Opěrná konstrukce vinohradu

16. 03. 2021
Autor: Leona Petrášová
Co je potřeba k založení vinice? Jak sestavit konstrukci vinohradu? Na tyto i další otázky jsme se snažili vždy odpovídat co nejpřesněji a to i po telefonu. Pro jejich početnost a pro lepší pochopení jsme se rozhodli raději napsat krátký článek a všechen potřebný vinohradnický sortiment sepsat.
 
Opěrná konstrukce vinohradu
Před stavbou opěrné konstrukce je nutné promyslet celou pěstitelskou strategii i ve výhledu na budoucí nasazení mechanizačních strojů. Při stavění opěrné soustavy je důležité, aby byla stabilní. To vychází z hloubky zapuštění jednotlivých sloupků, ale také z jejich rozteče v řádcích. Běžná hloubka zapuštění je 0,6 m, ovšem důležitou roli hraje charakter půdního profilu daného stanoviště.

Rozteč sloupků v řádcích je doporučena dle druhu kultur a typů sloupků. Ve vinicích to bývá běžně 6 až 7 metrů. K ještě lepší stabilitě opěrné konstrukce přispívá také řešení krajních sloupků. Ty mohou být provedeny jako šikmé, které jsou uchyceny pomocí kotevního lana fixované kotvou v půdě nebo gripple kotvou. Stavba opěrné konstrukce zahrnuje instalaci sloupků, rozvíjení a montáž drátů včetně kotev. Jsou to všechno fyzicky náročné práce. V první řadě je dobré rozvést sloupky a poté rozvinout dráty po celé délce řady. Existuje hned několik možností, jak usadit sloupky do půdy. Příkladem jsou ruční vrtáky, které ovšem vyžadují sílu a nezaručí nám stejnou hloubku zapuštění. Nejvyužívanější metoda je zatlačování sloupků pomocí traktorových vrtáků. Pro velkovinaře se doporučujeme využít zatlačovač vybavený hydrovrtem, který vytvoří provlhčenou jamku, do které je následně sloupek lehce zatlačen.

Dalším krokem je napnutí dvou dvojdrátí, které je tvořené z jemnějšího drátu o tloušťce 1,8 mm. Toto dvojdrátí je umístěno v horní polovině sloupků a ve sloupcích jsou zachyceno pomocí bočních háčků. Díky malým gripplům se tyto dráty napnou a drží požadovanou pevnost. Nosný drát o tloušťce 2,5 mm se umísťuje do dolní poloviny sloupku a provléká se otvory umístěné uprostřed ocelových vinohradnických sloupků, které se spojují středním gripplem. 

Důležité je také zafixovat sazenice révy vinné. Proto se k těsné blízkosti k ní usazují opěrné tyčky, aby sazenice rostla rovně. Tyto tyčky se do země umísťují ručně. Tyčky ještě fixujeme pomocí stabfix spon k napínacímu drátu o průměru 2,5 mm. Doporučujeme sazenice ochránit tubusem proti okusu před zvěří.