Reldan 22 - 25ml

Kód produktu AB/0412
Dostupnost Skladem
Cena bez DPH 57,17 Kč
Cena s DPH 69,18 Kč
Přidat do košíku

Potřebujete poradit?

Obraťte se na našeho specialistu
Jakub Konečný Prodejce

Popis produktu

Reldan 22 EC je postřikový širokospektrální insekticid pro ředění vodou určený k hubení savých a žravých škůdců na ovocných dřevinách, semenných porostech brukvovité zeleniny, chryzantémách, k asanaci prázdných skladů, které jsou určeny výhradně ke skladování rostlin a rostlinných produktů a blýskáčka řepkového na řepce a hořčici.


Charakteristika:
Kontaktní insekticid


Účinná látka:
chlorpyrifos methyl 225 g/l (21,4%)


Působení přípravku:
Reldan 22 EC obsahuje účinnou látku chlorpyrifos - methyl, která náleží do skupiny organofosfátů (IRAC 1B). Působí jako kontaktní, požerový a dýchací insekticid s výrazným fumigačním efektem. Po aplikaci proniká do rostlinných pletiv, není však rozváděn cévními svazky. Reldan 22 EC vykazuje po aplikaci významnou reziduální aktivitu, která snižuje počet nutných insekticidních zásahů v období déletrvajícího tlaku škůdců. Reldan 22 EC hubí škůdce ve všech vývojových stadiích, pokud jsou přípravkem zasaženi. Fumigační efekt přípravku umožňuje hubení i těch jedinců, kteří zůstávají skryti před účinkem kontaktních a požerových insekticidů, např. skladištní škůdci v obilovinách apod.


Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijeme za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplníme na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijeme bezprostředně po přípravě.


Dávkování:
- jabloň (pilatka jablečná) 27 ml / 10 l vody / 250 - 330 m2 / OL 21 dní (max. 1x za vegetační sezónu) 
- jabloň (obaleč jablečný) 22 ml / 10 l vody / 250 - 330 m2 / OL 21 dní (max. 1x za vegetační sezónu) 
- jabloň (mšice jabloňová a jitrocelová) 27 ml / 10 l vody / 250 - 330 m2 / OL 21 dní (max. 1x za vegetační sezónu) 
- višeň (vrtule třešňová) 27 ml / 10 l vody / 250 - 330 m2 / OL 21 dní (max. 1x za vegetační sezónu) 
- zelenina brukvovitá - semenné porosty (mšice zelná) 13 ml / 10 l vody / 250 - 330 m2 / OL 0 dní (max. 1x za vegetační sezónu) 
- chryzantéma (mšice zelná) 13 ml / 10 l vody / 250 - 330 m2 / OL 0 dní (max. 1x za vegetační sezónu) 
- sklady - prázdné sila, provozy (skladištní škůdci) 7 ml / 1 l vody / 450 m2 / OL 0 dní (222 ml postřikové kapaliny / 100 m2; max. 1x za vegetační sezónu) 
- řepka olejka, hořčice bílá (blýskáček řepkový) 15 - 20 ml / 4 - 6 l vody / 100 m2 / OL 0 dní (vyšší dávka při silnějším výskytu; max. 1x za vegetační sezónu) 

Upřesnění podmínek aplikace:
Jabloň
Proti se obaleči jablečnému Reldan 22 EC aplikuje postřikem nebo rosením dle výskytu škodlivého činitele podle signalizace. Letovou aktivitu škůdce lze monitorovat pomocí feromonových lapáků. Aplikujeme ve fázi červeného prstence až černé hlavičky [při BSET (d)=85-90°C] od nakladení, nejpozději však na čerstvě vylíhlé housenky.
Proti pilatce jablečné se Reldan 22 EC aplikuje postřikem nebo rosením dle výskytu škodlivého činitele. Letovou aktivitu škůdce lze monitorovat pomocí bílých lepových desek. Aplikujeme proti dospělcům při dosažení prahu škodlivosti (při zjištění 10 a více dospělců na 1 lepovou desku za 2 dny) nebo proti housenkám (na základě počtu vykladených vajíček - výskyt 2 a více vajíček při slabé násadě a při 4 a více vajíčkách při silné násadě plodů)
Proti mšicím se Reldan 22 EC aplikuje postřikem nebo rosením dle výskytu škodlivého činitele (případně aplikace ve fázi zeleného a růžového poupěte při výskytu min. 10 mšic na sto květních růžic nebo v období po odkvětu při zjištění 10 kolonií na sto letorostů). Dávka postřikové kapaliny na 100 m2 činí 3 - 4 l.

Brukvovitá zelenina (pouze semenné porosty)
Proti mšici zelné aplikujeme dle signalizace; aplikace je možná kdykoliv v průběhu vývoje rostlin dle výskytu mšic v porostu. Dávka postřikové kapaliny činí 3 - 4 l / 100 m2.

Chryzantémy
Proti mšicím aplikujeme dle signalizace; aplikace je možná kdykoliv v průběhu vývoje rostlin dle výskytu mšic v porostu. Vzhledem k množství odrůd chryzantém je třeba ověřit před jejich ošetřením citlivost v daných podmínkách na menším počtu rostlin. Dávka postřikové kapaliny činí 3 - 4 l / 100 m2.

Aplikace ve skladech, silech a provozech
Reldan 22 EC se používá na likvidaci skladištních škůdců v prázdných skladech a silech. Před aplikací přípravku doporučujeme ošetřované plochy mechanicky očistit, zbavit mastnoty a prachu. Aplikuje se speciálními aplikátory.

Řepka ozimá, řepka jarní a hořčice bílá
Reldan 22 EC se aplikuje proti blýskáčku řepkovému, ošetřuje se podle signalizace, na začátku prodlužovacího růstu, kdy základ květenství je přilbovitě krytý zelenými lístky (BBCH 50). Aplikace jsou možné do růstové fáze viditelných prvních korunních plátků, kdy květy jsou ještě zavřeny (BBCH 59). Dávka postřikové kapaliny činí 3 - 4 l / 100 m2.


Spektrum účinku:
Reldan 22 EC účinkuje spolehlivě na blýskáčka řepkového, mšice, různé druhy obalečů, pilatku jablečnou, pilatku švestkovou, obaleče švestkového, vrtuli třešňovou, a na široké spektrum skladištních škůdců, např. pilouse černého, lesáka skladištního, moly, roztoče aj.


Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Aplikuje se až po skončení letové aktivity včel. Pro včely je zvlášť nebezpečný.
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Specifikace produktu

Způsob účinku(systémový/kontaktní) Kontaktní
Velikost balení 25 ml
Konzistence(tekutý,granulový, práškový) Tekutý
Pesticidy Insekticid
Profesionalita, respekt, dlouhodobé vztahy s klienty
Široká nabídka zboží a služeb. Kvalitní servis
Firemní hodnoty
Rychlé doručení zboží