Prosper 1 L

Kód produktu P/301040000
Dostupnost Na Dotaz
Cena bez DPH 970,71 Kč
Cena s DPH 1174,56 Kč
Přidat do košíku

Potřebujete poradit?

Obraťte se na našeho specialistu
Jakub Konečný Prodejce

Popis produktu

Účinná látka spiroxamine 500 g/l

Fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k ochraně révy vinné proti padlí révy.

Působení přípravku Prosper®

Je systémový fungicid s preventivním, kurativním a eradikativním účinkem. V pletivech ošetřených rostlin je rovnoměrně rozváděn. Vyznačuje se rychlým účinkem na citlivé škodlivé organizmy, vykazuje stop efekt zabraňující dalšímu šíření infekce.

Odstup srážek od aplikace Srážky 30 min. po aplikaci nesnižují účinnost přípravku.

Doporučení pro aplikaci Prosper®

Je možné aplikovat od období před květem révy (od BBCH 55–61) až do fáze počátku zaměkání bobulí (BBCH 81). V raných vývojových fázích před kvetením, kdy má réva asi poloviční velikost celkového olistění, je dostatečná dávka 0,3 l/ha. Později při plném olistění (po BBCH 61) se použije přípravek v dávce 0,6 l/ha, Při preventivní nasazení je možné držet interval mezi aplikacemi v rozmezí 10–14 dní, v období silnějšího infekčního tlaku do 10 dní. Za situace silného infekčního tlaku, resp. při preventivně-kurativním použití přípravku je nutné před aplikací zabezpečit optimální vzdušnost porostu, minimalizovat zastínění hroznů odlistěním, volit kratší intervaly mezi aplikacemi a zajistit kvalitní pokrytí porostu (zejména hroznů) aplikační kapalinou. Při kurativně-eradikativní aplikaci je vhodné přípravek cíleně aplikovat do odlistěné zóny hroznů formou po sobě následujících aplikací kurativně a eradikativně působících fungicidů ve zkráceném aplikačním intervalu. Odstup mezi aplikacemi je závislý od vzniku nových infekcí v porostu, obvykle jsou na místě dvě ošetření během 10 dní.

Antirezistentní prevence

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku typu aminu (např. tridemorf, fenpropimorf, fenpropidin, spiroxamin) v révě vinné více než 2× za vegetační sezónu. Obdobně neaplikujte tyto typy přípravků bezprostředně po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku. Jednoznačně upřednostněte preventivní použití, příp. co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte pouze na kurativní potenciál tohoto přípravku. V případě nezbytného kurativně-eradikativního (léčebného) způsobu použití je vhodné alternovat Prosper® s přípravky na bázi odlišně působících účinných látek (např. meptyl-dinokap), respektive s odlišně působícími pomocnými prostředky v souladu s jejich návodem k použití.

Mísitelnost

Pro rozšíření spektra účinnosti o plíseň révy je Prosper® mísitelný s přípravky Cassiopee® 79 WG, Melody® Combi 65,3 WG, Profiler® a Defender® Dry. Možné jsou i směsi s přípravky proti padlí Zato® 50 WG, Talendo, IQ-Crystal aj., s insekticidem Integro aj. podle aktuálního doporučení výrobce. Nelze míchat s přípravky obsahující účinnou látku mancozeb. Integrovaná produkce Při dodržení uvedených aplikačních dávek a aplikačních podmínek může být přípravek Prosper® použit v integrovaném systému ochrany rostlin za současného respektování aktuálních pravidel IP. Prosper® neovlivňuje fermentaci ani organoleptické vlastnosti vín.

BALENÍ PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE - při koupi nutno doložit CERTIFIKÁT ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI. Tyto přípravky mohou nakupovat pouze osoby s platným osvědčením II. nebo III. stupně - odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky dle zákona č. 199/2012 Sb. a vyhlášky č. 206/2012 Sb. nebo osoby, za které se osoba s takovým platným osvědčením zaručí.

Poznámka: Fotografie je pouze ilustrativní.

Specifikace produktu

Choroby Padlí
Způsob účinku(systémový/kontaktní) Systémový
Velikost balení 1 l
Konzistence(tekutý,granulový, práškový) Tekutý
Pesticidy Fungicid
Profesionalita, respekt, dlouhodobé vztahy s klienty
Široká nabídka zboží a služeb. Kvalitní servis
Firemní hodnoty
Rychlé doručení zboží