Defender Dry 10 kg

Kód produktu P/15242322034
Dostupnost Skladem
Cena před slevou 5014,83 Kč
Cena bez DPH 3961,72 Kč
Cena s DPH 4793,68 Kč
Přidat do košíku

Potřebujete poradit?

Obraťte se na našeho specialistu
Jakub Konečný Prodejce

Popis produktu

Kontaktní fungicidní přípravek určený k ochraně proti houbovým chorobám. Používá se u révy vinné proti plísni révové, u chmele proti plísni chmelové, u jádrovin proti strupovitosti a nektriové rakovině, u peckovin proti suché skvrnitosti listů a u brambor proti plísni bramborové a černání stonku. Obsahuje účinnou látku hydroxid měďnatý v nejnovější technologii, který po aplikaci vytváří na povrchu ochranný film. Při kontaktu houbového patogena s povrchem ošetřených rostlin dochází k inhibici klíčení spor a zabránění dalšího nekontrolovatelného šíření choroby, pomáhá zpevňovat rostlinná pletiva. Přípravek obsahuje smáčedlo a je schopen do 2 hodin po aplikaci maximálně přilnout k rostlinnému povrchu díky speciálním aditivům. Při dodržování uvedených aplikačních dávek a podmínek může být přípravek použit v integrovaném systému ochrany rostlin a také v ekologickém zemědělství. Přípravek neovlivňuje fermentaci ani organoleptické vlastnosti vín.

BALENÍ PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE - při koupi nutno doložit CERTIFIKÁT ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI. Tyto přípravky mohou nakupovat pouze osoby s platným osvědčením II. nebo III. stupně - odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky dle zákona č. 199/2012 Sb. a vyhlášky č. 206/2012 Sb. nebo osoby, za které se osoba s takovým platným osvědčením zaručí.

Poznámka: Fotografie je pouze ilustrativní.

Specifikace produktu

Choroby Plíseň révová
Způsob účinku(systémový/kontaktní) Kontaktní
Konzistence(tekutý,granulový, práškový) Prášek
Pesticidy Fungicid
Velikost balení 10 kg
0

Kontaktný fungicídny prípravok určený na ochranu proti hubovým chorobám. Používa sa u viniča proti plesni révové, v chmeli proti plesni chmeľové, u jadrovín proti chrastavitosti a nektriové rakovine, u kôstkovín proti suchej škvrnitosti listov a u zemiakov proti plesni zemiakovej a černaniu stonky. Obsahuje účinnú látku hydroxid meďnatý v najnovšej technológii, ktorý po aplikácii vytvára na povrchu ochranný film. Pri kontakte hubového patogénu s povrchom ošetrených rastlín dochádza k inhibícii klíčenie spor a zabránenie ďalšieho nekontrolovateľného šírenia choroby, pomáha spevňovať rastlinná pletiva. Prípravok obsahuje zmáčadlo a je schopný do 2 hodín po aplikácii maximálne priľnúť k rastlinnému povrchu vďaka špeciálnym aditívam. Pri dodržiavaní uvedených aplikačných dávok a podmienok môže byť prípravok použitý v integrovanom systéme ochrany rastlín a tiež v ekologickom poľnohospodárstve. Liek neovplyvňuje fermentáciu ani organoleptické vlastnosti vín.

BALENIE PRE PROFESIONÁLNE - pri kúpe nutné doložiť CERTIFIKÁT ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI. Tieto prípravky môžu nakupovať len osoby s platným osvedčením II. alebo III. stupňa - odbornej spôsobilosti na nakladanie s prípravkami podľa zákona č. 199/2012 Zb. a vyhlášky č. 206/2012 Zb. alebo osoby, za ktoré sa osoba s takým platným osvedčením zaručí.

Poznámka: Fotografia je len ilustratívny.

DescriptionPL

Kontaktowy fungicyd przeznaczony do ochrony przed chorobami grzybiczymi. Stosuje się go do winorośli przeciwko mączniakowi rzekomemu, do chmielu przeciwko mączniakowi chmielowemu, do jąder przeciwko parchowi i rakowi martwicy, do owoców pestkowych przeciwko suchości liści i ziemniaków przeciwko mączniakowi ziemniaczanemu i czernieniu łodyg. Zawiera substancję aktywną wodorotlenek miedzi w najnowszej technologii, który po aplikacji tworzy na powierzchni film ochronny. Kontakt patogenu grzybowego z powierzchnią traktowanych roślin hamuje kiełkowanie zarodników i zapobiega dalszemu niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się choroby, pomaga wzmocnić tkanki roślinne. Produkt zawiera środek zwilżający i dzięki specjalnym dodatkom jest w stanie przylegać do powierzchni rośliny maksymalnie do 2 godzin po aplikacji. Produkt może być stosowany w zintegrowanym systemie ochrony roślin, jak również w rolnictwie ekologicznym pod warunkiem przestrzegania podanych dawek i warunków stosowania. Produkt nie wpływa na fermentację ani właściwości organoleptyczne win.

OPAKOWANIE DLA UŻYTKOWNIKÓW PROFESJONALNYCH - w momencie zakupu należy przedstawić CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH. Produkty te mogą nabyć wyłącznie osoby posiadające ważny certyfikat II. lub III. stopień naukowy - kompetencje zawodowe w zakresie obchodzenia się z preparatami zgodnie z ustawą nr 199/2012 Dz. oraz dekret nr 206/2012 Coll. lub osoby gwarantowane przez osobę z takim ważnym certyfikatem.

Uwaga: Fotografia służy wyłącznie do celów poglądowych.

Profesionalita, respekt, dlouhodobé vztahy s klienty
Široká nabídka zboží a služeb. Kvalitní servis
Firemní hodnoty
Rychlé doručení zboží