MELODY COMBI 65,3 WG 5 kg

Kód produktu: 0300815
Dostupnost: Skladem
Cena před slevou: 6 569,00 Kč
Cena s DPH: 4 598,30 Kč
Cena bez DPH: 3 800,25 Kč
Přidat do košíku

Celý popis produktu

Melody® Combi 65,3 WG je fungicidní přípravek ve formě ve vodě rozpustných granulí k ochraně révy proti houbovým chorobám.

POZOR! Balení je určeno pouze pro profesionální uživatele, kteří jsou vedeni v registru ÚKZÚZ jako držitelé osvědčení o odborné způsobilosti osob pro nakládání s přípravky II. nebo III. stupně. Platné osvědčení je nutné zaslat emailem spolu s objednávkou na eshop@vinarskyraj.cz. Bez tohoto osvědčení není možné přípravek koupit.

Charakteristika:
Systémový fungicid
Účinné látky:
iprovalicarb 90 g/kg
tj. isopropyl
2-methyl-1-
folpet 563 g/kg
tj. N-(trichloromethylthio)phthalimide

Působení přípravku:
Účinná látka iprovalicarb náleží mezi amidy kyseliny karboxylové (CAA, FRAC kód č.40, mechanismus účinku č.F5). Působí specificky, narušuje biosyntéze fosfolipidů a jejich ukládání v buněčných stěnách. Spektrum účinnosti: choroby řádu Oomycetes (Plasmopara viticola, Phytophtora spp., Pseudoperonospora spp., Peronospora spp., Bremia spp., aj.). Působí preventivně, kurativně a eradikativně. Část účinné látky zůstává na povrchu rostlin a preventivně chrání jejich povrch. Druhá část účinné látky je přijímána rostlinou a rychle systemicky akropetálně redistribuována. Kurativní a eradikativní působení inhibuje růst klíčních vláken spor, růst sporangia, růst mycelia, tvorbu haustorií a redukuje sporulaci. Iprovalicarb má významný antisporulační účinek v rozsahu do 72–96 hodin po vzniku infekce plísně révové. Je vhodný především pro preventivní použití za situace většího ohrožení porostů, preventivně působí dlouhodoběji do 10–14 dnů. V případě nutnosti je vhodný i pro kurativní a eradikativní použití v kratších aplikačních intervalech po nepokryté infekci nebo infekční periodě plísně révové. Účinná látka folpet náleží mezi ftalimidy (FRAC kód č. M 4). Působí vícebodově v procesu dýchání, permeability buněčných stěn a dělení buněk. Inhibuje klíčení spor a potlačuje růst mycelia, účinkuje preventivně a kontaktně, je třeba zajistit dokonalé pokrytí ošetřovaných rostlin. Spektrum účinnosti: Phytophotora spp., Venturia inaequalis; v révě působí proti Plasmopara viticola, Phomopsis viticola, Metasphaeria diplodiella, Pseudopeziza tracheiphila má vedlejší účinnosti proti Botrytis cinerea, Guignardia bidwellii, omezuje výskyt Uncinula necator. Přípravek vykazuje významnou vedlejší účinnost proti černé skvrnitosti révy.

Příprava aplikační kapaliny:
Odvážené množství přípravku nasypeme do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou. Po důkladném rozmíchání doplníme vodou na předepsaný objem. Aplikační kapalinu použijeme bezprostředně po přípravě.

Dávkování:
-
vinná réva - moštové hrozny (plíseň révy, plíseň šedá, bílá hniloba) 18 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 28 dní (nelze pro stolní hrozny; max. 4x za vegetační sezónu)
- vinná réva - moštové hrozny (červená spála) 12 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 28 dní (nelze pro stolní hrozny; max. 3x za vegetační sezónu)

Aplikační poznámky:

Plíseň révy
Přípravek působí preventivně, kurativně a eradikativně. Přednostně se aplikuje preventivně, doporučený aplikační interval při preventivním použití je
10–14 dnů, za nižšího infekčního tlaku lze překročit i hranici 14 dnů. V podmínkách vyššího infekčního tlaku, resp. při léčebném použití se volí adekvátně kratší intervaly mezi aplikacemi, doporučuje se nepřekročit hranici 10–12 dní a použít horní hranice dávkování. Při léčebném použití lze využít antisporulační účinek přípravku do 72 hodin po vzniku infekce.

Doporučené dávkování:
BBCH16 - BBCH61 9 - 12 g / 10 l vody / 100 m2 (nižší dávka do podmínek nižšího infekčního tlaku)
po BBCH61 do BBCH71 12 - 18 g / 10 l vody / 100 m2 (nižší dávka do podmínek nižšího infekčního tlaku)
po BBCH71 do BBCH81 18 g / 10 l vody / 100 m2

Plíseň šedá
Přípravek se aplikuje výhradně preventivně. Je přednostně vhodný pro aplikace při dokvétání a při zapojováním hroznů. Je třeba dbát na dokonalé pokrytí třapiny a bobulí aplikační kapalinou.

Doporučené dávkování:

BBCH61 do BBCH71 12–18
g / 10 l vody / 100 m2 (nižší dávka do podmínek nižšího infekčního tlaku)
po BBCH71 18 g / 10 l vody /
100 m2

Bílá hniloba

Proti bílé hnilobě se přípravek používá od období těsně po odkvětu až do počátku zaměkání bobulí, přednostně od fáze zapojování hroznů až po počátku zaměkání. Přípravek působí pouze preventivně. Při aplikacích následujících po poškození porostu se nejlepší účinnosti dosahuje při aplikacích co nejdříve po poškození, nejpozději do 24 hodin po vzniku poškození. Zvýšená citlivost porostu k infekci obvykle nastává od fáze zapojování hroznů, resp.i dříve přes tzv. ranová poškození (poškození
kroupami, rozvoj infekce padlí, fyziologické praskání slupky bobulí, aj.). Červená spála
Aplikace se provádí na základě vyhodnocení podmínek podporujících rozvoj choroby, resp. podle signalizace. Nebezpečí prvních infekcí obvykle nastává od fáze 4 - 5listů (BBCH
14–15). Interval mezi aplikacemi 10–14 dnů.

Antirezistentní opatření:
K zabránění vzniku rezistence v rámci fungicidních látek ze skupiny CAA (dimethomorph, iprovalicarb, mandipropamid, aj.) neaplikujte přípravky na bázi iprovalicarbu nebo na bázi jiné účinné látky z této skupiny vícekrát než 4x za vegetaci. Přípravek má odlišný mechanismus účinku oproti fungicidům ze skupiny fenylamidů, acylmočovin a Qol. Je vhodný pro jejich alternaci v aplikačních sledech. Při blokovém použití neaplikovat přípravky ze skupiny CAA vícekrát než 2x za sebou, poté použít přípravek s odlišným mechanizmem působení proti plísni révy. Upřednostňujte preventivní použití přípravku, v odůvodněných případech lze použít i kurativně a radikativně. Při léčebném použití volt
e kratší intervaly mezi aplikacemi do hranice 10–12 dní. Je třeba používat registrované dávky přípravku; používání redukovaných (subletálních) dávek může vést k rychlé selekci populací s průměrnými hladinami tolerance. Vysoké dávky naopak představují zbytečně vysoký selekční tlak.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Upozornění:
Tyto údaje jsou pouze informativní. Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

 

Poznámka: Fotografie je pouze ilustrativní.

Jak používat produkt

Specifikace produktu

Choroby Plíseň šedá
Choroby Plíseň révová
Způsob účinku(systémový/kontaktní) Systémový
Velikost balení 5 kg
Konzistence(tekutý,granulovaný, práškový) Granulovaný
Pesticidy Fungicid

Stále si nevíte rady a potřebujete pomoc?

Obraťte se na našeho specialistu