/128 a dále § 11ia zákona č. 256/2000 Sb. (zákon o SZIF), ve znění pozdějších předpisů. Formulář obsahuje informace o žadateli s ohledem na jeho majetkovou propojenost s jiným subjektem, resp. s ohledem na vazbu ovládající a ovládané osoby dle ustanovení § 74 zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích). Do formuláře bude žadatel (fyzická i právnická osoba) uvádět vazby s obchodními korporacemi založené na podílu majetkových nebo Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: +420 222 871 871 fax: +420 222 871 765 e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 2 z 2 hlasovacích práv nad 40% (případně 30% při jednání ve shodě), pokud nikdo jiný nedisponuje vyšším podílem. Obchodními korporacemi dle § 1 zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích) jsou: veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení a družstvo nebo evropská družstevní společnost. Tento krok, který musí předcházet podání žádosti, provede žadatel na Portálu farmáře SZIF skrze sekci „Ostatní podání“ – „Průřezové přílohy“ – „Identifikace příjemců dotací“. Video s informacemi o Identifikaci příjemců dotací (včetně postupu podání skrze Portál farmáře SZIF) je k dispozici např. na stránkách www.szif.cz, v sekci „Jednotná žádost" – „Prezentace a videa" – „Videa" – „Identifikace příjemců dotací“. Příručka je k dispozici na Portálu farmáře SZIF v sekci „Nová podání“ – „Ostatní podání“ – „Průřezové přílohy“ – „Soubory ke stažení“ – „Identifikace příjemců dotací“.
 • Dotace bude poskytována na stejné typy zařízení/investic jako dosud, pouze s tím rozdílem, že již bude možné získat podporu na jakýkoli typ filtru na víno, nikoli jen na cross-flow filtr na víno, jak tomu bylo dosud.
 • Již nebude možné obdržet prémii pro mladé vinaře (zrušeno z důvodu nízkého využití ze strany žadatelů).
 • Pokud nebude subjekt/žadatel podávat prohlášení na ÚKZÚZ (prohlášení o sklizni/produkci/zásobách), resp. je bude podávat po termínu pro jejich podání, již to nebude mít vliv na výši dotace (případné sankce bude udělovat ÚKZÚZ).
 • Na základě novelizace evropské legislativy dochází ke změně u rozvinutých a méně rozvinutých regionů v rámci ČR. Dříve bylo rozvinutým regionem pouze území hl. m. Prahy a žadatelé mohli získat podporu maximálně ve výši 40 % způsobilých výdajů (v ostatních, tzn. méně rozvinutých regionech, mohli získat podporu maximálně ve výši 50 % způsobilých výdajů). Nově jsou rozvinutými regiony Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj. Žadatelé, jejichž investice budou umístěny v těchto krajích, tak budou mít nárok max. na 40 % způsobilých výdajů. 

Žádost o podporu se podává fyzicky či elektronické formě Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na RO SZIF: Kotlářská 53, 602 00 Brno, tel.: 703 197 214 (Ing. Gąszczyková), tel.: 703 197 215 (Ing. Řezáč).

Pro více informací si projděte příručku od SZIF
 

Jde vám z toho hlava kolem? Nechte to na nás!

 

Našim hlavním cílem je být pro vás profesionálním partnerem, na kterého se můžete stoprocentně spolehnout. Proto začínáme s péči již v prvním okamžiku – s výběrem správných produktů a technologií vám s radostí pomůžou naši obchodní konzultanti Pavel, Adam nebo Daniel. Neváhejte se na ně obrátit. Mezi naše zákazníky, kteří v nás vložili svoji důvěru při realizaci investice do vinařství v rámci dotací patří například: Gala Vinařství, Vinařství Špalek, Vinařství Volařík, Víno Kadrnka, Vinařství Piálek & Jäger, Vinařství Štěpán Maňák a další. 

 

Co o nás řekli naši zákazníci? 

"Technologie, kterou nám Vinařský ráj dodal na základě našich požadavků na klíč, splňuje naše představy a konkrétně v loňském roce, který nebyl pro vinaře úplně jednoduchý, nám pomohla vyrobit vína, která u našich zákazníků získají oblibu. Právě pro přístup, se kterým jsme se setkali při dodávce technologií, jsme se rozhodli spolupracovat i na poli enologie, a proto jsme v loňském roce poprvé vyzkoušeli i preparáty značky LAMOTHE-ABIET a byli jsme spokojeni. Ve spojení s technologií můžeme říct, že hrozny byly zpracovány opravdu šetrně, a i při dalších operacích ve sklepě jsme zaznamenali vynikající výsledky. Pro každého vinaře je výběr přípravků důležitou součástí procesu výroby vína a za naše vinařství můžu říct, že dál půjdeme cestou, na kterou jsme právě spoluprací s Vinařským rájem vykročili."

Kateřina Šílová – Víno Šílová

"Výraznější spolupráci jsme započali v roce 2019. Oceňujeme hlavně schopnost poradit. Ve Vinařském ráji je schopný a flexibilní tým. Spolupráci hodnotíme velice kladně. Enologie u všech odrůd pracovala skvěle. Při výběru enologie jsme vše komunikovali se zaměstnanci Vinařského ráje. Například značku Lamothe-Abiet jsme v roce 2019 zkusili poprvé, v roce 2020 již ve větší míře na různé odrůdy. Jsme spokojeni, ale musíme to "ochutnat", jestli jsme správně spokojeni 😊 Technologie pracují bez problémů a plní účel pořízení. Zatím jsme velice spokojení, v minulých dvou letech jsme pořizovali nový pneumatický lis, kalolis, mlýnkoodstopkovač a čerpadla."

Radim a Pavel Stávkovi – Vinařství Stávkovi 

"Ve Vinařském ráji najdete profesionální značky technologií, které jsou k mání ve špičkových vinařstvích ve světě. Třeba s Willmesem jsem se potkal již v roce 2007 ve Vinařství Galant a byl to neskutečný rozdíl oproti všemu, co jsem do té doby u nás v republice mezi kolegy poznal. Způsob lisování, šetrnost, rychlost, možnosti jak a co vylisovat... Neznám lepší stroj. Nebo betonové vejce mě fakt dostalo. Řekl jsem si, že to byla fakt pecka a chci je do vinařství! Jsem moc rád, že jsme se domluvili s Honzou Žďárským a dva Francouze z firmy Nomblot už dva roky na Merlot používám."  

Jindřich Kadrnka – Víno Kadrnka 


Kontaktujte naše obchodní konzultanty a zjistěte možnosti, které vám přináší spolupráce s námi!

Ing. Daniel Ryšavý

Obchodní konzultant pro oblast Velkopavlovickou a Znojemskou
+420 725 976 150 rysavy%at%vinarskyraj.cz

Bc. Adam Štohandl

Obchodní konzultant pro Slovensko, oblast Slováckou
+420 602 117 077 stohandl%at%vinarskyraj.cz

Ing. Pavel Buchta

Obchodní manažer
+420 775 099 304 buchta%at%vinarskyraj.cz