Folpan 80 WG 5x100g

Kód produktu 03041
Dostupnost Na Dotaz
Cena před slevou 508,03 Kč
Cena bez DPH 416,59 Kč
Cena s DPH 504,07 Kč
Přidat do košíku

Potřebujete poradit?

Obraťte se na našeho specialistu
Jakub Konečný Prodejce

Popis produktu


Folpan 80 WG je postřikový kontaktní fungicidní přípravek ve formě mikrogranulátu rozpustného ve vodě k ochraně révy vinné proti plísni révové.


Charakteristika:
Kontaktní fungicid


Účinná látka:
folpet 800 g/kg, tj. N-[(trichlormethyl)sulfanyl]ftalimid


Působení přípravku:
Folpan 80 WG je kontaktní fungicidní přípravek s protektivní účinností proti plísni révové s významnou vedlejší účinností proti plísni šedé, červené skvrnitosti révy vinné, červené spále a bílé hnilobě na révě. Potlačuje růstmycelia a sporulaci houbových patogenů.


Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku se za stálého míchání vlije do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou, rozmíchá se a doplní vodou na předepsaný objem. Připravujeme si takové množství aplikační kapaliny, které spotřebujete. Při přípravě individuálních směsí je zakázáno mísit koncentráty. Jednotlivé komponenty se do nádrže vpravují odděleně!


Dávkování:
- vinná réva - moštové hrozny (plíseň révová) 20 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 45 dní bez zákvasu; OL 35 dní se zákvasem (před květem, po odkvětu a dále dle potřeby v intervalu 7 - 10 dní do počátku zaměkání; max. 8x za vegetační sezónu)


Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.


Upozornění: 
Tyto údaje jsou pouze informativní. Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Poznámka: Fotografie je pouze ilustrativní.

Specifikace produktu

Choroby Plíseň révová
Způsob účinku(systémový/kontaktní) Kontaktní
Konzistence(tekutý,granulový, práškový) Granulovaný
Pesticidy Fungicid
Velikost balení 500 g
0 "


Folpan 80 WG je postrekový kontaktný fungicídny prípravok vo forme granulátu rozpustného vo vode k ochrane viniča proti plesni révové.


Charakteristika:
Kontaktný fungicíd


Účinná látka:
folpet 800 g / kg, tj. N - [(trichlormethyl) sulfanyl] ftalimidy


< STRONG> Pôsobenie prípravku:
Folpan 80 WG je kontaktný fungicídny prípravok s protektívny účinnosťou proti plesni révové s významnou vedľajšej účinnosťou proti plesni sivej, červenej škvrnitosti viniča, červenej spále a biele hnilobe na viniči. Potláča růstmycelia a sporuláciu hubových patogénov.


Príprava aplikačnej kvapaliny:
Odmerané množstvo prípravku sa za stáleho miešania vleje do nádrže aplikačného zariadenia naplneného do polovice vodou, rozmieša sa a doplní vodou na predpísaný objem. Pripravujeme si také množstvo aplikačnej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Pri príprave individuálnych zmesí je zakázané miešať koncentráty. Jednotlivé komponenty sa do nádrže vpravujú oddelene!


Dávkovanie:
- & nbsp; vínna réva - muštové hrozno (pleseň hroznové) 20 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 45 dní bez zákvasu; OL 35 dní sa zákvas (pred kvitnutím, po odkvitnutí a ďalej podľa potreby v intervale 7 - 10 dní do začiatku mäknutia; max. 8x za vegetačné sezónu)


Odporúčania a možné riziká vo vzťahu k životnému prostrediu:
Veľmi toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí.


Upozornenie: & nbsp;
Tieto údaje sú len informatívne. Predajca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

Poznámka: Fotografia je len ilustratívny. "

DescriptionPL "


Folpan 80 WG to preparat grzybobójczy do kontaktu w sprayu w postaci rozpuszczalnego w wodzie mikrogranulatu do ochrony winorośli przed pleśnią winorośli.


Charakterystyka:
Kontakt fungicyd


Substancja czynna:
folpet 800 g / kg, tj. N - [(trichlorometylo) sulfanylo] ftalimid


< MOCNY> Działanie produktu:
Folpan 80 WG jest kontaktowym środkiem grzybobójczym o działaniu ochronnym przeciwko mączniakowi winorośli ze znacznym działaniem ubocznym na szarą pleśń, czerwoną plamę winorośli, czerwoną gorączkę i białą zgniliznę na winorośli. Tłumi wzrost grzybni i zarodnikowanie patogenów grzybowych


Płynny preparat do aplikacji:
Odmierzoną ilość produktu wlewa się do zbiornika urządzenia aplikacyjnego do połowy wypełnionego wodą podczas mieszania, mieszania i uzupełnić objętość wodą. Przygotowujemy taką ilość płynu aplikacyjnego, jaką spożywasz. Zabrania się mieszania koncentratów przy sporządzaniu indywidualnych mieszanek. Poszczególne składniki wkłada się do zbiornika oddzielnie!


Dozowanie:
- & nbsp; winogrona - winogrona (pleśń winogronowa) 20 g / 10 l wody / 100 m2 / OL 45 dni bez zakwasu; OL 35 dni z fermentacją (przed kwitnieniem, po kwitnieniu i dalej w razie potrzeby w odstępie 7 - 10 dni do początku kwitnienia; max. 8 razy w sezonie wegetacyjnym)


Zalecenia i możliwe zagrożenia związane dla środowiska:
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Ostrzeżenie: & nbsp;
Te dane służą wyłącznie do celów informacyjnych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu.

Uwaga: Zdjęcie ma charakter poglądowy.

"
Profesionalita, respekt, dlouhodobé vztahy s klienty
Široká nabídka zboží a služeb. Kvalitní servis
Firemní hodnoty
Rychlé doručení zboží