Topas 100 EC 50 ml

Kód produktu 03130
Dostupnost Na Dotaz
Cena před slevou 196,13 Kč
Cena bez DPH 160,82 Kč
Cena s DPH 194,59 Kč
Přidat do košíku

Potřebujete poradit?

Obraťte se na našeho specialistu
Jakub Konečný Prodejce

Popis produktu

Topas® 100 EC je fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k ochraně jabloně proti padlí, jádrovin proti strupovitosti; révy vinné proti padlí a okurek, rajčat a paprik proti padlí.

Charakteristika:
Systémový fungicid

Účinná látka:
100 g/l penconazole
tj. (RS)-1-(2,4-dichlor-beta-propylfenethyl)-1H-1,2-triazol

Působení přípravku:
Topas® 100 EC je systemicky působící fungicid s výrazným účinkem proti pravému padlí. Účinná látka penconazole proniká do rostliny prostřednictvím listů do 24 hodin po aplikaci. Po této době nemůže dojít ke smytí deštěm. V rostlině se účinná látka pohybuje akropetálně - směrem k novým přírůstkům. Penconazole působí především na mycelium, respektive hyfy. Použití je jak preventivní, tak i kurativní. Fungicidní účinnost penconazole spočívá v tom, že brzdí syntézu ergosterolu a tak brzdí funkci buněčných membrán.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku se přidá do nádrže aplikačního zařízení naplněné do jedné čtvrtiny až třetiny vodou, důkladně se promíchá a doplní na stanovený objem. Během přípravy aplikační kapaliny a při aplikaci je nutné zajistit účinné míchání. Při přípravě směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže odděleně.

Dávkování:
- jabloň (padlí jabloňové) 4,5 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 35 dní 
jádroviny (strupovitost) 4,5 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 35 dní
réva vinná (padlí révové) 2,5 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 35 dní

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009.

Dávkování:
okurka ve skleníku (padlí) 2,5 - 5 ml / 5 - 20 l vody / 100 m2 / OL 3 dny (interval mezi ošetřeními 8 dní; max. 4x za vegetační sezónu)
rajče ve skleníku (padlí) 2,5 - 5 ml / 5 -10 l vody / 100 m2 / OL 3 dny (interval mezi ošetřeními 10 dní; max. 4x za vegetační sezónu)
paprika ve skleníku (padlí) 2,5 - 5 ml / 3 - 12 l vody / 100 m2 / OL 3 dny (interval mezi ošetřeními 8 dní; max. 4x za vegetační sezónu)

Aplikační poznámky:
Při použití přípravku Topas® 100 EC ve sklenících je dávka přípravku orientační a řídí se výškou rostlin.
2,5 ml / 100 m2 při výšce rostlin do 50 cm
3,75 ml / 100 m2 při výšce rostlin 50 - 125 cm
5 ml / 100 m2 při výšce rostlin nad 125 cm

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
Nebezpečný pro včely. Neaplikujte na kvetoucí rostliny a dřeviny s výskytem medovice v době, kdy včely létají. Lze aplikovat po ukončení denního letu včel a to nejpozději do dvacáté třetí hodiny.

Upozornění: 
Tyto údaje jsou pouze informativní. Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Poznámka: Fotografie je pouze ilustrativní.

Specifikace produktu

Choroby Padlí
Způsob účinku(systémový/kontaktní) Systémový
Konzistence(tekutý,granulový, práškový) Tekutý
Pesticidy Fungicid
Velikost balení 50 ml
0 "Topas® 100 EC je fungicídny prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu určený na ochranu jablone proti múčnatke, jadrovín proti chrastavitosti; viniča proti múčnatke a uhoriek, paradajok a paprík proti múčnatke.

Charakteristika:
Systémový fungicíd

Účinná látka: < BR> 100 g / l penconazole
tj. (RS) -1- (2,4-dichlór-beta-propylfenethyl) -1H-1,2-triazol

Pôsobenie prípravku:
Topas® 100 EC je systémovo pôsobiaci fungicíd s výrazným účinkom proti pravému múčnatke. Účinná látka penconazole preniká do rastliny prostredníctvom listov do 24 hodín po aplikácii. Po tejto dobe nemôže dôjsť ku zmytie dažďom. V rastline sa účinná látka pohybuje akropetálne - smerom k novým prírastkom. Penconazole pôsobí predovšetkým na mycélium, respektíve hýfy. Použitie je ako preventívne, tak i kuratívne. Fungicídne účinnosť penconazole spočíva v tom, že brzdí syntézu ergosterolu a tak brzdí funkciu bunkových membrán.

Príprava aplikačnej kvapaliny:
Odmerané množstvo prípravku sa pridá do nádrže aplikačného zariadenia naplneného do jednej štvrtiny až tretiny vodou, dôkladne sa premieša a doplní na stanovený objem. Počas prípravy aplikačnej kvapaliny a pri aplikácii je nutné zaistiť účinné miešania. Pri príprave zmesi nemiešajte koncentráty, prípravky vlejte do nádrže oddelene.

Dávkovanie:
- & nbsp; jabloň (múčnatka jabloňové) 4, 5 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 35 dní & nbsp;
- & nbsp; jadroviny (chrastavitosť) 4,5 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 35 dní
< STRONG> - & nbsp; vinič (múčnatka révové) 2,5 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 35 dní

Menšinové užívaní povolenej podľa čl. 51 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009.

Dávkovanie:
- & nbsp; uhorka v skleníku ( múčnatka) 2,5 - 5 ml / 5 - 20 l vody / 100 m2 / OL 3 dni (interval medzi ošetreniami 8 dní; max. 4x za vegetačné sezónu)
- & nbsp; paradajka vo skleníku (múčnatka) 2,5 - 5 ml / 5 -10 l vody / 100 m2 / OL 3 dni (interval medzi ošetreniami 10 dní; max. 4x za vegetačné sezónu)
- & nbsp; paprika v skleníku (múčnatka) 2,5 - 5 ml / 3 - 12 l vody / 100 m2 / OL 3 dni ( interval medzi ošetreniami 8 dní; max. 4x za vegetačné sezónu)

Aplikačné poznámky:
Pri užívaní Topas® 100 EC v skleníkoch je dávka lieku orientačná a riadi sa výškou rastlín.
2, 5 ml / 100 m2 pri výške rastlín do 50 cm
3,75 ml / 100 m2 pri výške rastlín 50 - 125 cm
5 ml / 100 m2 pri výške rastlín nad 125 cm

Odporúčania a možné riziká vo vzťahu k životnému prostrediu:
Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí.
Nebezpečný pre včely. Neaplikujte na kvitnúce rastliny a dreviny s výskytom medovice v čase, keď včely lietajú. Možno aplikovať po ukončení denného letu včiel a to najneskôr do dvadsiatej tretej hodiny.

Upozornenie: & nbsp;
Tieto údaje sú len informatívne. Predajca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

Poznámka: Fotografia je len ilustratívny."
DescriptionPL "Topas® 100 EC to preparat grzybobójczy w postaci emulgowalnego koncentratu przeznaczony do ochrony jabłoni przed pleśnią, ziarniaków przed parchem; winorośl na mączniaka i ogórki, pomidory i papryka na mączniaka

Charakterystyka:
Ogólnoustrojowy fungicyd

Substancja czynna: < BR> 100 g / l penkonazolu
tj. (RS) -1- (2,4-dichloro-beta-propylofenetylo) -1H-1,2-triazol
Działanie: Topas® 100 EC jest układowy działający fungicyd o znaczącym działaniu przeciwko prawdziwej pleśni. Substancja czynna penkonazol przenika do rośliny przez liście w ciągu 24 godzin po aplikacji. Po tym czasie nie zmywa go deszcz. W roślinie substancja czynna przemieszcza się akropetalnie - w kierunku nowych dodatków. Penkonazol działa głównie na grzybnię lub strzępki. Zastosowanie ma charakter zarówno zapobiegawczy, jak i leczniczy. Działanie grzybobójcze penkonazolu polega na tym, że hamuje syntezę ergosterolu, a tym samym hamuje funkcję błon komórkowych.

Przygotowanie płynu do aplikacji:
Odmierzoną ilość produktu należy dodać do napełnionego zbiornika urządzenia aplikacyjnego ćwiartki do jednej trzeciej wodą, dokładnie wymieszać i uzupełnić do kreski. Podczas przygotowywania cieczy do aplikacji oraz podczas aplikacji należy zapewnić skuteczne mieszanie. Zabrania się mieszania koncentratów podczas przygotowywania mieszanek, preparaty umieszcza się w zbiorniku oddzielnie. 5 ml / 10 l wody / 100 m2 / OL 35 dni - nbsp;
ziarno (parch) 4,5 ml / 10 l wody / 100 m2 / OL 35 dni
< STRONG> - & nbsp; winorośl (pleśń) 2,5 ml / 10 l wody / 100 m2 / OL 35 dni

Niewielkie zastosowanie produktu dopuszczonego zgodnie z art. 51 ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009.

Dawkowanie:
- & nbsp; ogórek w szklarni ( pleśń) 2,5 - 5 ml / 5 - 20 l wody / 100 m2 / OL 3 dni (przerwa między zabiegami 8 dni; max. 4x w sezonie wegetacyjnym)
- & nbsp; pomidor w szklarnia (mączniak) 2,5 - 5 ml / 5-10 l wody / 100 m2 / OL 3 dni (przerwa między zabiegami 10 dni; max. 4x w sezonie wegetacyjnym)
- & nbsp; pieprz w szklarni (mączniak) 2,5 - 5 ml / 3 - 12 l wody / 100 m2 / OL 3 dni ( przerwa między zabiegami 8 dni; max. 4 razy w sezonie wegetacyjnym)

Uwagi dotyczące stosowania:
W przypadku stosowania Topas® 100 EC w szklarniach, dawka preparatu jest orientacyjna i zależy od wysokości roślin.
2, 5 ml / 100 m2 przy wysokości roślin do 50 cm
3,75 ml / 100 m2 przy wysokości roślin 50 - 125 cm
5 ml / 100 m2 przy wysokości roślin powyżej 125 cm

Zalecenia i możliwe zagrożenia dla środowiska:
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Niebezpieczny dla pszczół. Nie stosować na rośliny kwitnące i zdrewniałe z obecnością spadzi podczas lotu pszczół. Można go zastosować po zakończeniu codziennego lotu pszczół, nie później niż o 15:00.

Uwaga: & nbsp;
Ta informacja ma charakter wyłącznie informacyjny. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu.

Uwaga: Zdjęcie ma charakter poglądowy."
Profesionalita, respekt, dlouhodobé vztahy s klienty
Široká nabídka zboží a služeb. Kvalitní servis
Firemní hodnoty
Rychlé doručení zboží