Dotační možnosti PRV na Slovensku

04. 02. 2022
Autor: Ing. Leona Petrášová
A je to tady! Pôdohospodárska platobná agentúra oficiálně vydala výzvu na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek z PRV Slovenské republiky 2014-2022. Sepsali jsme pro slovenské zákazníky stručné shrnutí. 
Dotační možnosti PRV na Slovensku
Hlavním cílem Pôdohospodárské platobné agentúry je podpořit investice do hmotného majetku a podpora pro investice na zpracování nebo vývoj zemědělských výrobků. Konkrétně uvádí: Investice do zpracování, uvádění na trh, vývoj zemědělských výrobků a přispívání k úsporám energetické spotřeby. 

Agentúra rozlišuje osm oblastí, který se výzva týká. Šestá výzva se dotýká právě vinařů. Termín uzávěrky výzvy je stanovený na konec měsíce března 2022. 

Pro šestou oblast podpory, do které spadají nejen vinaři a pivovarníci, ale též lihovarnický průmysl a výroba nealkoholických nápojů, je vyčleněno 32 miliónů EUR. 

Výše oprávněných výdajů na 1 projekt


Minimální výše pomoci dosahuje 10 tisíc EUR, maximální až 2 miliony EUR. Nejvyšší částku přitom může dostat projekt, který se nachází mimo Bratislavský kraj. Výška pomoci se navíc odvíjí od umístění podniku podle méně rozvinutých regionů a ostatních regionů. 

Oprávněnými žadateli jsou mikro, malé, střední a velké podniky. Míra podpory z oprávněných celkových výdajů: 
 
Pro mikro a malé podniky:
 • 55% v případě PO, KE, BB, ZA kraje
 • 45% v případě TN, NR, TT, BA kraje

Pro střední podniky: 
 • 45% v případě PO, KE BB, ZA kraje
 • 35% v případě TN, NR, TT, BA kraje

Pro velké podniky: 
 • 35% v případě PO, KE, BB, ZA kraje
 • 25% v případě TN, NR, TT, BA kraje

Hodnotící kritéria jsou například: 
 
 • realizací projektu se žadatel zaváže k udržení anebo navýšení pracovních míst
 • žadatel produkuje výrobky, které mají Značku kvality, jsou chráněného původu aj. 
 • žadatel se zaměřuje na investice do snížení energetické náročnosti, ekologie, životních podmínek zvířat, efektivně využitých odpadů aj.
 • žadatel má sídlo v nejméně rozvinutém okresu
 • součástí investice je zavedení inovativní technologie a inovativního výrobku
 • žadatel je v příznivé finanční situaci
 • žadatel prodával v roce 2020 a 2021 svoji produkci v rámci potravinových pouští

Všeobecné podmínky pro poskytnutí příspěvku jsou například tyto: 
 • investice se musí realizovat na území Slovenska
 • žadatel nesmí mít nedoplatky na zdravotním. důchodovém ani sociálním pojištění 
 • žadatel není v insolvenci
 • žadatel nemá závazky vůči státu po splatnosti
 • aj.

Žadatel podává žádost elektronicky, písemně může žádost poslat doporučeně na adresu: Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava.


Jde vám z toho hlava kolem? Pomůžeme vám s výběrem správné technologie do vašeho vinařství!


Našim hlavním cílem je být pro vás profesionálním partnerem, na kterého se můžete stoprocentně spolehnout. Proto začínáme s péči již v prvním okamžiku – s výběrem správných produktů a technologií vám s radostí pomůžou naši obchodní konzultanti Pavel, Jenda a Romana. Ozvěte se nám. 


Jan Štěpánek

Obchodní konzultant pro Polsko, oblast Mikulovskou
+420 608 094 990 stepanek%at%vinarskyraj.cz

Ing. Pavel Buchta

Obchodní manažer
+420 775 099 304 buchta%at%vinarskyraj.cz