STEWARD 0,5 kg

Kód produktu: 033458
Dostupnost: Není skladem
Cena s DPH: 4902,00 Kč
Cena bez DPH: 4051,24 Kč

Celý popis produktu

Steward je postřikový insekticid ve formě dispergovatelného mikrogranulátu k ochraně jádrovin, révy vinné, kukuřice a košťálové zeleniny.

POZOR! Balení je určeno pouze pro profesionální uživatele, kteří jsou vedeni v registru ÚKZÚZ jako držitelé osvědčení o odborné způsobilosti osob pro nakládání s přípravky II. nebo III. stupně. Platné osvědčení je nutné zaslat emailem spolu s objednávkou na eshop@vinarskyraj.cz. Bez tohoto osvědčení není možné přípravek koupit.

Charakteristika:
Kontakní insekticid

Účinné látky:
indoxacarb 300 g/kg
t.j. methyl (S)-N (7- chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-4a(methoxykarbonyl)indeno (1,2-e)(1,3,4)oxadiazin-2-ylkarbonyl)-4-(trifluormethoxy)karbanilát

Působení přípravku:
Steward je kontaktní a požerový insekti
cid specificky účinný na housenky motýlů a některé další skupiny hmyzu. Blokuje přenos vzruchu v neurosynapsích. Účinkuje rovněž ovicidně a hubí všechna larvální stádia citlivých druhů hmyzu. Ošetření má za následek rychlé zastavení žíru a rychlý úhyn hmyzu.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vsypeme za stálého míchání do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a doplníme na stanovený objem. Při přípravě směsí je zakázáno mísit koncentráty, jednotlivé přípravky se do nádrže vpravují odděleně. Postřikovou kapalinu připravujeme bezprostředně před použitím a ihned spotřebujeme.

Dávkování:
-
jádroviny (obaleč jablečný) 1,7 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 7 dní (na začátku líhnutí housenek v intervalu 10 - 14 dní; max. 4x za vegetační sezónu) - jádroviny (pupenoví a slupkoví obaleči) 1,7 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 7 dní (na začátku líhnutí housenek v intervalu 10 - 14 dní; max. 2x za vegetační sezónu)
- jádroviny (housenky ostatních motýlů, píďalka podzimní) 1,7 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 7 dní (na začátku líhnutí housenek; max. 1x za vegetační sezónu)
- vinná réva (obaleč jednopásý, obaleč mramorovaný) 0,85 g / 8,5 l vody / 100 m2 / OL 14 dní - hrozny moštové / OL 3 dny - hrozny stolní (do BBCH 61 před začátkem květu, na začátku líhnutí housenek 1.generace v intervalu 10 - 14 dní; max. 3x za vegetační sezónu)
- vinná réva (obaleč jednopásý, obaleč mramorovaný) 1,7 g / 11,3 l vody / 100 m2 / OL 14 dní - hrozny moštové / OL 3 dny - hrozny stolní (od BBCH 73 velikost bobulí - roky, na začátku líhnutí housenek 2.generace v intervalu 10 - 14 dní; max. 3x za vegetační sezónu)
- vinná réva (křísi) 0,85 g / 8,5 l vody / 100 m2 / OL 14 dní - hrozny moštové / OL 3 dny - hrozny stolní (do BBCH 61 před začátkem květu na začátku výskytu; max. 1x za vegetační sezónu)
- vinná réva (křísi) 1,7 g / 11,3 l vody / 100 m2 / OL 14 dní - hrozny moštové / OL 3 dny - hrozny stolní (od BBCH 61 od začátku květu na začátku výskytu; max. 1x za vegetační sezónu)
- kapusta, zelí, květák (bělásek řepový, zelný, můra gamma a zelná, můra kapustová, předivka polní) 0,85 g / 6 - 9 l vody / 100 m2 / OL 3 dny (od začátku výskytu prvních housenek v intervalu 10 - 14 dní; max. 3x za vegetační sezónu)
Aplikační poznámky:
Srážky poté, co postřiková kapalina již zaschla na povrchu ošetřených rostlin, již nevyžadují opakování ošetření.

Antirezistentní strategie:
Víceleté používání insekticidů se stejným způsobem účinku na stejném pozemku může vést ke vzniku rezistentních populací škodlivých činitelů, jejichž výskyt se pak může stát dominantním. Původně citlivá populace se považuje za rezistentní, jestliže ji použitý insekticid nehubí při aplikaci v doporučené nebo vyšší dávce. Vývoji rezistentních populací lze předejít nebo jej oddálit střídáním přípravků s odlišným způsobem účinku. V případě nedostatečné účinnosti na kterýkoliv škodlivý organismus neopakujte ošetření ani nezvyšujte dávku nebo koncentraci přípravku. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte přípravek na bázi indoxacarbu po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku. Steward je na základě svého mechanismu účinku a díky selektivitě vůči užitečným členovcům využitelný v systémech integrované ochrany a produkce. U přípravku nebyl zaznamenán nepříznivý vliv na populace dravého roztoče - Typhlodromus pyri, Pestřenky pruhované - Episyrphus balteatus a Drabčíku - Aleochara bilineata.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
Nebezpečný pro necílové členovce parazitickou vosičku - Aphidius rhopalosiphi, Aphidius colemani a Diaeretiella rapae.

Upozornění:
Tyto údaje jsou pouze informativní. Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Poznámka: Fotografie je pouze ilustrativní.

 

Jak používat produkt

Specifikace produktu

Velikost balení 500 g
Konzistence(tekutý,granulovaný, práškový) Granulovaný
Pesticidy Insekticid

Stále si nevíte rady a potřebujete pomoc?

Obraťte se na našeho specialistu