NeemAzal 50 ml

Kód produktu: BIOCONT/001
Dostupnost: Skladem
Cena s DPH: 284,00 Kč
Cena bez DPH: 234,71 Kč
Přidat do košíku

Celý popis produktu

Způsob působení:

Aktivní substance proniká do listů a je částečně systemicky distribuována v rostlině. Škůdce se kontaminuje požerem nebo sáním. NeemAzal®-T/S zastavuje požerovou aktivitu škůdců. Během několika hodin po aplikaci přípravku přestanou být škůdci aktivní, a tudíž dále neškodí. Larvy reagují inhibicí žíru a vývoje a následnou mortalitou. Imága (brouci) vykazují inhibici žíru, neplodnost a v menší míře mortalitu. Kritériem pro hodnocení účinnosti je velikost, případně množství požerků, poškození listů, tvorba medovice u savého hmyzu, případně vývoj populační hustoty škůdců.

Upřesnění použití:

Před ošetřením ověřte citlivost na menším počtu rostlin nebo na menší ploše. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Obzvláště citlivé jsou hrušně. NeemAzal®-T/S by měl být aplikován na začátku napadení nebo při prvních viditelných příznacích napadení.

Další omezení:

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne. Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin. Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání a rovněž po skončení práce, až do odložení ochranného oděvu a ochranných prostředků a do důkladného umytí. Pracovní oděv a ochranné prostředky před dalším použitím vyperte, resp. důkladně očistěte ty, které nelze prát. Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.

Skladování:

Skladujte v neporušených obalech, v suchu a chladu (+10 až +20 °C), chraňte před přímým slunečním svitem, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Skladovatelnost 21 měsíců od data výroby. Přípravek nesmí zmrznout

Likvidace obalů a zbytků:

Oplachovou kapalinu nebo zbytky postřikové jíchy se zředí 1:5 vodou a bezezbytku vystříkají na ošetřovanou plodinu, nesmí být zasaženy zdroje podzemních a recipienty povrchových vod. Použité obaly se dále nepoužívají. Zbytky přípravku a použité obaly se likvidují předáním do sběrného dvora.

Poznámka: Fotografie je pouze ilustrativní.

Specifikace produktu

Velikost balení 50 ml
Konzistence(tekutý,granulovaný, práškový) Tekutý
Pesticidy Insekticid

Stále si nevíte rady a potřebujete pomoc?

Obraťte se na našeho specialistu