DISCUS 1 kg

Kód produktu: 030221Z
Dostupnost: Není skladem
Cena s DPH: 7 887,00 Kč
Cena bez DPH: 6 518,18 Kč

Celý popis produktu


Discus® je postřikový fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelného granulátu proti houbovým chorobám jabloně, révy vinné, máku setého, angreštu a okrasných rostlin.

POZOR! Balení je určeno pouze pro profesionální uživatele, kteří jsou vedeni v registru ÚKZÚZ jako držitelé osvědčení o odborné způsobilosti osob pro nakládání s přípravky II. nebo III. stupně. Platné osvědčení je nutné zaslat emailem spolu s objednávkou na eshop@vinarskyraj.cz. Bez tohoto osvědčení není možné přípravek koupit.

Charakteristika:
Kontaktní fungicid
Účinná látka:
kresoxim - methyl 50 %
tj. methyl (E)-2-methoxyimino-(2-(o-tolyloxymethyl)fenyl) acetát

Působení přípravku:
Discus® je fungicid účinný proti houbovým chorobám jabloně (strupovitost jabloně - Venturia inaequalis, padlí jabloňové - Podosphaera leucotricha), révy vinné (padlí révové - Uncinula necator, s vedlejším účinkem na další houbové choroby), máku setého (helmintosporióza máku - Helminthosporium papaveris), angreštu (americké padlí angreštové - Sphaerotheca mors - uvae) a růží (padlí růžové -Sphaerotheca pannosa a černá skvrnitost růže - Diplocarpon rosae). Účinek je založen na zabránění přenosu elektronů v dýchacím procesu, čímž je zabráněno sporulaci a klíčení spor. Působení je preventivní. Přípravek je z místa dopadu rozváděn po povrchu rostliny, takže posléze vytvoří ochrannou vrstvu. Přípravek je plně selektivní v jakékoli růstové fázi.


Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vsypte do nádrže aplikačního zařízení z části naplněné vodou a za stálého mícháni doplňte vodou na stanovený objem. Při přípravě směsí je zakázáno mísit koncentráty a přípravky se do nádrže vpravují odděleně. Kapalinu je třeba neustále udržovat v pohybu mícháním. Před aplikací zkontrolujeme dávkování a účinnost trysek.


Dávkování:
-
jabloň (strupovitost jabloně, padlí jabloňové) 2 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 35 dní (max. 3x za vegetační sezónu)
- réva (padlí révové) 2 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 35 dní (max. 3x za vegetační sezónu)
- angrešt (americké padlí angreštové) 2 - 2,5 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (max. 3x za vegetační sezónu)
- růže venkovní i skleníkové (padlí růžové, černá skvrnitost růže) 2 - 3 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 2 dny (max. 2x za vegetační sezónu)
- mák (helminthosporióza máku) 4 - 5 g / 10 l vody / 50 m2 / OL 28 dní (preventivně)

Upřesnění podmínek aplikace:

Jabloň
Ošetřuje se od fáze zelený pupen až myší ouško, ošetření ukončit nejpozději 35 dní před sklizní. Rozhodující období infekcí a hlavní období nasazení přípravku je od druhé poloviny dubna do konce května. Přípravek lze použít pouze preventivně. Interval za trvalého infekčního tlaku 10–14 dní. Kurativní účinnost je do 72 hodin po počátku infekce. Optimální je preventivní použití a pokud první dvě ošetření následují po sobě v jednom bloku. Před a po ukončení Discusem použít přípravky s odlišným mechanismem působení. Z důvodů omezení rizika vzniku rezistence použít maximálně 3x v průběhu jedné vegetace.

Réva
Ošetřuje se od období krátce před květem do počátku zaměkání bobulí, ošetření ukončit nejpozději 35 dní před sklizní. Interval při trvalém infekčním tlaku 10–14 dní. Hlavní období šíření padlí révového je od ukončení kvetení do počátku zaměkání bobulí. Optimální účinnost se dosáhne při preventivním použití a pokud první dvě ošetření následují po sobě v jednom bloku. Před a po ukončení bloku ošetření použít přípravky s odlišným mechanismem působení. Z důvodu omezení rizika vzniku rezistence použít maximálně 3x v průběhu jedné vegetace. Vykazuje vedlejší účinnost na plíseň révovou, červenou spálu révy vinné, plíseň šedou a bílou hnilobu révy vinné.

Angrešt
Ošetřuje se již před květem, rozhodující šíření choroby nastává a hlavní období použití přípravku je od ukončení kvetení. Interval mezi postřiky 10–14 dní. Přípravek použít max. 3x v průběhu vegetace.

Mák setý
Ošetřuje se před květem nebo začátkem květu, nejpozději koncem kvetení máku. Optimální je preventivní ošetření před projevem prvních příznaků choroby. Nižší aplikační dávku použít při časnějším termínu ošetření.

Růže
Proti oběma chorobám se ošetřuje při ohrožení porostů, nejpozději po zjištění prvních výskytů napadení, v intervalu 8–12 dní. Vyžaduje se pečlivé pokrytí rostlin postřikovou kapalinou. Z důvodů omezení rizika vzniku rezistence použít maximálně 2x v průběhu jedné vegetace.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009.


Dávkování :

okrasné rostliny (skvrnitosti listů, padlí) 2 - 2,5 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 2 dny (max. 3x za vegetační sezónu)


Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Pro ryby a ostatní vodní organismy je přípravek nebezpečný.
Riziko vyplývající z použití přípravku je při dodrženi návodu na použití a správné aplikaci pro včely, zvěř, ptáky, užitečné členovce a půdní organismy přijatelné.


Upozornění:
Tyto údaje jsou pouze informativní. Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.


Poznámka: Fotografie je pouze ilustrativní.

Specifikace produktu

Choroby Padlí
Způsob účinku(systémový/kontaktní) Kontaktní
Velikost balení 1 kg
Konzistence(tekutý,granulovaný, práškový) Granulovaný
Pesticidy Fungicid

Stále si nevíte rady a potřebujete pomoc?

Obraťte se na našeho specialistu