HUMAC AGRO 25 kg

Kód produktu: EP/0001
Dostupnost: Skladem
Cena s DPH: 1 043,00 Kč
Cena bez DPH: 861,98 Kč
Přidat do košíku

Celý popis produktu

Výrobek HUMAC® Agro je půdním zlepšovačem uhlíkového typu. Jeho dodávkou do půdy se dlouhodobě zvyšuje úrodnost půdy tím, že významným způsobem zlepšuje stav organominerálního půdního sorpčního komplexu a tím zlepšuje půdní strukturu, zlepšuje podmínky pro rozvoj mikroorganizmů a zvyšuje sorpční a pufrovací kapacitu půdy. Vysokým obsahem organického uhlíku upravuje poměr C:N v půdě.

Huminové kyseliny hrají významnou úlohu při vázaní a uvolňování iontů, i při úpravě pH. Makroprvky, mikroprvky a půdní živiny váží do chelátových komplexů, ze kterých je rostliny lépe přijímají. Vlastní produkt obsahuje množství biogenních látek a současně umožňuje akumulovat další minerální látky a vitamíny pro výživu rostlin.

Význam a důležitost huminových kyselin obsažených v HUMAC® Agro jako aktivní složky humusu pro půdu a rostlinnou výrobu

Přípravek váže toxické látky, těžké kovy a pozůstatky chemických přípravků (pesticidy, herbicidy), zadržuje vodu v půdě, revitalizuje zamořené půdy a upravuje pH půd.

Významně snižuje ztráty živin vyplavováním (N, P, K, Ca, Mg a jiných mikro, makro a stopových prvků), čehož důsledkem je expanze objemu kořenové hmoty pěstovaných rostlin, které lépe odolávají stresovým faktorům. To má za následek zvýšení jak množství, tak i kvality zemědělské produkce.

Má příznivý vliv na mineralizaci a imobilizaci dusíku v půdě. Zabezpečuje efektivnější využití organických, organicko-minerálních a minerálních hnojiv.

Přípravek optimalizuje využití živin rostlinami a snižuje spotřebu minerálních hnojiv.

Technické parametry

Huminové kyseliny v sušině

Huminové kyseliny

min. 62 %

Volné huminové kyseliny

min. 50 %

Obsah uhlíku v huminových kyselinách

až 62 %

Minerální látky v sušině

Sodík (Na)

15 705 mg / kg

Draslík (K)

1 186 mg / kg

Vápník (Ca)

15 100 mg / kg

Zinek (Zn)

64 mg / kg

Bor (B)

77 mg / kg

Železo (Fe)

16 805 mg / kg

Měď (Cu)

19 mg / kg

Selen (Se)

1,67 mg / kg

další látky

další minerální látky a téměř všechny v přírodě se vyskytující stopové prvky v μg/kg

Vlastnosti

Reakce pH

6,5

Vlhkost

max. 20%

Rozsah a způsob použití

1. Orné půdy, půdy pro pěstování ovoce, zeleniny a ostatních rostlin

Huminové kyseliny, nacházející se ve výrobku HUMAC® Agro, potřebují určitý čas, aby vytvořily huminové komplexy zabezpečující účinnou výživu rostlin. Proto je nejvhodnější je aplikovat do půdy od podzimu do brzkého jara. Při jarní aplikaci způsobují 2-4 denní zpoždění klíčení a vzrůstu rostlin.

Základní dávkování produktu stanovené v rozsahu 200-500 kg/ha je podle bonity půdy. Opakované použití se doporučuje po 3 až 4 letech.

Dávkování pro vybrané plodiny

Obiloviny, řepka, kukuřice

200 – 500 kg/ha

Ovocné sady, vinohrady

10 – 40 kg/100 ks

Zelenina (listová, košťálová, plodová), luskoviny

350 – 500 kg/ha

Ovocné plodiny (maliny, jahody, rybíz)

350 – 500 kg/ha

Brambory a kořenová zelenina

300 – 400 kg/ha

Bylinky

250 – 300 kg/ha

Okrasné rostliny a keře

2 – 3 kg/100 m2

2. Rekultivace půd bez ornice a jalové půdy

Na oživení půdy je potřebná základní dávka 1-3 t/ha s umělými hnojivy a semeny trav opakovaně během 2-3 let.

3. Příprava kompostu

3 - 5% přípravku postupně přidáváme do kompostované hmoty

4. Použití při hnojení s digestátem

Přípravek aplikujeme buď přímo do cisterny před jejím naplněním substrátem, anebo postupně do skladovacích nádrží podle denního množství doplněného substrátu (ne jednorázově po naplnění nádrže před vyvezením na půdu).

Doporučené množství výrobku HUMAC® Agro můžeme také aplikovat přímo na ornou půdu a po aplikaci digestátu zapracujeme do horních vrstev půdy.

Balení

25, 500, 1000 kg

Podmínky skladování

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v suchých skladech při teplotách -10°C do +40°C.

Doba použitelnosti

24 měsíců v neporušených obalech od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Přípravek není toxický pro člověka a zvířata. Ochrana těla: při práci použít pracovní oblek, pokrývku hlavy a zástěru. Ochrana tváře a rukou: ochranné brýle, respirátor proti prachu a pracovní rukavice.

Poznámka: Fotografie je pouze ilustrativní.

Specifikace produktu

Konzistence(tekutý,granulovaný, práškový) Granulovaný
Konzistence(tekutý,granulovaný, práškový) 25 kg

Stále si nevíte rady a potřebujete pomoc?

Obraťte se na našeho specialistu