Celostátní vinařský kongres

11. 01. 2023
Autor: Ing. Leona Petrášová
Historicky první celostátní vinařský kongres pořádaný Svazem vinařů může zodpovědět spoustu otázek týkající se budoucnosti našeho oboru. Jeho cílem je propojení státní správy a zájmů vinařů. 
Celostátní vinařský kongres
Letos poprvé se můžete v prostorách zámecké jízdárny ve Valticích účastnit celostátního vinařského kongresu. Kongres se koná 23. ledna 2023 od 12 hodin a my jsme jeho generálním partnerem. 

Cílem tohoto kongresu pořádaného jednou za 4 roky bude propojit zájmy všech českých vinařů, od těch malých až po ty největší, a českou legislativu a najít společnou řeč v těch nejdůležitějších tématech, které hýbou vinařským světem - od hospodářské krize, přes dopady války až po legislativní změny. Zároveň se tímto kongresem vzdá hold významnému prof. Ing. Vilému Krausovi CSc., nestorovi vinařství, jehož narození si připomeneme v příštím roce.

O vaši pozornost se na tomto kongresu postarají: 
  • Vilém Kraus se svou přednáškou o ekologizaci, rezistentních odrůdách, udržitelné technice
  • prof. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D., který bude povídat o udržitelné produkci vína, moderních technologiích a a možnosti aplikovaného výzkumu
  • Mgr. Klára Kollárová, jejíž přednáška se dotkne příležitostí v tuzemském i mezinárodním kontextu, společenská odpovědnost
  • Doc. Ing. Miloš Michlovský, Dr.Sc. se zaměřením na komplexní pozicování tuzemského vinohradnictví a vinařství v následujících letech a naváže na odkaz prof. Ing. Viléma Krause CSc.

Na kongresu vystoupí také: 
  • prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. – předseda vlády České republiky 
  • Ing. Zdeněk Nekula – ministr zemědělství České republiky 
  • prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR – ministr zdravotnictví České republiky 
  • Ing. Michal Kučera – předseda Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
  • Mgr. Jan Grolich – hejtman Jihomoravského kraje 

V případě, že chcete být součástí této jedinečné události, kde máte možnost načerpat spoustu informací z našeho oboru, přihlašujte se prostřednictvím formuláře na následujícím odkazu. Kapacita kongresu je 350 míst. Těšíme se s vámi na viděnou.