Talent 50 ml

Kód produktu 03146
Dostupnost Skladem
Cena před slevou 210,67 Kč
Cena bez DPH 172,75 Kč
Cena s DPH 209,03 Kč
Přidat do košíku

Potřebujete poradit?

Obraťte se na našeho specialistu
Jakub Konečný Prodejce

Popis produktu

Talent je lokálně systemický fungicid proti strupovitosti na jádrovinách, padlí na jabloních, révě a jahodníku, skvrnitosti listů třešně a višně, moniliové spále višně, rzi a červené skvrnitosti na slivoních a padlím, rzem a listovým skvrnitostem na okrasných rostlinách. EW formulace (emulze typu olej ve vodě) zabezpečuje snadnou manipulaci a mísitelnost s dalšími přípravky, vysokou účinnost, a vynikající snášenlivost pro ošetřované rostliny.

Charakteristika:
Systémový fungicid

Účinná látka: 
myclobutanil 200 g/l
tj. 2-p-chlorfenyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) hexannitril

Působení:
Talent obsahuje účinnou látku myclobutanil, která náleží mezi triazoly (inhibitory demethylace). Účinkuje jako preventivní, kurativní a částečně i eradikativní fungicid. Účinná látka přípravku proniká rychle do rostlinných pletiv a 1 hodinu po aplikaci je dosaženo plné deštivzdornosti. Pohyb účinné látky v pletivech je omezený (lokálně systemický), proto je pro docílení plné účinnosti nutná dokonalá pokryvnost postřiku. Mechanismem účinku je inhibice biosyntézy ergosterolu fytopatogenních hub, především klíčících spór. V důsledku blokace tvorby ergosterolu klíčící spóry patogenní houby nevytvářejí buněčné stěny a odumírají. Podobně účinkuje Talent i na mycelium některých hub, např. původců různých druhů padlí, což se projevuje eradikativním účinkem na tyto choroby.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijeme za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou, potom důkladně rozmícháme a vodu doplníme na stanovený objem. Připravujeme si takové množství aplikační kapaliny, které ihned spotřebujeme.

Dávkování:
jádroviny (strupovitost) 4,5 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (max. 3x za vegetační sezónu)
-  jabloň (padlí) 4,5 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (max. 3x za vegetační sezónu)
-  vinná réva (padlí) 1,2 - 1,8 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 28 dní (max. 3x za vegetační sezónu) 
-  jahodník (padlí) 5 ml / 4 - 6 l vody / 100m2 / OL 14 dní (max. 3x za vegetační sezónu)
-  slivoň (rez, červená skvrnitost) 7 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 21 dní (max. 3x za vegetační sezónu) 
-  okrasné rostliny (padlí, rzi, skvrnitosti listů) 4 - 6 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 3 dny (max. 3x za vegetační sezónu) 
-  třešeň, višeň (skvrnitost listů) 6 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 21 dní (max. 3x za vegetační sezónu) 
-  višeň (moniliová spála) 7 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 21 dní (max. 3x za vegetační sezónu) 

Upřesnění podmínek aplikace:
Jabloně a hrušně
Proti strupovitosti se ošetřují podle signalizace nebo při ohrožení. Přípravek působí jak preventivně, tak i kurativně, do 72 hodin po dosažení podmínek pro vznik infekce. Kontaktní fungicid prodlužuje preventivní dobu účnnosti. Intervaly mezi ošetřeními jsou podle intenzity růstu a průběhu počasí mezi 7 - 14 dny. Proti padlí jabloňovému se ošetřuje ve fázi zelené poupě (7 - 10 dnů před květem), ošetření se podle potřeby opakuje v intervalu 7 - 10 dní do července.

Vinná réva 
Proti padlí se ošetřuje od fáze 5 - 6 listů do počátku zaměkání bobulí, interval mezi ošetřeními proti padlí révy nejlépe 7 - 10 (14) dní. Po odkvětu se doporučuje použití přípravku IQ-Crystal k zajištění dlouhodobé preventivní účinnosti, možné je i použití přípravků ze skupiny strobilurinů. Pro poslední aplikaci proti padlí se doporučuje opět Talent, který omezuje tvorbu kleistotecií a tím zdrojů primární infekce pro přístí sezónu.

Jahodník 
Proti padlí ošetřujeme při nebezpečí infekce, respektive při zjištění prvních příznaků. První aplikace v době počátku květu, další 2 aplikace po sklizni, respektive po obnově listové plochy, po jejím předchozím mechanickém odstranění po sklizni.

Slivoně
Proti rzi se ošetřuje v průběhu července, ošetření se 1 - 2x opakuje v intervalu 10 - 14 dnů. Proti červené skvrnitosti se ošetřuje 1 - 2 týdny po odkvětu a ošetření se 1 - 2x opakuje v intervalu 10 - 14 dnů.

Třešně a višně
Proti skvrnitosti listů se ošetřuje 3 - 4 týdny po odkvětu. Ošetření se opakuje po 10 - 14 dnech. Višně se proti moniliové spále ošetřují v období počátku kvetení a při dokvétání.

Okrasné rostliny
Ošetřujeme při ohrožení, nejpozději na počátku napadení. Nižší dávka je určena pro ošetření rostlin do výšky 50 cm a vyšší dávka pro ošetření rostlin do výšky 125 cm. Doporučená koncentrace aplikační kapaliny je 0,05% (5 ml / 10 l vody). Vzhledem k množství druhů a odrůd okrasných rostlin se doporučuje před jejich provozním ošetřením ověřit citlivost v daných podmínkách na malé části porostu nebo menším počtu rostlin.

Antirezistentní strategie:
Nebezpečí vzniku rezistence lze omezit střídáním s přípravky s odlišným mechanizmem účinku (např. strobiluriny, quinoxyfen). K zabránění vzniku rezistence neaplikujte přípravky ze skupiny inhibitorů demetylace (DMI) vícekrát než 3x v průběhu vegetace.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Upozornění: 
Tyto údaje jsou pouze informativní. Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Poznámka: Fotografie je pouze ilustrativní.

Specifikace produktu

Choroby Padlí
Způsob účinku(systémový/kontaktní) Systémový
Konzistence(tekutý,granulový, práškový) Tekutý
Pesticidy Fungicid
Velikost balení 50 ml
0 "

Talent je lokálne systemický fungicíd proti chrastavitosti na jádrovinách, múčnatke na jabloniach, viniči a jahôd, škvrnitosti listov čerešne a višne, moníliovej šarlachu višne, hrdze a červenej škvrnitosti na sliviek a múčnatkou, hrdzou a listovým škvrnitostiam na okrasných rastlinách. EW formulácie (emulzia typu olej vo vode) zabezpečuje ľahkú manipuláciu a miešateľnosť s ďalšími prípravkami, vysokú účinnosť, a vynikajúcu znášanlivosť pre ošetrované rastliny.

Charakteristika:
Systémový fungicíd

Účinná látka: & nbsp;
myclobutanil 200 g / l
tj. 2-p-chlórfenyl-2- (1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) hexannitril

Pôsobenie:
Talent obsahuje účinnú látku myclobutanil, ktorá náleží medzi triazol (inhibítory demetylácie). Účinkuje ako preventívny, kuratívny a čiastočne kuratívny fungicíd. Účinná látka lieku preniká rýchlo do rastlinných pletív a 1 hodinu po aplikácii je dosiahnuté plné deštivzdornosti. Pohyb účinnej látky v pletivách je obmedzený (lokálne systemický), preto je pre docielenie plnej účinnosti nutná dokonalá pokryvnosť postreku. Mechanizmom účinku je inhibícia biosyntézy ergosterolu fytopatogénnych húb, predovšetkým klíčiacich spór. V dôsledku blokácie tvorby ergosterolu klíčiace spóry patogénne huby nevytvárajú bunkovej steny a odumierajú. Podobne účinkuje Talent aj na mycélium niektorých húb, napr. Pôvodcov rôznych druhov múčnatke, čo sa prejavuje eradikatívnym účinkom na tieto choroby.

Príprava aplikačnej kvapaliny:
Odmerané množstvo prípravku vlejeme za stáleho miešania do nádrže aplikačného zariadenia naplneného do polovice vodou, potom dôkladne rozmiešame a vodu doplníme na stanovený objem. Pripravujeme si také množstvo aplikačnej kvapaliny, ktoré ihneď spotrebujeme.

Dávkovanie:
- & nbsp; jadroviny (chrastavitosť) 4,5 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (max. 3x za vegetačné sezónu)
- & nbsp; jabloň (múčnatka) 4,5 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (max . 3x za vegetačné sezónu)
- & nbsp; vínna réva (múčnatka) 1,2 - 1,8 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 28 dní (max. 3x za vegetačnú sezónu ) & nbsp;
- & nbsp; jahoda (múčnatka) 5 ml / 4 - 6 l vody / 100m2 / OL 14 dní (max. 3x za vegetačné sezónu)
- & nbsp ; slivka (hrdza, červená škvrnitosť) 7 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 21 dní (max. 3x za vegetačné sezónu) & nbsp;
- & nbsp; okrasné rastliny (múčnatka, hrdze, škvrnitosti listov) 4 - 6 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 3 dni (max. 3x za vegetačné sezónu) & nbsp;
- & nbsp; čerešňa, višňa ( škvrnitosť listov) 6 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 21 dní (max. 3x za vegetačné sezónu) & nbsp;
- & nbsp; višňa (moníliovej šarlach) 7 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 21 dní (max. 3x za vegetačné sezónu) & nbsp;

Upresnenie podmienok aplikácie:
Jablone a hrušky
Proti chrastavitosti sa ošetrujú podľa signalizácie alebo pri ohrození. Prípravok pôsobí ako preventívne, tak i kuratívne, do 72 hodín po dosiahnutí podmienok pre vznik infekcie. Kontaktný fungicíd predlžuje preventívne dobu účnnosti. Intervaly medzi ošetreniami sú podľa intenzity rastu a priebehu počasia medzi 7 - 14 dni. Proti múčnatke jabloňovej sa ošetruje vo fáze zelenej púčik (7 - 10 dní pred kvetom), ošetrenie sa podľa potreby opakuje v intervale 7 - 10 dní do júla.

Vínna réva & nbsp; < BR> proti múčnatke sa ošetruje od fázy 5 - 6 listov do začiatku mäknutia bobúľ, interval medzi ošetreniami proti múčnatke viniča najlepšie 7 - 10 (14) dní. Po odkvitnutí sa odporúča použitie prípravku IQ-Crystal na zabezpečenie dlhodobej preventívnej účinnosti, možné je aj použitie prípravkov zo skupiny strobilurínov. Pre poslednú aplikáciu proti múčnatke sa odporúča opäť Talent, ktorý obmedzuje tvorbu kleistotecií a tým zdrojov primárnej infekcie pre budúcu sezónu.

Jahodník & nbsp;
Proti múčnatke ošetrujeme pri nebezpečenstve infekcie, respektíve pri zistení prvých príznakov. Prvá aplikácia v čase začiatku kvitnutia, ďalšie 2 aplikácie po zbere, respektíve po obnove listovej plochy, po jej predchádzajúcom mechanickom odstránení po zbere.

sliviek
Proti hrdze sa ošetruje v priebehu júla, ošetrenie sa 1 - 2x opakuje v intervale 10 - 14 dní. Proti červenej škvrnitosti sa ošetruje 1 - 2 týždne po odkvitnutí a ošetrení sa 1 - 2x opakuje v intervale 10 - 14 dní.

Čerešne
Proti škvrnitosti listov sa ošetruje 3 - 4 týždne po odkvitnutí. Ošetrenie sa opakuje po 10 - 14 dňoch. Višne sa proti moníliovej šarlachu ošetrujú v období začiatku kvitnutia a pri odkvitaní stromov.

Okrasné rastliny
Ošetrujeme pri ohrození, najneskôr na začiatku napadnutia. Nižšia dávka je určená pre ošetrenie rastlín do výšky 50 cm a vyššia dávka na ošetrenie rastlín do výšky 125 cm. Odporúčaná koncentrácia aplikačnej kvapaliny je 0,05% (5 ml / 10 l vody). Vzhľadom na množstvo druhov a odrôd okrasných rastlín sa odporúča pred ich prevádzkovým ošetrením overiť citlivosť v daných podmienkach na malej časti porastu alebo menšom počte rastlín.

antirezistentnej stratégie:
Nebezpečenstvo vzniku rezistencie možné obmedziť striedaním s prípravkami s odlišným mechanizmom účinku (napr. strobilurínov, quinoxyfen). Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte prípravky zo skupiny inhibítorov demetylácia (DMI) viackrát ako 3x v priebehu vegetácie.

Odporúčania a možné riziká vo vzťahu k životnému prostrediu:
Jedovatý pre vodné organizmy , môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí.

Upozornenie: & nbsp;
Tieto údaje sú len informatívne. Predajca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

Poznámka : Fotografia je len ilustratívny.
"

DescriptionPL "

Talent to miejscowy środek grzybobójczy o działaniu ogólnoustrojowym przeciwko parchowi jąder, mączniakowi jabłoni, winorośli i truskawek, plamistości liści wiśni i wiśni, oparzeniom monilowym wiśni, rdzą i czerwoną plamą śliwek i mączniaka, rdzą i plamistością liści na roślinach ozdobnych. Formuła EW (emulsja olej w wodzie) zapewnia łatwą obsługę i mieszalność z innymi preparatami, wysoką skuteczność i doskonałą kompatybilność z traktowanymi roślinami.

Charakterystyka:
Ogólnoustrojowy fungicyd

Substancja czynna: & nbsp;
myklobutanil 200 g / l
tj. 2-p-chlorofenylo-2- (1H-1,2,4-triazol-1-ilometylo) heksanonitryl

Działanie:
Talent zawiera substancję czynną myklobutanil, który należy do wśród triazoli (inhibitory demetylacji). Działa jako fungicyd zapobiegawczy, leczniczy i częściowo zwalczający. Substancja czynna preparatu szybko przenika do tkanek roślinnych i uzyskuje pełną odporność na deszcz po 1 godzinie od aplikacji. Ruch substancji aktywnej w tkankach jest ograniczony (miejscowo ogólnoustrojowy), dlatego dla uzyskania pełnej skuteczności konieczne jest idealne pokrycie natryskiem. Mechanizm działania polega na hamowaniu biosyntezy ergosterolu grzybów fitopatogennych, zwłaszcza kiełkujących zarodników. Ze względu na blokadę produkcji ergosterolu kiełkujące zarodniki grzybów chorobotwórczych nie tworzą ścian komórkowych i giną. Podobnie talent oddziałuje na grzybnię niektórych grzybów, np. Patogenów różnych gatunków mączniaka prawdziwego, co objawia się zwalczaniem tych chorób. ciągłe mieszanie do zbiornika aplikatora napełnionego do połowy wodą, następnie dokładnie wymieszać i uzupełnić wodą do podanej objętości. Przygotowujemy taką ilość płynu aplikacyjnego, jaką spożywamy natychmiast

Dawkowanie:
- & nbsp; jądra (parch) 4,5 ml / 10 l woda / 100 m2 / OL 14 dni (max. 3x w sezonie wegetacyjnym)
- & nbsp; jabłko (mączniak) 4,5 ml / 10 l wody / 100 m2 / OL 14 dni (max 3x w sezonie wegetacyjnym)
- & nbsp; winorośl (mączniak) 1,2 - 1,8 ml / 10 l wody / 100 m2 / OL 28 dni (maks. 3x w sezonie wegetacyjnym )
- & nbsp; truskawka (mączniak) 5 ml / 4-6 l wody / 100m2 / OL 14 dni (maks. 3x w sezonie wegetacyjnym)
- & nbsp; ; śliwka (rdza, czerwona plama) 7 ml / 10 l wody / 100 m2 / OL 21 dni (maks. 3x w sezonie wegetacyjnym) & nbsp; - & nbsp;
rośliny ozdobne (pleśń, rdza, plamistość liści) 4-6 ml / 10 l wody / 100 m2 / OL 3 dni (maks. 3x w sezonie wegetacyjnym) & nbsp;
- & nbsp; wiśnia, wiśnia ( plamistość liści) 6 ml / 10 l wody / 100 m2 / OL 21 dni (maks. 3x w sezonie wegetacyjnym) & nbsp;
- & nbsp; wiśnia (sypialnia monilla) 7 ml / 10 l wody / 100 m2 / OL 21 dni (maks. 3x w sezonie wegetacyjnym) & nbsp;

Specyfikacja warunków stosowania:
Jabłka i gruszki
Przeciw parchowi są traktowane zgodnie z sygnalizacją lub w przypadku zagrożenia. Preparat działa zarówno profilaktycznie, jak i leczniczo, w ciągu 72 godzin po osiągnięciu warunków do zakażenia. Fungicyd kontaktowy przedłuża okres przydatności do spożycia. Przerwy między zabiegami wynoszą 7 - 14 dni w zależności od intensywności wzrostu i przebiegu pogody. W przypadku mączniaka prawdziwego jabłoni jest traktowany w fazie zielonego pąka (7 - 10 dni przed kwitnieniem), zabieg powtarza się w razie potrzeby w odstępie 7 - 10 dni do lipca.

Winorośl & nbsp; < BR> Na mączniaka prawdziwego leczy się od fazy 5 - 6 liści do początku zmiękczenia jagód, przerwa między zabiegami przeciw mączniakowi prawdziwemu wynosi korzystnie 7 - 10 (14) dni. Po kwitnieniu zaleca się stosowanie IQ-Crystal, aby zapewnić długotrwałą skuteczność profilaktyczną, możliwe jest również stosowanie produktów z grupy strobiluryn. Do ostatniej aplikacji przeciw pleśni ponownie polecany jest Talent, który zmniejsza powstawanie cleistothecia, a tym samym źródła pierwotnej infekcji na następny sezon.

Truskawka & nbsp;
Leczymy odpowiednio przeciw pleśni zagrożonej infekcją wykrycie pierwszych objawów. Pierwsza aplikacja na początku kwitnienia, kolejne 2 aplikacje po zbiorach, odpowiednio po odnowieniu powierzchni liści, po wcześniejszym mechanicznym usunięciu po zbiorach.

Śliwki
Antykorozyjne Lipiec zabieg powtarza się 1-2 razy w odstępie 10-14 dni. Jest traktowany przeciwko czerwonej plamce 1-2 tygodnie po kwitnieniu i powtarzany 1-2 razy w odstępie 10-14 dni.

Wiśnie
Przeciw plamistości liści jest traktowany 3 - 4 tygodnie po kwitnieniu. Zabieg powtarza się po 10 - 14 dniach. Wiśnie są chronione przed zarazą monilialną w okresie kwitnienia i podczas kwitnienia.

Rośliny ozdobne
Traktujemy je, gdy są zagrożone, najpóźniej na początku porażenia. Mniejsza dawka przeznaczona jest do zabiegów na roślinach do wysokości 50 cm, a wyższa do zabiegów na roślinach do wysokości 125 cm. Zalecane stężenie płynu aplikacyjnego to 0,05% (5 ml / 10 l wody). Ze względu na liczbę gatunków i odmian roślin ozdobnych zaleca się weryfikację podatności w danych warunkach na niewielką część drzewostanu lub mniejszą liczbę roślin przed ich zabiegiem operacyjnym.

Strategie antyodpornościowe:
Ryzyko odporności można zmniejszyć, stosując naprzemiennie produkty o innym mechanizmie działania (np. strobiluriny, chinoksyfen). Aby zapobiec rozwojowi odporności, nie należy stosować produktów z grupy inhibitorów demetylacji (DMI) więcej niż 3 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego.

Zalecenia i możliwe zagrożenia dla środowiska:
Działa toksycznie na organizmy wodne , może powodować długo utrzymujące się niekorzystne skutki w środowisku wodnym.

Ostrzeżenie: & nbsp;
Te informacje mają wyłącznie charakter informacyjny. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu.

Uwaga : Zdjęcie ma charakter poglądowy.

"
Profesionalita, respekt, dlouhodobé vztahy s klienty
Široká nabídka zboží a služeb. Kvalitní servis
Firemní hodnoty
Rychlé doručení zboží