ZRUŠENO - TALENT 100 ml

Kód produktu: 03147
Dostupnost: Není skladem
Cena s DPH: 478,00 Kč
Cena bez DPH: 395,04 Kč

Celý popis produktu

Talent je lokálně systemický fungicid proti strupovitosti na jádrovinách, padlí na jabloních, révě a jahodníku, skvrnitosti listů třešně a višně, moniliové spále višně, rzi a červené skvrnitosti na slivoních a padlím, rzem a listovým skvrnitostem na okrasných rostlinách. EW formulace (emulze typu olej ve vodě) zabezpečuje snadnou manipulaci a mísitelnost s dalšími přípravky, vysokou účinnost, a vynikající snášenlivost pro ošetřované rostliny.

Charakteristika:
Systémový fungicid

Účinná látka: 
myclobutanil 200 g/l
tj. 2-p-chlorfenyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) hexannitril

Působení:
Talent obsahuje účinnou látku myclobutanil, která náleží mezi triazoly (inhibitory demethylace). Účinkuje jako preventivní, kurativní a částečně i eradikativní fungicid. Účinná látka přípravku proniká rychle do rostlinných pletiv a 1 hodinu po aplikaci je dosaženo plné deštivzdornosti. Pohyb účinné látky v pletivech je omezený (lokálně systemický), proto je pro docílení plné účinnosti nutná dokonalá pokryvnost postřiku. Mechanismem účinku je inhibice biosyntézy ergosterolu fytopatogenních hub, především klíčících spór. V důsledku blokace tvorby ergosterolu klíčící spóry patogenní houby nevytvářejí buněčné stěny a odumírají. Podobně účinkuje Talent i na mycelium některých hub, např. původců různých druhů padlí, což se projevuje eradikativním účinkem na tyto choroby.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijeme za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou, potom důkladně rozmícháme a vodu doplníme na stanovený objem. Připravujeme si takové množství aplikační kapaliny, které ihned spotřebujeme.

Dávkování:
jádroviny (strupovitost) 4,5 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (max. 3x za vegetační sezónu)
-  jabloň (padlí) 4,5 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (max. 3x za vegetační sezónu)
-  vinná réva (padlí) 1,2 - 1,8 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 28 dní (max. 3x za vegetační sezónu) 
-  jahodník (padlí) 5 ml / 4 - 6 l vody / 100m2 / OL 14 dní (max. 3x za vegetační sezónu)
-  slivoň (rez, červená skvrnitost) 7 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 21 dní (max. 3x za vegetační sezónu) 
-  okrasné rostliny (padlí, rzi, skvrnitosti listů) 4 - 6 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 3 dny (max. 3x za vegetační sezónu) 
-  třešeň, višeň (skvrnitost listů) 6 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 21 dní (max. 3x za vegetační sezónu) 
-  višeň (moniliová spála) 7 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 21 dní (max. 3x za vegetační sezónu) 

Upřesnění podmínek aplikace:
Jabloně a hrušně
Proti strupovitosti se ošetřují podle signalizace nebo při ohrožení. Přípravek působí jak preventivně, tak i kurativně, do 72 hodin po dosažení podmínek pro vznik infekce. Kontaktní fungicid prodlužuje preventivní dobu účnnosti. Intervaly mezi ošetřeními jsou podle intenzity růstu a průběhu počasí mezi 7 - 14 dny. Proti padlí jabloňovému se ošetřuje ve fázi zelené poupě (7 - 10 dnů před květem), ošetření se podle potřeby opakuje v intervalu 7 - 10 dní do července.

Vinná réva 
Proti padlí se ošetřuje od fáze 5 - 6 listů do počátku zaměkání bobulí, interval mezi ošetřeními proti padlí révy nejlépe 7 - 10 (14) dní. Po odkvětu se doporučuje použití přípravku IQ-Crystal k zajištění dlouhodobé preventivní účinnosti, možné je i použití přípravků ze skupiny strobilurinů. Pro poslední aplikaci proti padlí se doporučuje opět Talent, který omezuje tvorbu kleistotecií a tím zdrojů primární infekce pro přístí sezónu.

Jahodník 
Proti padlí ošetřujeme při nebezpečí infekce, respektive při zjištění prvních příznaků. První aplikace v době počátku květu, další 2 aplikace po sklizni, respektive po obnově listové plochy, po jejím předchozím mechanickém odstranění po sklizni.

Slivoně
Proti rzi se ošetřuje v průběhu července, ošetření se 1 - 2x opakuje v intervalu 10 - 14 dnů. Proti červené skvrnitosti se ošetřuje 1 - 2 týdny po odkvětu a ošetření se 1 - 2x opakuje v intervalu 10 - 14 dnů.

Třešně a višně
Proti skvrnitosti listů se ošetřuje 3 - 4 týdny po odkvětu. Ošetření se opakuje po 10 - 14 dnech. Višně se proti moniliové spále ošetřují v období počátku kvetení a při dokvétání.

Okrasné rostliny
Ošetřujeme při ohrožení, nejpozději na počátku napadení. Nižší dávka je určena pro ošetření rostlin do výšky 50 cm a vyšší dávka pro ošetření rostlin do výšky 125 cm. Doporučená koncentrace aplikační kapaliny je 0,05% (5 ml / 10 l vody). Vzhledem k množství druhů a odrůd okrasných rostlin se doporučuje před jejich provozním ošetřením ověřit citlivost v daných podmínkách na malé části porostu nebo menším počtu rostlin.

Antirezistentní strategie:
Nebezpečí vzniku rezistence lze omezit střídáním s přípravky s odlišným mechanizmem účinku (např. strobiluriny, quinoxyfen). K zabránění vzniku rezistence neaplikujte přípravky ze skupiny inhibitorů demetylace (DMI) vícekrát než 3x v průběhu vegetace.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Upozornění: 
Tyto údaje jsou pouze informativní. Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Poznámka: Fotografie je pouze ilustrativní.

Jak používat produkt

Specifikace produktu

Choroby Padlí
Způsob účinku(systémový/kontaktní) Systémový
Velikost balení 100 ml
Konzistence(tekutý,granulový, práškový) Tekutý
Pesticidy Fungicid

Stále si nevíte rady a potřebujete pomoc?

Obraťte se na našeho specialistu

Tomáš Martinec

Vedoucí prodejny
+420 778 777 800 martinec%at%vinarskyraj.cz