Agrovital 5 L

Kód produktu 341200600
Dostupnost Skladem
Cena před slevou 3763,57 Kč
Cena bez DPH 2973,22 Kč
Cena s DPH 3597,60 Kč
Přidat do košíku

Potřebujete poradit?

Obraťte se na našeho specialistu
Jakub Konečný Prodejce

Popis produktu

Pomocná látka - přídavek do postřiků s obsahem pesticidů používaných v polním a lesním hospodářství. Účinná látka vytváří na povrchu cílového objektu jemný elastický film polymeru, který prodlužuje účinnost přípravků v TM. U řepky olejky, hrachu, slunečnice, cibule, trav a brukvovitých na semeno zabraňuje předsklizňovým a sklizňovým ztrátám.

Fungicidy, insekticidy, herbicidy
Na prodloužení účinnosti kontaktních i systémových přípravků míchejte s přípravkem Agrovital formou TM. Výhodné je ošetření ovocných sadů od druhého postřiku po odkvětu v dávce 0,25-0,35 l/ha. U TM s přípravky Glyfogan 480 SL, Cyples a Cyper 10 EM v období bohatém na srážky, déšť 1 hodinu po aplikaci nesníží účinek přípravků! - Návod k použití
Ochranná lhůta - AT platí při použití pomocného prostředku na ochranu rostlin Agrovital samostatně.

Aplikace s herbicidy formou Tank-mixu (TM) anebo v kombinaci s desikanty pozemně a letecky (řepka a jetel) se řídí rozsahem platné registrace herbicidních přípravků na ochranu rostlin, ochranná lhůta a podmínky použití se řídí podle použitého herbicidu, ke kterému se Agrovital přidává. OL = 30 dnů platí také pro herbicidy, desikanty a regulátory růstu a vývoje všeobecně na všechny ostatní plodiny, které jsou určené k lidské anebo živočišné konzumaci.

Aplikace fungicidů, insekticidů a akaricidů se řídí rozsahem platné registrace, použití podléhají OL a podmínkám použitých výše uvedených typů přípravků na ochranu rostlin, ke kterému se Agrovital přidává. OL = 60 dnů zabezpečí nejlepší ochranu zdraví konzumentů a zvířat při použití s pomocným prostředkem na ochranu rostlin Agrovital.

Aplikace fungicidů, insekticidů a akaricidů s obsahem účinných látek: sloučeniny mědi (oxichlorid mědi a hydroxid mědnatý) a síry (síra, síran mědnatý, síran mědnatý zásaditý, síran zinečnatý a síran železnatý) se řídí rozsahem platné registrace, použití podléhají OL a podmínkám použitých výše uvedených typů přípravků na ochranu rostlin, ke kterému se Agrovital přidává.

Poznámka: Fotografie je pouze ilustrativní.

Specifikace produktu

Způsob účinku(systémový/kontaktní) Systémový
Konzistence(tekutý,granulový, práškový) Prášek
Pesticidy Fungicid
Velikost balení 5 l
0

Pomocná látka - prídavok do postrekov s obsahom pesticídov používaných v poľnom a lesnom hospodárstve. Účinná látka vytvára na povrchu cieľového objektu jemný elastický film polyméru, ktorý predlžuje účinnosť prípravkov v TM. U repky olejnej, hrachu, slnečnice, cibuľa, tráv a kapustovitých na semeno zabraňuje předsklizňovým a sklizňovým stratám.

Fungicídy, insekticídy, herbicídy
Na predĺženie účinnosti kontaktných aj systémových prípravkov miešajte s prípravkom Agrovital formou TM. Výhodné je ošetrenie ovocných sadov od druhého postreku po odkvitnutí v dávke 0,25-0,35 l / ha. U TM s prípravkami Glyfogan 480 SL, Cyples a Cyper 10 EM v období bohatom na zrážky, dážď 1 hodinu po aplikácii nezníži účinok prípravkov! - Návod na použitie
Ochranná lehota - AT platí pri použití pomocného prostriedku na ochranu rastlín Agrovital samostatne.

Aplikácia s herbicídmi formou Tank-mixu (TM) alebo v kombinácii s desikanty pozemne a letecky (repka a ďatelina ) sa riadi rozsahom platnej registrácie herbicídnych prípravkov na ochranu rastlín, ochranná lehota a podmienky použitia sa riadi podľa použitého herbicídu, ku ktorému sa Agrovital pridáva. OL = 30 dní platí aj pre herbicídy, desikanty a regulátory rastu a vývoja všeobecne na všetky ostatné plodiny, ktoré sú určené na ľudskú alebo živočíšnu konzumáciu.

Aplikácia fungicídov, insekticídov a akaricídov sa riadi rozsahom platnej registrácie, použitie podliehajú OL a podmienkam použitých vyššie uvedených typov prípravkov na ochranu rastlín, ku ktorému sa Agrovital pridáva. OL = 60 dní zabezpečí najlepšiu ochranu zdravia konzumentov a zvierat pri použití s pomocným prostriedkom na ochranu rastlín Agrovital.

Aplikácia fungicídov, insekticídov a akaricídov s obsahom účinných látok: zlúčeniny medi (oxichloridu medi a hydroxid meďnatý) a síry ( síra, síran meďnatý, síran meďnatý zásaditý, síran zinočnatý a síran železnatý) sa riadi rozsahom platnej registrácie, použitie podliehajú OL a podmienkam použitých vyššie uvedených typov prípravkov na ochranu rastlín, ku ktorému sa Agrovital pridáva.

Poznámka: Fotografia je len ilustratívny.

DescriptionPL Substancja pomocnicza - dodatek do oprysków zawierających pestycydy stosowanych na polach i w leśnictwie. Substancja czynna tworzy cienką elastyczną powłokę polimerową na powierzchni docelowego obiektu, co przedłuża skuteczność preparatów w TM. W przypadku rzepaku, grochu, słonecznika, cebuli, traw i nasion roślin krzyżowych zapobiega stratom przed zbiorami i zbiorami. Zaleca się zaprawianie sadów od drugiego oprysku po kwitnieniu w ilości 0,25-0,35 l / ha. U TM z Glyfogan 480 SL, Cyples i Cyper 10 EM w okresie obfitym w deszcz, deszcz 1 godzinę po aplikacji nie zmniejszy działania produktów! - Instrukcja stosowania
Okres karencji - AT obowiązuje przy oddzielnym stosowaniu środka ochrony roślin Agrovital

Aplikacja z herbicydami w postaci Tank-mix (TM) lub w połączeniu ze środkami osuszającymi drogą gruntową i powietrzną (rzepak i koniczyna) ) jest regulowane zakresem ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu herbicydowych środków ochrony roślin, okres przechowywania i warunki stosowania są regulowane przez zastosowany herbicyd, do którego dodano Agrovital. OL = 30 dni ma również zastosowanie do herbicydów, desykantów i regulatorów wzrostu i rozwoju ogólnie dla wszystkich innych upraw przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub zwierzęta.

Zastosowania fungicydów, insektycydów i akarycydów reguluje zakres ważnej rejestracji, stosowanie podlega OL oraz warunki powyższych rodzajów środków ochrony roślin, do których dodaje się Agrovital. OL = 60 dni zapewni najlepszą ochronę zdrowia konsumentów i zwierząt przy stosowaniu ze środkiem ochrony roślin Agrovital.

Aplikacja fungicydów, insektycydów i akarycydów zawierających substancje czynne: związki miedzi (tlenochlorek miedzi i wodorotlenek miedzi) oraz siarkę ( siarka, siarczan miedzi, zasadowy siarczan miedzi, siarczan cynku i siarczan żelazawy) są regulowane zakresem obowiązującej rejestracji, stosowanie podlega OL oraz warunkom powyższych rodzajów środków ochrony roślin, do których dodaje się Agrovital.

Uwaga: Zdjęcia służą wyłącznie do celów ilustracyjnych.

Profesionalita, respekt, dlouhodobé vztahy s klienty
Široká nabídka zboží a služeb. Kvalitní servis
Firemní hodnoty
Rychlé doručení zboží