Cymbal 1kg

Kód produktu P/15243514045
Dostupnost Na Dotaz
Cena před slevou 928,67 Kč
Cena bez DPH 733,65 Kč
Cena s DPH 887,72 Kč
Přidat do košíku

Potřebujete poradit?

Obraťte se na našeho specialistu
Jakub Konečný Prodejce

Popis produktu

Cymbal je fungicid obsahující účinnou látku cymoxanil určený k ochraně brambor proti plísni bramborové a ochraně vinné révy proti plísni révové. Působí preventivně (brání klíčení zoospór a jejich průniku do listů), kurativně a antisporulačně (zastavuje šíření infekce z napadených rostlin na zdravé). Rychlý příjem a transport cymoxanilu v ošetřených rostlinách (je rozváděn translaminárně, tj. od jedné strany listu ke druhé a omezeně do nových neošetřených přírůstků rostliny) zajišťuje vysoký účinek i v deštivém období.  

BALENÍ PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE - při koupi nutno doložit CERTIFIKÁT ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI. Tyto přípravky mohou nakupovat pouze osoby s platným osvědčením II. nebo III. stupně - odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky dle zákona č. 199/2012 Sb. a vyhlášky č. 206/2012 Sb. nebo osoby, za které se osoba s takovým platným osvědčením zaručí.

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU
Cymbal je fungicid obsahující účinnou látku cymoxanil určený k ochraně brambor proti plísni bramborové a ochraně vinné révy proti plísni révové. Působí preventivně (brání klíčení zoospór a jejich průniku do listů), kurativně a antisporulačně (zastavuje šíření infekce z napadených rostlin na zdravé). Rychlý příjem a transport cymoxanilu v ošetřených rostlinách (je rozváděn translaminárně, tj. od jedné strany listu ke druhé a omezeně do nových neošetřených přírůstků rostliny) zajišťuje vysoký účinek i v deštivém období.

V bramborách se vyšší dávka z uvedeného rozmezí použije v případě očekávaného vyššího infekčního tlaku.

 

Počet aplikací:
Brambor : max. 4x v plodině
Réva: max. 7x za rok

 

Dávka vody:
Brambor: 200 - 600 l/ha
Réva: 500 - 1000 l/ha

Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením.

Přípravek v tank-mix směsi s přípravky Dithane DG Neotec nebo Folpan 80 WG je třeba použít v souladu s návody na jejich použití.
TM kombinace s přípravkem Folpan 80 WG lze použít pouze v moštových odrůdách.

 

Upřesnění podmínek aplikace
Porosty ošetřujte preventivně, na základě signalizace. Interval mezi jednotlivými aplikacemi je 7-10 dnů, v závislosti od podmínek počasí a intenzity napadení.

 

Poznámka: Fotografie je pouze ilustrativní

Specifikace produktu

Choroby Plíseň révová
Způsob účinku(systémový/kontaktní) Systémový
Konzistence(tekutý,granulový, práškový) Práškový
Pesticidy Fungicid
Velikost balení 1 kg
0 "

Cymbal je fungicíd obsahujúci účinnú látku cymoxanil určený k ochrane zemiakov proti plesni zemiakovej a ochrane vínnej révy proti plesni révové. Pôsobí preventívne (bráni klíčeniu zoospór a ich prieniku do listov), kuratívne a antisporulačný (zastavuje šírenie infekcie z napadnutých rastlín na zdravé). Rýchly príjem a transport cymoxanilu v ošetrených rastlinách (je rozvádzaný translaminárne, tj. Od jednej strany listu k druhej a obmedzene do nových neošetrených prírastkov rastliny) zaisťuje vysoký účinok aj v daždivom období. & Nbsp; & nbsp; < P> BALENIE PRE PROFESIONÁLNE - pri kúpe nutné doložiť CERTIFIKÁT ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI. Tieto prípravky môžu nakupovať len osoby s platným osvedčením II. alebo III. stupňa - odbornej spôsobilosti na nakladanie s prípravkami podľa zákona č. 199/2012 Zb. a vyhlášky č. 206/2012 Zb. alebo osoby, za ktoré sa osoba s takým platným osvedčením zaručí.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
Cymbal je fungicíd obsahujúce účinnú látku cymoxanil určený k ochrane zemiakov proti plesni zemiakovej a ochrane vínnej révy proti plesni révové. Pôsobí preventívne (bráni klíčeniu zoospór a ich prieniku do listov), kuratívne a antisporulačný (zastavuje šírenie infekcie z napadnutých rastlín na zdravé). Rýchly príjem a transport cymoxanilu v ošetrených rastlinách (je rozvádzaný translaminárne, tj. Od jednej strany listu k druhej a obmedzene do nových neošetrených prírastkov rastliny) zaisťuje vysoký účinok aj v daždivom období.

V zemiakoch sa vyššia dávka z uvedeného rozmedzí použije v prípade očakávaného vyššieho infekčného tlaku.

& nbsp;

Počet aplikácií:
Zemiakov: max. 4x v plodine
Réva: max. 7x za rok

& nbsp;

Dávka vody:
Zemiakov: 200 - 600 l / ha
Réva: 500 - 1000 l / ha

Prípravok sa aplikuje postrekom alebo rosením.

Prípravok v tank-mix zmesi s prípravkami Dithane DG Neotec alebo Folpan 80 WG je potrebné použiť v súlade s návodmi na ich použitie.
TM kombinácia s prípravkom Folpan 80 WG možno použiť len v muštových odrodách.

& nbsp;

Upresnenie podmienok aplikácie
Porasty ošetrujte preventívne, na základe signalizácie. Interval medzi jednotlivými aplikáciami je 7-10 dní, v závislosti od podmienok počasia a intenzity napadnutia.

& nbsp;

Poznámka: Fotografia je len ilustratívny
"

DescriptionPL "

Talerz jest środkiem grzybobójczym zawierającym substancję czynną cymoksanil, przeznaczonym do ochrony ziemniaków przed zarazą ziemniaka i do ochrony winorośli przed zarazą winorośli. Działa profilaktycznie (zapobiega kiełkowaniu zoospor i ich przenikaniu do liści), leczniczo i antysporulacyjnie (powstrzymuje przenoszenie infekcji z zakażonych roślin na zdrowe). Szybkie pobieranie i transport cymoksanilu w traktowanych roślinach (rozprowadzany translacyjnie, tj. Z jednej strony liścia na drugą i ograniczony do nowych, nietraktowanych wzrostów roślin) zapewnia wysoki efekt nawet w porze deszczowej. & Nbsp; & nbsp;

< P> OPAKOWANIE DLA UŻYTKOWNIKÓW PROFESJONALNYCH - CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH należy przedstawić w momencie zakupu. Produkty te mogą nabyć wyłącznie osoby posiadające ważny certyfikat II. lub III. stopień naukowy - kompetencje zawodowe w zakresie obchodzenia się z preparatami zgodnie z ustawą nr 199/2012 Dz. oraz dekret nr 206/2012 Coll. lub osoby gwarantowane przez osobę z takim ważnym certyfikatem.

EFEKTY
Talerz jest fungicydem zawierający substancję czynną cymoksanil do ochrony ziemniaków przed zarazą ziemniaków i do ochrony winorośli przed zarazą winorośli. Działa profilaktycznie (zapobiega kiełkowaniu zoospor i ich przenikaniu do liści), leczniczo i antysporulacyjnie (powstrzymuje przenoszenie infekcji z zakażonych roślin na zdrowe). Szybkie wchłanianie i transport cymoksanilu w traktowanych roślinach (rozmieszczone translaminarnie, tj. Z jednej strony liścia na drugą i ograniczone do nowych, nietraktowanych wzrostów roślin) zapewnia wysoki efekt nawet w porze deszczowej.

W przypadku ziemniaków, wyższa dawka z tego zakresu będzie stosowana w przypadku spodziewanego wyższego ciśnienia infekcji.

& nbsp;

Liczba aplikacji:
Ziemniaki: max. 4 razy w uprawie
Winorośl: max. 7 razy w roku

& nbsp;

Dawka wody:
Ziemniak: 200 - 600 l / ha
Winorośl: 500 - 1000 l / ha

Produkt nakłada się przez natrysk lub zraszanie.

Produkt w mieszaninie zbiornikowej z Dithane DG Neotec lub Folpan 80 WG musi być używany zgodnie z instrukcją użytkowania.
TM w połączeniu z Folpan 80 WG można stosować tylko w odmianach winogron

& nbsp;

Określ warunki aplikacji
Traktuj roślinność prewencyjnie, na podstawie sygnalizacji. Przerwa między poszczególnymi aplikacjami wynosi 7-10 dni, w zależności od warunków pogodowych i intensywności ataku.

& nbsp;

Uwaga: Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych

"
Profesionalita, respekt, dlouhodobé vztahy s klienty
Široká nabídka zboží a služeb. Kvalitní servis
Firemní hodnoty
Rychlé doručení zboží