Dotační programy SOT a PRV 2021 - aktualizace 14.7.2021

15. 07. 2021
Autor: Adéla Svídová
Už je to venku! Ministerstvo zemědělství oficiálně vyhlásilo 12. kolo příjmu žádostí o dotaci SOT a PRV. Sepsali jsme pro vás stručné shrnutí obou dotačních programů. Pojďte investovat s námi do vybavení vašeho vinařství!
 
Dotační programy SOT a PRV 2021 - aktualizace 14.7.2021

Jaké jsou podmínky? 


PRV -  Program rozvoje venkova - ZASÍLÁNÍ ŽÁDOSTÍ JIŽ UZAVŘENO - využijte možnosti SOT (informace viz. níže)

Žadatelé o čerpání v rámci Programu rozvoje venkova mohou své žádosti zasílat v období od 15. června do 13. července 2021. Dotaci lze čerpat na výstavbu/rekonstrukci zemědělské stavby, investici do výsadby révy vinné, nákup vybraných zemědělských strojů do prvovýrovy (převážně stroje na ovoce, zeleninu, révu vinnou, chmel), technologie na zpracování vínanádoby na víno, investice do prodejen vlastních výrobků a dalších specifických technologií související s výrobou vína, nákladních vozidel kategorie N1, nebo N2.  

Základní podmínky: 

 • Zájemce o čerpání prostředků z PRV musí být zemědělský podnikatel, který spadá do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků, nebo velkých podniků.  

 • Maximální výše dotace je 50 % ze způsobilých výdajů.  

 • Částka za projekt musí činit min. 100 tis. Kč a max. 75 mil. Kč.  

Velkým bonusem pro čerpání je fakt, že můžete investici zrealizovat až do 2 let od podpisu Dohody o poskytnutí dotace.   

 

Investice v rámci SOT s vínem

Zájemci o tento dotační titul mohou své žádosti posílat již od 1. června až do 31. srpna 2021. Dotaci můžete čerpat na: 

Zájemce o dotační titul musí vykonávat hospodářskou činnost, tzn. že musí být registrován jako zemědělský podnikatel nebo být zapsán v Obchodním nebo Živnostenském rejstříku.  

Maximální výše dotace je 50 % ze způsobilých výdajů a maximálně 2 mil. Kč na jednotlivou žádost o dotaci. 
 
Základní pravidla pro získání SOT dotace jsou následující:  

 • Opatření se řídí mimo jiné nařízením vlády č. 147/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění, nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149, v platném znění, prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/1150, v platném znění, nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273, v platném znění a prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/274, v platném znění. 

 • Žádost o podporu je nutné podat před samotným pořízením investice. 

 • Žadatel musí být registrován jako výrobce vinařských produktů (tzn. musí mít podáno „Prohlášení o zahájení výroby produktů“ na ÚKZÚZ – Registr vinic). 

 • Žadatel musí za běžný hospodářský rok a rok tomuto předcházející podat prohlášení o sklizni nebo prohlášení o produkci a prohlášení o zásobách podle zákona o vinohradnictví a vinařství, pokud k tomu měl zákonnou povinnost. Tzn. pro žádosti roku 2020 se daná podmínka vztahuje na prohlášení za rok 2019 a 2020. 

 • Žadatel musí investici provést a doručit Fondu doklady o jejím pořízení (daňový doklad a doklad o úhradě daňového dokladu) do 31. ledna následujícího kalendářního roku po podání žádosti (jelikož tento den připadá v roce 2021 na neděli, tzn. pro žádosti roku 2020 je nutné dodat doklady o pořízení investice do 1. 2. 2021). 

 • Pokud dochází k výměně starého zařízení za nové, lze výměnu původního zařízení začít provádět až po provedení kontroly ověřující stav původního zařízení. 

 • Pokud je pořízení zařízení financováno formou úvěru, nesmí dojít k převodu vlastnického práva na jinou osobu/subjekt (úvěrující společnost). 

 • 5 let od právní moci rozhodnutí o poskytnutí podpory žadatel nesmí investici převést (prodej, darování) na jiný subjekt a zároveň nesmí ukončit produkční činnosti (tzn. nepřestane vyrábět víno) – pokud by k tomuto došlo, bude částka podpory předepsána k vrácení. ​


Jde vám z toho hlava kolem? Nechte to na nás!

Našim hlavním cílem je být pro vás profesionálním partnerem, na kterého se můžete stoprocentně spolehnout. Proto začínáme s péči již v prvním okamžiku – s výběrem správných produktů a technologií vám s radostí pomůžou naši obchodní konzultanti Pavel, Jenda a Romana. Vyřídí veškerou dokumentaci, doporučí profesionálního dotačního poradce a pomohou i s financováním. Nově vám pomůžeme s financováním dotací již od 0,5 % p.a. ve spolupráci s ČSOB Leasing. Neváhejte se na nás obrátit. Mezi naše zákazníky, kteří v nás vložili svoji důvěru při realizaci investice do vinařství v rámci dotací patří například: Gala Vinařství, Vinařství Špalek, Vinařství Volařík, Víno Kadrnka, Vinařství Piálek & Jäger, Vinařství Štěpán Maňák a další. 

Co o nás řekli naši zákazníci? 

"Technologie, kterou nám Vinařský ráj dodal na základě našich požadavků na klíč, splňuje naše představy a konkrétně v loňském roce, který nebyl pro vinaře úplně jednoduchý, nám pomohla vyrobit vína, která u našich zákazníků získají oblibu. Právě pro přístup, se kterým jsme se setkali při dodávce technologií, jsme se rozhodli spolupracovat i na poli enologie, a proto jsme v loňském roce poprvé vyzkoušeli i preparáty značky LAMOTHE-ABIET a byli jsme spokojeni. Ve spojení s technologií můžeme říct, že hrozny byly zpracovány opravdu šetrně, a i při dalších operacích ve sklepě jsme zaznamenali vynikající výsledky. Pro každého vinaře je výběr přípravků důležitou součástí procesu výroby vína a za naše vinařství můžu říct, že dál půjdeme cestou, na kterou jsme právě spoluprací s Vinařským rájem vykročili."

Kateřina Šílová – Víno Šílová

"Výraznější spolupráci jsme započali v roce 2019. Oceňujeme hlavně schopnost poradit. Ve Vinařském ráji je schopný a flexibilní tým. Spolupráci hodnotíme velice kladně. Enologie u všech odrůd pracovala skvěle. Při výběru enologie jsme vše komunikovali se zaměstnanci Vinařského ráje. Například značku Lamothe-Abiet jsme v roce 2019 zkusili poprvé, v roce 2020 již ve větší míře na různé odrůdy. Jsme spokojeni, ale musíme to "ochutnat", jestli jsme správně spokojeni 😊 Technologie pracují bez problémů a plní účel pořízení. Zatím jsme velice spokojení, v minulých dvou letech jsme pořizovali nový pneumatický lis, kalolis, mlýnkoodstopkovač a čerpadla."

Radim a Pavel Stávkovi – Vinařství Stávkovi 

"Ve Vinařském ráji najdete profesionální značky technologií, které jsou k mání ve špičkových vinařstvích ve světě. Třeba s Willmesem jsem se potkal již v roce 2007 ve Vinařství Galant a byl to neskutečný rozdíl oproti všemu, co jsem do té doby u nás v republice mezi kolegy poznal. Způsob lisování, šetrnost, rychlost, možnosti jak a co vylisovat... Neznám lepší stroj. Nebo betonové vejce mě fakt dostalo. Řekl jsem si, že to byla fakt pecka a chci je do vinařství! Jsem moc rád, že jsme se domluvili s Honzou Žďárským a dva Francouze z firmy Nomblot už dva roky na Merlot používám."  

Jindřich Kadrnka – Víno Kadrnka 


Kontaktujte naše obchodní konzultanty nebo nám napište do formuláře a zjistěte možnosti, které vám přináší spolupráce s námi


Ing. Romana Pavlíková

Obchodní konzultant
+420 774 682 064 pavlikova%at%vinarskyraj.cz

Ing. Pavel Buchta

Obchodní konzultant
+420 775 099 304 buchta%at%vinarskyraj.cz

Jan Štěpánek

Obchodní konzultant
+420 608 094 990 stepanek%at%vinarskyraj.cz