TOUCHDOWN QUATTRO 20 l

Kód produktu: 03435
Dostupnost: Není skladem
Cena s DPH: 4810,00 Kč
Cena bez DPH: 3975,21 Kč

Celý popis produktu

Touchdown® Quattro je postrikový neselektivní herbicid se systémovým úcinkem ve forme rozpustného koncentrátu pro aplikaci na list, urcený k hubení širokého spektra jednoletých a víceletých plevelu vcetne pýru plazivého, pcháce osetu a mléce rolního v ovocných sadech (krome broskvoní), réve vinné, na orné pude, na strništi, nezemedelské pude, na loukách a pastvinách.

POZOR! Balení je urceno pouze pro profesionální uživatele, kterí jsou vedeni v registru ÚKZÚZ jako držitelé osvedcení o odborné zpusobilosti osob pro nakládání s prípravky II. nebo III. stupne. Platné osvedcení je nutné zaslat emailem spolu s objednávkou na eshop@vinarskyraj.cz. Bez tohoto osvedcení není možné prípravek koupit.

Charakteristika:
Totální herbicid
Úcinné látky:
glyfosát (ve forme NH4-soli) 360 g/l
tj. N-(fosfonomethyl) glycin

Pusobení:
TOUCHDOWN® QUATTRO obsahuje úcinnou látku glyphosate, která je prijímána listy. Prípravek pusobí neselektivne jako listový systemický herbicid proti širokému spektru jednoletých a víceletých plevelu vcetne pýru plazivého, pcháce osetu a mléce rolního pred setím, výsadbou nebo na strnište. Používá se v ovocných sadech, vinicích, na orné i nezemedelské pude a v lesnictví. V rostlinách se rychle šírí. Po aplikaci na list aktivne rostoucích plevelu je TOUCHDOWN® QUATTRO translokován do korenu, stonku, oddenku, což vede k totálnímu znicení rostliny. Proto je duležité, aby plevele dosáhly dostatecné plochy povrchu listu, zajištující vstrebání prípravku. Optimální doba pro aplikaci proti vytrvalým plevelum je tesne pred nebo na zacátku kvetu. K dosažení dostatecné translokace prípravku TOUCHDOWN® QUATTRO do oddenku, je vždy treba pocítat s kultivací nejdríve týden po aplikaci. U vetšiny vytrvalých plevelu je treba pockat s kultivací minimálne 7 dní. Pri kontaktu s pudou se inaktivuje.

Príprava aplikacní kapaliny:
Odmerená dávka prípravku se vlije do nádrže aplikátoru predem naplneného do poloviny vodou a za
stálého míchání se doplní na stanovený objem. Dávkování:
- cesty mezi záhony, komposty (plevele jednoleté) 20 - 30 ml / 1 - 3 l vody / 100 m2 / OL 0 dní - cesty mezi záhony, komposty (plevele vytrvalé) 30 - 50 ml / 1- 3 l vody / 100 m2 / OL 0 dní - louky a pastviny (obnova TTP) 40 - 50 ml / 1 - 2 l vody / 100 m2 / OL14 dní -
nezemedelská puda (nežádoucí vegetace) 40 - 50 ml / 1 - 2 l vody / 100 m2 / OL 0 dní
- nezemedelská puda (nežádoucí dreviny) 150 ml / 1 l vody / 100 m2 / OL 0 dní (náter nebo nástrik do záseku)
- orná puda, strnište (pýr plazivý) 30 - 40 ml / 2 l vody / 100 m2 / OL 0 dní (po sklizni)
- orná puda (plevele vytrvalé) 40 ml / 2 l vody / 100 m2 / OL 0 dní (po sklizni)
- príprava pudy pred výsevem a výsadbou (plevele jednoleté) 20 - 30 ml / 1 - 2 l vody / 100 m2 / OL 0 dní - príprava pudy pred výsevem a výsadbou (plevele vytrvalé) 30 - 40 ml / 1- 2 l vody / 100 m2 / OL 0 dní
- réva vinná, sady ovocné mimo broskvon (plevele jednoleté, turanka kanadská) 20 ml / 2 l vody / 100 m2 / OL 7 dní (lze použit i v systému integrovaného pestování ovoce - SISPO)
- réva vinná, sady ovocné mimo broskvon (mléc, pchác, pýr plazivý, svlacec rolní) 30 - 60 ml / 2 l vody / 100 m2 / OL 7 dní (lze použit i v systému integrovaného pestování ovoce - SISPO)

Upresne
ní podmínek aplikace:
Nezemedelská puda - nežádoucí vegetace
Touchdown® Quattro lze použít k odstranení nežádoucí vegetace na hrištích, chodnících, parkovištích, hrbitovech, skladovacích plochách, v areálech podniku apod.

Nezemedelská puda - nežádoucí dre
viny
Ošetrení se provádí náterem nebo nástrikem do záseku na kmínku.

Orná puda, strnište
Ošetruje se proti obrustajícím a nove vzešlým plevelum po sklizni. Pýr plazivý by mel být ve fázi nejméne 3 - 4 vyvinutých listu.

Príprava pudy pred výsevem nebo výs
adbou
Výsadbu nebo výsev plodin po aplikaci prípravku Touchdown® Quattro provádejte až po zhnednutí a zaschnutí ošetrených plevelu.

Réva vinná, sady ovocné mimo broskvon
Postrik pod korunami stromu nebo révy vinné. Pri ošetrení nesmí být zasaženy listy ovocných stromu a révy vinné! Nižší dávka se použije proti pýru plazivému, mlecum, pchácum. Vyšší dávku je treba použít proti svlacci rolnímu, pampelišce lékarské a koprive dvoudomé. Ošetrení, pri kterých hrozí zasažení kmínku postrikem, se doporucuje provádet nejdríve 3. rokem po výsadbe.

Doporucení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostredí:
Muže vyvolat dlouhodobé nepríznivé úcinky ve vodním prostredí.

Upozornení:
Tyto údaje jsou pouze informativní. Prodejce nerucí za škody zpusobené nesprávným použitím prípravku.

Poznámka: Fotografie je pouze ilustrativní.

Jak používat produkt

Specifikace produktu

Velikost balení 20 l
Konzistence(tekutý,granulovaný, práškový) Tekutý
Pesticidy Herbicid

Stále si nevíte rady a potřebujete pomoc?

Obraťte se na našeho specialistu

Tomáš Martinec

Prodejna
+420 777 286 654 martinec%at%vinarskyraj.cz