Steward 0,5 KG

Kód produktu 033458
Dostupnost Na Dotaz
Cena před slevou 3780,19 Kč
Cena bez DPH 2986,35 Kč
Cena s DPH 3613,48 Kč
Přidat do košíku

Potřebujete poradit?

Obraťte se na našeho specialistu
Jakub Konečný Prodejce

Popis produktu

Steward je postřikový insekticid ve formě dispergovatelného mikrogranulátu k ochraně jádrovin, révy vinné, kukuřice a košťálové zeleniny.

BALENÍ PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE - při koupi nutno doložit CERTIFIKÁT ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI. Tyto přípravky mohou nakupovat pouze osoby s platným osvědčením II. nebo III. stupně - odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky dle zákona č. 199/2012 Sb. a vyhlášky č. 206/2012 Sb. nebo osoby, za které se osoba s takovým platným osvědčením zaručí.

Charakteristika:
Kontakní insekticid

Účinné látky:
indoxacarb 300 g/kg
t.j. methyl (S)-N (7- chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-4a(methoxykarbonyl)indeno (1,2-e)(1,3,4)oxadiazin-2-ylkarbonyl)-4-(trifluormethoxy)karbanilát

Působení přípravku:
Steward je kontaktní a požerový insekticid specificky účinný na housenky motýlů a některé další skupiny hmyzu. Blokuje přenos vzruchu v neurosynapsích. Účinkuje rovněž ovicidně a hubí všechna larvální stádia citlivých druhů hmyzu. Ošetření má za následek rychlé zastavení žíru a rychlý úhyn hmyzu.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vsypeme za stálého míchání do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a doplníme na stanovený objem. Při přípravě směsí je zakázáno mísit koncentráty, jednotlivé přípravky se do nádrže vpravují odděleně. Postřikovou kapalinu připravujeme bezprostředně před použitím a ihned spotřebujeme.

Dávkování:
jádroviny (obaleč jablečný) 1,7 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 7 dní (na začátku líhnutí housenek v intervalu 10 - 14 dní; max. 4x za vegetační sezónu)
jádroviny (pupenoví a slupkoví obaleči) 1,7 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 7 dní (na začátku líhnutí housenek v intervalu 10 - 14 dní; max. 2x za vegetační sezónu)
jádroviny (housenky ostatních motýlů, píďalka podzimní) 1,7 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 7 dní (na začátku líhnutí housenek; max. 1x za vegetační sezónu)
vinná réva (obaleč jednopásý, obaleč mramorovaný) 0,85 g / 8,5 l vody / 100 m2 / OL 14 dní - hrozny moštové / OL 3 dny - hrozny stolní (do BBCH 61 před začátkem květu, na začátku líhnutí housenek 1.generace v intervalu 10 - 14 dní; max. 3x za vegetační sezónu)
vinná réva (obaleč jednopásý, obaleč mramorovaný) 1,7 g / 11,3 l vody / 100 m2 / OL 14 dní - hrozny moštové / OL 3 dny - hrozny stolní (od BBCH 73 velikost bobulí - roky, na začátku líhnutí housenek 2.generace v intervalu 10 - 14 dní; max. 3x za vegetační sezónu)
vinná réva (křísi) 0,85 g / 8,5 l vody / 100 m2 / OL 14 dní - hrozny moštové / OL 3 dny - hrozny stolní (do BBCH 61 před začátkem květu na začátku výskytu; max. 1x za vegetační sezónu)
vinná réva (křísi) 1,7 g / 11,3 l vody / 100 m2 / OL 14 dní - hrozny moštové / OL 3 dny - hrozny stolní (od BBCH 61 od začátku květu na začátku výskytu; max. 1x za vegetační sezónu)
kapusta, zelí, květák (bělásek řepový, zelný, můra gamma a zelná, můra kapustová, předivka polní) 0,85 g / 6 - 9 l vody / 100 m2 / OL 3 dny (od začátku výskytu prvních housenek v intervalu 10 - 14 dní; max. 3x za vegetační sezónu)
Aplikační poznámky:
Srážky poté, co postřiková kapalina již zaschla na povrchu ošetřených rostlin, již nevyžadují opakování ošetření.

Antirezistentní strategie:
Víceleté používání insekticidů se stejným způsobem účinku na stejném pozemku může vést ke vzniku rezistentních populací škodlivých činitelů, jejichž výskyt se pak může stát dominantním. Původně citlivá populace se považuje za rezistentní, jestliže ji použitý insekticid nehubí při aplikaci v doporučené nebo vyšší dávce. Vývoji rezistentních populací lze předejít nebo jej oddálit střídáním přípravků s odlišným způsobem účinku. V případě nedostatečné účinnosti na kterýkoliv škodlivý organismus neopakujte ošetření ani nezvyšujte dávku nebo koncentraci přípravku. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte přípravek na bázi indoxacarbu po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku. Steward je na základě svého mechanismu účinku a díky selektivitě vůči užitečným členovcům využitelný v systémech integrované ochrany a produkce. U přípravku nebyl zaznamenán nepříznivý vliv na populace dravého roztoče - Typhlodromus pyri, Pestřenky pruhované - Episyrphus balteatus a Drabčíku - Aleochara bilineata.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
Nebezpečný pro necílové členovce parazitickou vosičku - Aphidius rhopalosiphi, Aphidius colemani a Diaeretiella rapae.

Upozornění: 
Tyto údaje jsou pouze informativní. Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Poznámka: Fotografie je pouze ilustrativní.

Specifikace produktu

Konzistence(tekutý,granulový, práškový) Granulovaný
Pesticidy Insekticid
Velikost balení 500 g
0 "

Steward je postrekový insekticíd vo forme dispergovateľného granulátu na ochranu jadrovín, viniča, kukurice a hlúbovej zeleniny.

BALENIE PRE PROFESIONÁLNE - pri kúpe nutné doložiť CERTIFIKÁT ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI. Tieto prípravky môžu nakupovať len osoby s platným osvedčením II. alebo III. stupňa - odbornej spôsobilosti na nakladanie s prípravkami podľa zákona č. 199/2012 Zb. a vyhlášky č. 206/2012 Zb. alebo osoby, za ktoré sa osoba s takým platným osvedčením zaručí.

Charakteristika:
Kontakný insekticíd

Účinné látky: < / STRONG>
indoxacarb 300 g / kg
tj metyl (S) -N (7- chlór-2,3,4, 5-tetrahydro-4a (methoxykarbonyl) indénu (1,2-e) (1,3,4) oxadiazin-2-ylkarbonyl) -4- ( trifluórmetoxy) karbanilát

Pôsobenie prípravku:
Steward je kontaktný a požerový insekticíd špecificky účinný na húsenice motýľov a niektoré ďalšie skupiny hmyzu. Blokuje prenos vzruchu v neurosynapsích. Účinkuje tiež ovicídne a hubí všetky larválne štádiá citlivých druhov hmyzu. Ošetrenie má za následok rýchle zastavenie požieraní a rýchly úhyn hmyzu.

Príprava aplikačnej kvapaliny:
Odmerané množstvo prípravku vsypeme za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplneného do polovice vodou a doplníme na stanovený objem. Pri príprave zmesi nemiešajte koncentráty, jednotlivé prípravky sa do nádrže vpravujú oddelene. Postrekovú kvapalinu pripravujeme bezprostredne pred použitím a ihneď spotrebujeme.

Dávkovanie:
- & nbsp; jadroviny (obaľovač jablčný) 1,7 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 7 dní (na začiatku liahnutia húseníc v intervale 10 - 14 dní; max. 4x za vegetačné sezónu)
- & nbsp; jadroviny (púčikov a šupka obaľovačovi) 1,7 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 7 dní (na začiatku liahnutia húseníc v intervale 10 - 14 dní; max. 2x za vegetačnú sezónu)
- & nbsp; jadroviny (húsenice ostatných motýľov, piadivka jesennej) 1,7 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 7 dní (na začiatku liahnutia húseníc; max. 1x za vegetačné sezónu)
- & nbsp; vínna réva (obaľovač jednopásý, obaľovač mramorovaný) 0,85 g / 8,5 l vody / 100 m2 / OL 14 dní - hrozno muštové / OL 3 dni - hrozno stolové (do BBCH 61 pred začiatkom kvetu, na začiatku liahnutia húseníc 1. generácie v intervale 10 - 14 dní; max. 3x za vegetačné sezónu)
- & nbsp; vínna réva (obaľovač jed nopásý, obaľovač mramorovaný) 1,7 g / 11,3 l vody / 100 m2 / OL 14 dní - hrozno muštové / OL 3 dni - hrozno stolové (od BBCH 73 veľkosť bobúľ - roky, na začiatku liahnutia húseníc 2.generácie v intervale 10 - 14 dní; max. 3x za vegetačné sezónu)
- & nbsp; vínna réva (Kriste) 0,85 g / 8,5 l vody / 100 m2 / OL 14 dní - hrozno muštové / OL 3 dni - hrozno stolové (do BBCH 61 pred začiatkom kvetu na začiatku výskytu; max. 1x za vegetačné sezónu)
- & nbsp; vínna réva (Kriste) 1,7 g / 11,3 l vody / 100 m2 / OL 14 dní - hrozno muštové / OL 3 dni - hrozno stolové (od BBCH 61 od začiatku kvetu na začiatku výskytu; max. 1x za vegetačné sezónu)
- & nbsp; kel, kapusta, karfiol (mlynárik repový, kapustový, mora gamma a kapustová, mora kapustová, předivka poľný) 0,85 g / 6 - 9 l vody / 100 m2 / OL 3 dni (od začiatku výskytu prvých húseníc v intervale 10 - 14 dní; max. 3x za vegetačné sezónu)
Aplikačné poznámky:
Zrážky potom, čo postreková kvapalina už zaschla na povrchu ošetrených rastlín, už nevyžadujú opakovanie ošetrenia.

antirezistentnej stratégie :
Viacročné používanie insekticídov s rovnakým spôsobom účinku na rovnakom pozemku môže viesť ku vzniku rezistentných populácií škodlivých činiteľov, ktorých výskyt sa potom môže stať dominantným. Pôvodne citlivá populácie sa považuje za rezistentný, ak ju použitý insekticíd neničí pri aplikácii v odporúčanej alebo vyššej dávke. Vývoju rezistentných populácií dá predísť alebo ho oddialiť striedaním prípravkov s odlišným spôsobom účinku. V prípade nedostatočnej účinnosti na ktorýkoľvek škodlivý organizmus neopakujte ošetrenie ani nezvyšujte dávku alebo koncentráciu lieku. Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte prípravok na báze indoxacarb po sebe bez prerušenia ošetrením iným insekticídom s odlišným mechanizmom účinku. Steward je na základe svojho mechanizmu účinku a vďaka selektivite voči užitočným článkonožcom využiteľný v systémoch integrovanej ochrany a produkcie. U prípravku nebol zaznamenaný nepriaznivý vplyv na populácie dravého roztoče - Typhlodromus pyri, pestrice pruhované - Episyrphus balteatus a Drabčíku - Aleochara bilineata.

Odporúčania a možné riziká vo vzťahu k životnému prostrediu:
Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí.
Nebezpečný pre necieľové článkonožce parazitickú Vošická - Aphidius rhopalosiphi, Aphidius Coleman a Diaeretiella Rapa.

Upozornenie: & nbsp ;
Tieto údaje sú len informatívne. Predajca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

Poznámka: Fotografia je len ilustratívny.
"

DescriptionPL "

Steward to środek owadobójczy w sprayu w postaci rozpraszalnego mikrogranulatu do ochrony pestek, winorośli, kukurydzy i warzyw kasztanowca.

OPAKOWANIE DLA UŻYTKOWNIKÓW PROFESJONALNYCH - przy zakupie należy okazać CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH Produkty te mogą nabyć wyłącznie osoby posiadające ważny certyfikat II. lub III. stopień naukowy - kompetencje zawodowe w zakresie obchodzenia się z preparatami zgodnie z ustawą nr 199/2012 Dz. oraz dekret nr 206/2012 Coll. lub osoby, dla których można zagwarantować osobę z takim ważnym certyfikatem.

Charakterystyka:
Kontakt owadobójczy

Substancje czynne: < / STRONG> indoxacarb 300 g / kg
tj. metylo (S) -N (7-chloro-2,3,4a, 5-tetrahydro-4a (metoksykarbonylo) indeno (1,2-e) (1,3,4) oksadiazyn-2-ylokarbonylo) -4- ( trifluorometoksy) karbanilan

Działanie produktu:
Steward jest insektycydem kontaktowym i pokarmowym, szczególnie skutecznym na gąsienice motyli i niektóre inne grupy owadów. Blokuje przekazywanie podniecenia w neurosynapsach. Ma również działanie jajobójcze i zabija wszystkie stadia larwalne wrażliwych gatunków owadów. Zabieg powoduje szybkie ustanie tłuszczu i szybką śmierć owadów.

Przygotowanie płynu aplikacyjnego:
Odmierzoną ilość preparatu wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą i dodać do podanej Tom. Podczas przygotowywania mieszanek nie wolno mieszać koncentratów, poszczególne preparaty wprowadzane są do zbiornika osobno. Płyn do rozpylania przygotuj bezpośrednio przed użyciem i użyj go natychmiast

Dozowanie:
- & nbsp; jądra (opakowanie jabłkowe) 1,7 g / 10 l woda / 100 m2 / OL 7 dni (na początku wylęgu gąsienicy w odstępie 10-14 dni; max. 4x w sezonie wegetacyjnym)
- & nbsp; ziarna (pąki i wałeczki) 1,7 g / 10 l wody / 100 m2 / OL 7 dni (na początku wylęgu gąsienic w odstępie 10 - 14 dni; max. 2x w sezonie wegetacyjnym)
- & nbsp; jądra (gąsienice innych motyli, 1,7 g / 10 l wody / 100 m2 / OL 7 dni (na początku wylęgu gąsienicy; max. 1x w sezonie wegetacyjnym)
- & nbsp; owijka marmurkowa) 0,85 g / 8,5 l wody / 100 m2 / OL 14 dni - winogrona / OL 3 dni - winogrona stołowe (do BBCH 61 przed kwitnieniem, na początku wylęgu gąsienice I pokolenie w przedziale 10-14 dni; do 3x w sezonie wegetacyjnym)
- & nbsp; winorośl (opakowanie trucizny 11 g / 11,3 l wody / 100 m2 / OL 14 dni - winogrona / OL 3 dni - winogrona stołowe (od wielkości jagód BBCH 73 - lata, na początku wylęgu gąsienic II pokolenie w przerwie 10-14 dni; max. 3 razy w sezonie wegetacyjnym)
- & nbsp; winorośl 0,85 g / 8,5 l wody / 100 m2 / OL 14 dni - winogrona / OL 3 dni - winogrona stołowe (do BBCH 61 przed początkiem kwitnienia na początku występowania; max. 1x w sezonie wegetacyjnym)
- & nbsp; winorośl (skorupiaki) 1,7 g / 11,3 l wody / 100 m2 / OL 14 dni - winogrona / OL 3 dni - winogrona stołowe (od BBCH 61 od początku kwitnienia do początku występowania; max. 1x w sezonie wegetacyjnym)
- & nbsp; kapusta, kapusta, kalafior (burak biały, kapusta, ćma gamma i kapusta, ćma kapuściana, przędza polna) 0,85 g / 6-9 l wody / 100 m2 / OL 3 dni (od początku pierwszych gąsienic w odstępie 10 - 14 dni; max. 3x w sezonie wegetacyjnym)
Uwagi dotyczące stosowania:
Opad po wyschnięciu cieczy roboczej na powierzchni traktowanych roślin nie wymaga już powtarzania zabiegu.

Strategie antyoporowe :
Wielokrotne stosowanie środków owadobójczych z takim samym skutkiem na tym samym poletku może prowadzić do pojawienia się odpornych populacji czynników szkodliwych, których występowanie może następnie stać się dominujące. Populację początkowo wrażliwą uważa się za oporną, jeśli zastosowany insektycyd nie zabija jej, gdy jest stosowany w zalecanej lub wyższej dawce. Rozwojowi populacji odpornych można zapobiec lub go opóźnić, stosując naprzemiennie produkty o różnych sposobach działania. W przypadku niewystarczającej skuteczności przeciwko jakimkolwiek organizmom szkodliwym nie należy powtarzać zabiegu ani zwiększać dawki lub stężenia produktu. Aby zapobiec rozwojowi oporności, nie należy podawać indoksakarbu kolejno, bez przerwy, za pomocą innego środka owadobójczego o innym mechanizmie działania. Steward może być stosowany w zintegrowanych systemach ochrony i produkcji ze względu na mechanizm działania i selektywność dla pożytecznych stawonogów. Nie odnotowano niekorzystnego wpływu na populację roztoczy drapieżnych - Typhlodromus pyri, Bzygus - Episyrphus balteatus i Drabčík - Aleochara bilineata.

Zalecenia i możliwe zagrożenia dla środowiska: > Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Niebezpieczne dla pasożytniczych błonkowców niebędących przedmiotem zwalczania - Aphidius rhopalosiphi, Aphidius colemani i Diaeretiella rapae.

;
Ta informacja ma charakter wyłącznie informacyjny. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu.

Uwaga: Zdjęcie ma charakter poglądowy.

"
Profesionalita, respekt, dlouhodobé vztahy s klienty
Široká nabídka zboží a služeb. Kvalitní servis
Firemní hodnoty
Rychlé doručení zboží