ZATO 50 WG 1 kg

Kód produktu: 031331Z
Dostupnost: Není skladem
Cena před slevou: 10 283,00 Kč
Cena s DPH: 7 198,10 Kč
Cena bez DPH: 5 948,84 Kč

Celý popis produktu

POZOR! Balení je určeno pouze pro profesionální uživatele, kteří jsou vedeni v registru ÚKZÚZ jako držitelé osvědčení o odborné způsobilosti osob pro nakládání s přípravky II. nebo III. stupně. Platné osvědčení je nutné zaslat emailem spolu s objednávkou na eshop@vinarskyraj.cz. Bez tohoto osvědčení není možné přípravek koupit.

Zato® 50 WG je fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelného granulátu určený k ochraně jabloní a révy proti houbovým chorobám.

Charakteristika:
Systémový fungicid

Účinná látka:
trifloxystrobin 500g/kg
tj. methyl alfa (methoxyimino)-2-át

Působení přípravku:
Zato® 50 WG je fungic
id ze skupiny strobilurinů. Přípravek dlouhodobě účinkuje proti širokému spektru patogenů. Působí originálním tzv. mesostemickým účinkem charakterizovaným vysokou afinitou (slučivostí) účinné látky trifloxystrobinu s voskovými vrstvičkami na povrchu rostlin. Vlivem pohybu par dochází k dalšímu rozprostření a ukládání přípravku na rostlinném povrchu. Malé biologicky aktivní množství trifloxystrobinu proniká dovnitř rostlinných tkání a působí translaminárně. Cévní soustavou rostlin se šíří velmi málo nebo vůbec. Trifloxystrobin obzvláště účinně zabraňuje klíčení spor a růstu mycelia hub na povrchu rostlin. Inhibuje také vývoj patogeně v povrchových vrstvách rostlinných tkání. Biochemický způsob účinku spočívá v blokování transferu elektronů v mitochondriích buněk patogenů.


Příprava aplikační kapaliny:
Určené množství přípravku se vsype do nádrže aplikátoru předem naplněné do jedné čtvrtiny vodou, důkladně se míchá po dobu alespoň 5 minut a poté doplní za stálého míchání na stanovený objem. Přípravek se aplikuje až po dokonalém rozpuštění všech granulí (po minimálně 5 minutách míchání). Při přípravě směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže odděleně.


Dávkování:
-
jabloň (strupovitost jabloně, padlí jabloňové) 1,5g / 10 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (max. 3x za vegetační sezónu)
-réva (padlí révové) 1,25 -1,5 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 35 dní (max. 3x za vegetační sezónu)

Upřesnění podmínek aplikace:

Jabloň
1 .) Proti strupovitosti ošetřujeme preventivně opakovanými aplikacemi od fáze viditelné zelené špičky listů, přednostně v období nejsilnějšího infekčního tlaku, tj. od druhé poloviny dubna do konce května od fáze zeleného poupěte do 1–2 týdnů po odkvětu. Ošetřuje se v intervalech 7–10 dní do velikosti plodů 40 mm nebo 10–14 dní od velikosti plodů 40 mm. Z hlediska omezení vzniku resistence doporučujeme ošetření přípravkem Zato® 50 WG střídat s fungicidy s odlišným mechanizmem účinku a Zato® 50 WG pokud možno kombinovat s vhodným kontaktním fungicidem. Při ošetření proti strupovitosti přípravek současně účinkuje i proti padlí jablonovému.
2 .) Kurativní (léčebné) ošetření proti strupovitosti je výjimečně možné za předpokladu spolehlivé signalizace. Ošetření se musí provést do 72 hodin od počátku infekce. Pokud trvají podmínky pro infekci, mělo by další ošetření přípravkem Zato® 50 WG následovat po 7–10 dnech. Přípravek zároveň účinkuje i proti padlí jabloňovému.
3 .) Proti padlí jabloňovému ošetřujeme preventivně od období 1 - 2 týdny před květem do července v intervalech 10-12 dní.
4. ) Aplikace v období po ukončení kvetení omezuje výskyt skládkových chorob, zejména hnědé kruhové hniloby (Pezicula spp.). Pozdní aplikace (14-28 dní před sklizní) jsou účinné proti skládkovým chorobám, zejména skládkové strupovitosti jabloně (Venturia inaequalis), hnědé kruhové hnilobě (Pezicula spp.) a peniciliové (Penicillium spp.) hnilobě plodů.

Réva
1. ) Proti padlí révovému ošetřujeme preventivně, přednostně v době nejsilnějšího infekčního tlaku, tj. od poloviny června do konce července. Ošetření opakujeme v intervalu 10–14 dní. Nižší z uvedeného
rozpětí dávek použít pro preventivní ošetření za slabšího infekčního tlaku.
2 .) Přípravek je současně účinný i proti černé hnilobě révy (Guignardia bidwellii) a červené spále révy (Pseudopeziza tracheiphila). Vedlejší účinnost vykazuje i proti plísni révové (Plasmopara viticola), černé skvrnitosti révy (Phomopsis viticola), šedé hnilobě (Botryotinia fuckeliana) a bílé
hnilobě révy (Metasphaeria diplodiella).

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009.


Dávkování:

okrasné rostliny (skvrnitosti listů, padlí, rzi) 1,5 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 2 dny (do počátku skanutí z povrchu listů; max. 3x za vegetační sezónu)


Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
Přípravek je toxický pro populace všech druhů polyfágních dravých ploštic řád Heteroptera.
Riziko vyplývající z použití přípravku je přijatelné při dodržení předepsané dávky nebo koncentrace postřikové kapaliny pro včely, zveř, ptactvo, žížaly, půdní mikroorganismy a pro populace všech dravých brouků z čeledi Carabidae a Coccinelidae, dravých roztočů z čeledi Phytoseiidae a parazitoidů mšic z čeledi Aphidiidae.


Upozornění:
Tyto údaje jsou pouze informativní. Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Poznámka: Fotografie je pouze ilustrativní.

Jak používat produkt

Specifikace produktu

Choroby Padlí
Způsob účinku(systémový/kontaktní) Systémový
Velikost balení 1 kg
Konzistence(tekutý,granulovaný, práškový) Granulovaný
Pesticidy Fungicid

Stále si nevíte rady a potřebujete pomoc?

Obraťte se na našeho specialistu