Alginure 5L

Kód produktu: P/30073001
Dostupnost: Není skladem
Cena před slevou: 3 233,00 Kč
Cena s DPH: 2 909,70 Kč
Cena bez DPH: 2 404,71 Kč

Celý popis produktu

POZOR! Balení je určeno pouze pro profesionální uživatele, kteří jsou vedeni v registru ÚKZÚZ jako držitelé osvědčení o odborné způsobilosti osob pro nakládání s přípravky II. nebo III. stupně. Platné osvědčení je nutné zaslat emailem spolu s objednávkou na eshop@vinarskyraj.cz. Bez tohoto osvědčení není možné přípravek koupit.

Alginure je fungicid s preventivním i kurativním účinkem proti houbovým patogenům vhodný k použití v révě vinné proti plísni révy, jak na stolních, tak i moštových odrůdách. Po aplikaci dochází v rostlinách k aktivaci řady obranných biochemických mechanizmů. Tímto způsobem lze účinně mnoho rostlin včas připravit na napadení patogeny cestou indukované rezistence.

Dávkování:

Od BBCH 12 - 1,5 l/ha max 400 l vody/ha

Do BBCH 61 - 3 l/ha max 800 l vody/ha

Od BBCH 68 – 4,5 l/ha . max 1200 l vody/ha

Upřesnění použití:

Pokud se snižuje dávka aplikační kapaliny, snižuje se úměrně dávka přípravku tak, aby byla zachována koncentrace.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

Skladování:

Alginure skladujte v původních obalech v suchých chladných místnostech. Uchovávejte odděleně od skladovaných potravin, nápojů a krmiv. Neskladujte s kyselinami. Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až + 25 °C.

Likvidace obalů a zbytků:

Oplachovou kapalinu nebo zbytky postřikové jíchy se zředí 1:5 vodou a bezezbytku vystříkají na ošetřovanou plodinu, nesmí být zasaženy zdroje podzemních a recipienty povrchových vod. Použité obaly se dále nepoužívají. Zbytky přípravku a použité obaly se likvidují předáním do sběrného dvora.

Ochranná lhůta: 14 dnů

Poznámka: Fotografie je pouze ilustrativní.

Specifikace produktu

Choroby Peronospora
Konzistence(tekutý,granulovaný, práškový) Tekutý
Balení na (l) 5 l

Stále si nevíte rady a potřebujete pomoc?

Obraťte se na našeho specialistu