Potřebujete poradit?

Obraťte se na našeho specialistu
Jakub Konečný Prodejce

Pergado F 5x100g

Kód produktu 03189
Dostupnost Na Dotaz
Cena bez DPH 590,11 Kč
Cena s DPH 714,03 Kč
Popis produktu:
Pergado F® je postřikový fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí k ochraně révy proti plísni révové.


Charakteristika:
Kontaktní fungicid


Účinné látky:
mandipropamid (ISO) 50 g/kg
tj.(RS)-2-(4-chlorofenyl)-N-[2-(3-methoxy-4-prop-2-ynoloxy-fenyl)-ethyl]-2-prop-2-ynyloxy-acetamid
folpet (ISO) 400 g/kg
tj. N-[(trichlormethyl)sulfanyl]ftalimid


Působení přípravku:
Přípravek Pergado F® obsahuje účinnou látku mandipropamid ze skupiny amidů karboxylových kyselin. Mandipropamid má preventivní a částečně kurativní účinek. Jeho preventivní účinek spočívá v potlačení klíčení spor, čímž zabraňuje průniku patogena do pletiva hostitele; kurativní účinek spočívá v inhibici růstu mycelia, tvorby haustorií a redukci sporulace. V rostlinách se šíří translaminárně. Mandipropamid má vysokou afinitu k voskové vrstvě rostlinného povrchu, na kterou je schopen se rychle navázat a jakmile postřik uschne, stává se odolným proti smyvu deštěm. Malé množství aktivní látky proniká do listového pletiva, kde je rychle distribuováno a schopno chránit obě strany listu. Účinná látka folpet se vyznačuje kontaktním působením. Působí preventivně.


Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku se pomalu nasype do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplní na požadovaný objem. Potom se vše důkladně rozmíchá. Aplikační kapalinu použijeme bezprostředně po přípravě.


Dávkování:
- vinná réva - moštové hrozny (plíseň révová) 25 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 28 dní (max. 3x za vegetační sezónu)

Aplikační poznámky:
Ošetřuje se preventivně dle signalizace nebo za vhodných podmínek pro šíření patogena. Ošetření se zpravidla zahajuje před počátkem kvetení (nebo při zralosti oospor). Poslední ošetření by mělo být provedeno do počátku zrání: bobule se začínají vybarvovat (BBCH 81). V révě je možné aplikovat celkem 3 ošetření přípravkem Pergado F® v intervalech 10 - 12 dní.


Antirezistentní strategie:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte během vegetační sezóny přípravky, které obsahují účinnou látku typu CAA (amidy kyseliny karboxylové, např. dimethomorph, iprovalicarb, mandipropamid) ve více než 50% z celkového počtu ošetření proti uvedené chorobě.


Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.


Upozornění: 
Tyto údaje jsou pouze informativní. Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.
Profesionalita, respekt, dlouhodobé vztahy s klienty
Široká nabídka zboží a služeb. Kvalitní servis
Firemní hodnoty
Rychlé doručení zboží