Spintor 50ml

Kód produktu 01094
Dostupnost Skladem
Cena před slevou 361,87 Kč
Cena bez DPH 296,74 Kč
Cena s DPH 359,06 Kč
Přidat do košíku

Potřebujete poradit?

Obraťte se na našeho specialistu
Jakub Konečný Prodejce

Popis produktu

SpinTor® je přírodní postřikový insekticid ve formě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou určený k ochraně bramboru, révy vinné, jabloní, květáku, hlávkového zelí, růžičkové kapusty, brokolice, póru, cibule, papriky a rajčat proti škůdcům.

Charakteristika:
Kontaktní insekticid

Účinná látka:
spinosad 240 g/l
tj. směs 50-95% spinosynu A a 5-50% spinosynu D

Působení přípravku:
SpinTor® obsahuje účinnou látku spinosad, což je přírodní produkt získaný fermentační činností bakterií Saccharopolyspora spinosa, která se běžně vyskytuje v půdě. Jako přírodní produkt se spinosad (jedná se o směs dvou biologických komponentů - spinosynu A a spinosynu D) vyznačuje mimořádně nízkou toxicitou vůči člověku a teplokrevným živočichům, je tedy šetrný k životnímu prostředí. SpinTor® působí jako požerový a kontaktní insekticid. Vyznačuje se novým mechanismem působení. Doposud nebyla prokázána rezistence u hmyzích škůdců k přípravku SpinTor® a ani křížová rezistence s jinými účinnými látkami. Příjem účinné látky škůdci nastává příjmem potravy i přímým kontaktem s látkou. Působení účinné látky spočívá v ovlivňování aktivity neuronů hmyzích jedinců (což v konečné fázi vede k hyperaktivitě neuronů a svalové aktivitě). Účinek nastává již po několika hodinách; následně dochází k úhynu hmyzích škůdců.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřená dávka přípravku se vlije do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou, důkladně se promíchá a doplní na stanovený objem.

Dávkování:
- brambor (mandelinka bramborová) 1,5 ml / 3 - 5 l vody / 100 m2 / OL 7 dní (v bramborech se aplikuje v době maxima líhnutí larev, tj, obvykle při převažujícím výskytu larválních stádií L1 až L2, minimální interval mezi aplikacemi je 7 dní; max. 2x za vegetační sezónu) 
- réva (obaleči) 2 - 3 ml / 3 - 10 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (max. 2x za vegetační sezónu) 
- jabloň (obaleč jablečný, slupkoví a pupenoví obaleči) 6 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 7 dní (dle signalizace; max. 2x za vegetační sezónu)
- květák, hlávkové zelí, růžičková kapusta, brokolice (housenky motýlů) 3 - 4 ml / 6 - 8 l vody / 100 m2 / OL 3 dny (vyšší dávka se doporučuje při vyšší intenzitě výskytu; max. 2x za vegetační sezónu)
- květák, hlávkové zelí, růžičková kapusta, brokolice (můra zelná) 4 ml / 6 - 8 l vody / 100 m2 / OL 3 dny (max. 2x za vegetační sezónu)
- pór, cibule (třásněnka zahradní) 4 ml / 5 l vody / 100 m2 / OL 7 dní (max. 2x za vegetační sezónu)
- paprika skleníková, rajče skleníkové (třásněnka západní) 4 ml / 5 - 10 l vody / 100 m2 / OL 3 dny (ve sklenících se ošetřují dle signalizace např. pomocí lepových desek; max. 2x za vegetační sezónu)

Upřesnění podmínek aplikace:
Réva vinná
V révě vinné se SpinTor® aplikuje proti první generaci obaleče cca 10 - 12 dní po dosažení letového maxima obaleče (sleduje se vyhodnocováním úlovků ve feromonových lapácích), případně od stadia černé hlavičky respektive líhnutí housenek. Při rozvleklém náletu je vhodné aplikaci po 10 dnech opakovat. Pro aplikaci na první generaci obaleče je doporučena dávka přípravku 2 ml / 4 - 6 l vody / 100 m2, a to dle intenzity škodlivého činitele. Proti druhé generaci obaleče se použije v první aplikaci 2 ml / 4 - 6 l vody / 100 m2, aplikace se provádí za 5 - 7 dní po dosažení letového maxima, případně od fáze černé hlavičky až líhnutí larviček. Po 10 dnech se provede druhá aplikace v dávce 2 - 3 ml / 4 - 6 l vody / 100 m2. Dosažení vysoké pokryvnosti postřiku je důležitým předpokladem dosažení vysoké účinnosti. Minimální interval mezi aplikacemi je 10 dní. 

Jabloň
V jabloních se SpinTor® aplikuje proti housenkám obaleče zimolezového a proti housenkám slupkových a pupenových obalečů nejlépe ve fázi líhnutí housenek. Odstup mezi postřiky pro jednu generaci škůdce je 7 - 9 dní, u silného napadení je doporučeno 7 dní, v případě slabého a středního napadení je doporučeno 9 dní.

Brukvovitá zelenina
V brukvovité zelenině se proti housenkám běláska zelného aplikuje krátce po vylíhnutí larev. Následná druhá aplikace SpinTor®u by se měla provést po 10 dnech (případně později, po dalším vylíhnutí larev). Aplikace proti můře zelné se provede ihned po objevení prvních příznaků škod na plodině. Zpravidla postačuje jedna aplikace.

Pór a cibule
V póru a cibuli se proti třásněnce zahradní aplikuje SpinTor® ihned po objevení prvních příznaků poškození, které je charakteristické stříbřitě bílými podélnými skvrnami na listech. Opakovanou aplikaci provedeme v odstupu 10 dnů. Aby bylo dosaženo řádného zvlhčení, doporučuje se - zejména u póru - použít 6 l vody / 100 m2, u cibule je vhodný pro lepší ulpění na listech přídavek vhodného smáčedla.

Spektrum účinnosti:
SpinTor® účinkuje na škůdce z řádu motýlů (Lepidoptera), brouků (Coleoptera), dvoukřídlých (Diptera) a třásnokřídlých (Thysanoptera). SpinTor® nepůsobí na savý hmyz (mšice).

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
Přípravek je zvláště nebezpečný pro necílové členovce.

Upozornění: 
Tyto údaje jsou pouze informativní. Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. 

Poznámka: Fotografie je pouze ilustrativní.

Specifikace produktu

Způsob účinku(systémový/kontaktní) Kontaktní
Konzistence(tekutý,granulový, práškový) Tekutý
Pesticidy Insekticid
Velikost balení 50 ml
0 "

SpinTor® je prírodný postrekový insekticíd vo forme suspenzného koncentrátu na riedenie vodou určený na ochranu zemiakov, viniča, jabloní, karfiolu, hlávkovej kapusty, ružičkového kelu, brokolica, póru, cibule, papriky a paradajok proti škodcom.
< BR> Charakteristika:
Kontaktný insekticíd

Účinná látka:
spinosad 240 g / l
tj. zmes 50-95% spinosynu A a 5-50% spinosynu D

Pôsobenie prípravku:
SpinTor® obsahuje účinnú látku spinosad, čo je prírodný produkt získaný fermentačný činnosťou baktérií Saccharopolyspora spinosa , ktorá sa bežne vyskytuje v pôde. Ako prírodný produkt sa spinosad (jedná sa o zmes dvoch biologických komponentov - spinosynu A a spinosynu D) vyznačuje mimoriadne nízkou toxicitou voči človeku a teplokrvním živočíchom, je teda šetrný k životnému prostrediu. SpinTor® pôsobí ako požerový a kontaktný insekticíd. Vyznačuje sa novým mechanizmom pôsobenia. Doteraz nebola preukázaná rezistencia u hmyzích škodcov k prípravku SpinTor® a ani krížová rezistencia s inými účinnými látkami. Príjem účinnej látky škodcami nastáva príjmom potravy aj priamym kontaktom s látkou. Pôsobenie účinnej látky spočíva v ovplyvňovaní aktivity neurónov hmyzích jedincov (čo v konečnej fáze vedie k hyperaktivite neurónov a svalovej aktivite). Účinok nastáva už po niekoľkých hodinách; následne dochádza k úhynu hmyzích škodcov.

Príprava aplikačnej kvapaliny:
odmeranú dávku prípravku sa vleje do nádrže aplikačného zariadenia naplneného do polovice vodou, dôkladne sa premieša a doplní na stanovený objem.

Dávkovanie:
- & nbsp; zemiakov (pásavka zemiaková) 1,5 ml / 3 - 5 l vody / 100 m2 / OL 7 dní (v zemiakoch sa aplikuje v čase maxima liahnutia lariev, tj, obvykle pri prevažujúcim výskyte larválnych štádií L1 až L2, minimálny interval medzi aplikáciami je 7 dní; max. 2x za vegetačnú sezónu) & nbsp;
- & nbsp; réva (obaľovačovi) 2 - 3 ml / 3 - 10 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (max. 2x za vegetačnú sezónu) & nbsp;
- & nbsp; jabloň (obaľovač jablkový, šupky a púčikov obaľovačovi) 6 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 7 dní (podľa signalizácie; max. 2x za vegetačnú sezónu)
- & nbsp; karfiol, hlávková kapusta, ružičkový kel, brokolica (húsenice motýľov) 3 - 4 ml / 6 - 8 l vody / 100 m2 / OL 3 dni (vyššia dávka sa odporúča pri vyššej intenzite výskyte; max. 2x za vegetačnú sezónu)
- & nbsp; karfiol, hlávková kapusta, ružičkový kel, brokolica (mora kapustová) 4 ml / 6 - 8 l vody / 100 m2 / OL 3 dni (max . 2x za vegetačnú sezónu)
- & nbsp; pór, cibuľa (strapka záhradná) 4 ml / 5 l vody / 100 m2 / OL 7 dní (max. 2x za vegetačnú sezónu)
- & nbsp; paprika skleníková, paradajka skleníkové (strapka západná) 4 ml / 5 - 10 l vody / 100 m2 / OL 3 dni (v skleníkoch sa ošetrujú podľa signalizácia napr. pomocou lepových dosiek; max. 2x za vegetačné sezónu)

Upresnenie podmienok aplikácie:
Vinič
V viniči sa SpinTor® aplikuje proti prvej generácii obaľovača cca 10 - 12 dní po dosiahnutí letovej maxima obaľovača (sleduje sa vyhodnocovaním úlovok vo feromónových lapákoch), prípadne od štádia čiernej hlavičky respektíve liahnutia húseníc. Pri rozvleklém nálete je vhodné aplikáciu po 10 dňoch opakovať. Pre aplikáciu na prvej generácii obaľovača je odporučená dávka lieku 2 ml / 4 - 6 l vody / 100 m2, a to podľa intenzity škodlivého činiteľa. Proti druhej generácii obaľovača sa použije v prvej aplikácii 2 ml / 4 - 6 l vody / 100 m2, aplikácia sa vykonáva za 5 - 7 dní dosiahne letového maxima, prípadne od fázy čiernej hlavičky až liahnutia larviček. Po 10 dňoch sa vykoná druhá aplikácia v dávke 2 - 3 ml / 4 - 6 l vody / 100 m2. Dosiahnutie vysokej pokryvnosti postreku je dôležitým predpokladom dosiahnutia vysokej účinnosti. Minimálny interval medzi aplikáciami je 10 dní. & Nbsp;

Jabloň
V jabloniach sa SpinTor® aplikuje proti húseniciam obaľovača zimolezového a proti húseniciam slupkových a pupenových obaľovačov najlepšie vo fáze liahnutia húseníc. Odstup medzi postreky pre jednu generáciu škodca je 7 - 9 dní, u silného napadnutia je odporúčané 7 dní, v prípade slabého a stredného napadnutia je odporúčané 9 dní.

Hlúbovitá zelenina
V kapustovité zelenine sa proti húseniciam mlynárika kapustového aplikuje krátko po vyliahnutí lariev. Následná druhá aplikácia SpinTor®u by sa mala uskutočniť po 10 dňoch (prípadne neskôr, po ďalšom vyliahnutí lariev). Aplikácia proti Mure kapustovej sa vykoná ihneď po objavení prvých príznakov škôd na plodine. Spravidla postačuje jedna aplikácia.

Pór a cibuľa
V póru a cibuľu sa proti strapke záhradné aplikuje SpinTor® ihneď po objavení prvých príznakov poškodenia, ktoré je charakteristické striebristo bielymi pozdĺžnymi škvrnami na listoch. Opakovanú aplikáciu vykonáme v odstupe 10 dní. Aby sa dosiahlo riadne zvlhčenie, odporúča sa - hlavne u póru - použiť 6 l vody / 100 m2, u cibule je vhodný pre lepšie priľnutia na listoch prídavok vhodného zmáčadla.

Spektrum účinnosti:
SpinTor® účinkuje na škodcov radu motýľov (Lepidoptera), chrobákov (Coleoptera), dvojkrídlových (Diptera) a třásnokřídlých (Thysanoptera). SpinTor® nepôsobí na savý hmyz (vošky).

Odporúčania a možné riziká vo vzťahu k životnému prostrediu:
Veľmi toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí .
Prípravok je zvlášť nebezpečný pre necieľové článkonožce.

Upozornenie: & nbsp;
Tieto údaje sú len informatívne. Predajca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku. & Nbsp;

Poznámka: Fotografia je len ilustratívny.
"

DescriptionPL "

SpinTor® to naturalny środek owadobójczy w sprayu w postaci koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą przeznaczony do ochrony ziemniaków, winorośli, jabłek, kalafiora, kapusty, brukselki, brokułów, porów, cebuli, papryki i pomidorów przed szkodnikami. BR> Charakterystyka:
Środek owadobójczy kontaktowy

Substancja czynna:
spinosad 240 g / l
tj. mieszanina 50-95% spinosynu A i 5-50% spinosynu D

Działanie preparatu:
SpinTor® zawiera substancję czynną spinosad, który jest naturalnym produktem otrzymywanym w wyniku fermentacji bakterii Saccharopolyspora spinosa który jest powszechnie spotykany w glebie. Jako produkt naturalny spinosad (mieszanina dwóch składników biologicznych - spinosynu A i spinosynu D) charakteryzuje się wyjątkowo niską toksycznością dla ludzi i zwierząt stałocieplnych, dzięki czemu jest przyjazny dla środowiska. SpinTor® działa jak środek owadobójczy przeciwpożarowy i kontaktowy. Charakteryzuje się nowym mechanizmem działania. Jak dotąd nie wykazano odporności szkodników SpinTor® ani odporności krzyżowej z innymi substancjami czynnymi. Spożycie substancji czynnej przez szkodnika następuje poprzez spożycie pokarmu i bezpośredni kontakt z substancją. Działanie substancji czynnej polega na wpływie na aktywność neuronów u osobników owadów (co ostatecznie prowadzi do nadpobudliwości neuronalnej i aktywności mięśni). Efekt pojawia się już po kilku godzinach; owady giną.

Przygotowanie cieczy aplikacyjnej:
Odmierzoną dawkę preparatu wlewa się do napełnionego do połowy wodą zbiornika aplikatora, dokładnie miesza i uzupełnia do podanej objętości.

Dawkowanie:
- & nbsp; ziemniak 1,5 m / 3-5 l wody / 100 m2 / OL 7 dni (w przypadku ziemniaków stosuje się w momencie maksymalnego wylęgu larw, tj. zwykle z przewagą stadiów larwalnych od L1 do L2, minimalny odstęp między aplikacjami wynosi 7 dni; maksymalnie 2x w sezonie wegetacyjnym) & nbsp;
- & nbsp; winorośl (opakowania) 2-3 ml / 3-10 l wody / 100 m2 / OL 14 dni (maks. 2x w sezonie wegetacyjnym) & nbsp;
- & nbsp; jabłoń (opakowanie) jabłka, skórki i pąki) 6 ml / 10 l wody / 100 m2 / OL 7 dni (zgodnie z sygnalizacją; max. 2x w sezonie wegetacyjnym)
- & nbsp; kalafior, kapusta głowiasta, brukselka kapusta, brokuły (gąsienice motyli) 3 - 4 ml / 6 - 8 l wody / 100 m2 / OL 3 dni (zalecana wyższa dawka przy większej intensywności; 2x w sezonie wegetacyjnym)
- kalafior, kapusta, brukselka, brokuły (ćma) 4 ml / 6-8 l wody / 100 m2 / OL 3 dni (max 2x w sezonie wegetacyjnym)
- & nbsp; pory, cebula (pleśniawka ogrodowa) 4 ml / 5 l wody / 100 m2 / OL 7 dni (max. 2x w sezonie wegetacyjnym)
- & nbsp; papryka szklarniowa, pomidor szklarniowy (pleśniawka) 4 ml / 5 - 10 l wody / 100 m2 / OL 3 dni (w szklarniach są pielęgnowane zgodnie z sygnalizacją np. Deskami klejonymi; max. 2x na sezon wegetacyjny)

Specyfikacja warunków stosowania:
Winorośl
W przypadku winorośli SpinTor® nakłada się na pierwszą generację owijek ok. 12 dni po osiągnięciu maksimum lotu owijki (monitorowane poprzez ocenę odłowów w pułapkach feromonowych) lub od stadium zaskórnika lub wylęgu gąsienic. W przypadku przedłużającego się nalotu wskazane jest powtórzenie aplikacji po 10 dniach. Do aplikacji na owijki pierwszej generacji zaleca się dawkę 2 ml / 4-6 l wody / 100 m2 w zależności od intensywności czynnika szkodliwego. W przypadku drugiej generacji lakieru 2 ml / 4 - 6 l wody / 100 m2 przy pierwszej aplikacji, aplikację wykonuje się 5 - 7 dni po osiągnięciu maksimum lotu lub od fazy zaskórnika do wylęgu larw. Po 10 dniach wykonuje się drugą aplikację w dawce 2 - 3 ml / 4 - 6 l wody / 100 m2. Uzyskanie dużego pokrycia natryskiem jest ważnym warunkiem wstępnym osiągnięcia wysokiej wydajności. Minimalna przerwa między aplikacjami wynosi 10 dni. & Nbsp;

Jabłko
W jabłoniach SpinTor® stosuje się na gąsienice wiciokrzewu oraz na gąsienice skórki i pąki gąsienic, najlepiej w fazie wylęgu gąsienicy. Przerwa między opryskami dla jednego pokolenia szkodników wynosi 7-9 dni, w przypadku silnego porażenia zaleca się 7 dni, w przypadku łagodnego i umiarkowanego porażenia zaleca się 9 dni.

Warzywa krzyżowe
W warzywach krzyżowych kapustę białą aplikuje się na gąsienice krótko po wylęgu larw. Kolejne drugie zastosowanie SpinTor® powinno nastąpić po 10 dniach (lub później, po kolejnym wykluciu się larw). Aplikację przeciw ćmy kapuśniakowej przeprowadza się natychmiast po pierwszych oznakach uszkodzenia uprawy. Z reguły wystarczy jedna aplikacja.

Pory i cebula
W przypadku porów i cebuli SpinTor® nakłada się na wciornastki natychmiast po pierwszych oznakach uszkodzenia, które charakteryzują się srebrzystobiałymi podłużnymi plamami na odchodzi. Powtarzaną aplikację będziemy wykonywać co 10 dni. W celu uzyskania odpowiedniego nawilżenia zaleca się - szczególnie przy porach - zastosować 6 l wody / 100 m2, w przypadku cebuli dodatek odpowiedniego środka zwilżającego zapewnia lepszą przyczepność do liści.

Spektrum skuteczności:
SpinTor® działa na szkodniki z rzędu motyli (Lepidoptera), chrząszczy (Coleoptera), diptera (Diptera) i wciornastków (Thysanoptera). SpinTor® nie działa na owady ssące (mszyce)

Zalecenia i możliwe zagrożenia dla środowiska:
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym .
Produkt jest szczególnie niebezpieczny dla stawonogów niebędących przedmiotem zwalczania.

Ostrzeżenie: & nbsp;
Te informacje mają wyłącznie charakter informacyjny. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu. & Nbsp;

Uwaga: Zdjęcia służą wyłącznie do celów poglądowych.

"
Profesionalita, respekt, dlouhodobé vztahy s klienty
Široká nabídka zboží a služeb. Kvalitní servis
Firemní hodnoty
Rychlé doručení zboží