Cabrio Top 1kg

Kód produktu 030383
Dostupnost Na Dotaz
Cena bez DPH 857,31 Kč
Cena s DPH 1037,35 Kč
Přidat do košíku

Potřebujete poradit?

Obraťte se na našeho specialistu
Tomáš Martinec Vedoucí prodejny

Popis produktu


Cabrio Top je postřikový fungicidní přípravek s lokálně systemickým účinkem proti plísni révové (Plasmopara viticola) a padlí révovému (Uncinula necator).

BALENÍ PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE - při koupi nutno doložit CERTIFIKÁT ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI. Tyto přípravky mohou nakupovat pouze osoby s platným osvědčením II. nebo III. stupně - odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky dle zákona č. 199/2012 Sb. a vyhlášky č. 206/2012 Sb. nebo osoby, za které se osoba s takovým platným osvědčením zaručí.


Charakteristika:
Systémový fungicid


Účinné látky:
pyraclostrobin 50 g/kg
tj. methyl N-(2-karbamát
metiram 550 g/kg
tj. N,N´-ethylenbis(dithiokarbamát), polymerní zinečnatý komplex, poly(N-ethylenthiuramdisulfid), zinečnatý komplex (směs)


Působení přípravku:
Cabrio Top je kombinovaný fungicid. Účinné látky zabraňují klíčení spór a redukují růst mycélia a sporulaci. Nejlepšího účinku je dosaženo při preventivní aplikaci. Účinná látka pyraclostrobin je fungicidní látka ze skupiny strobilurinů, která je po aplikaci přijímána ošetřenými částmi rostlin a má lokálně systemický a translaminární účinek. Mohou tak být zachycena i stádia hub v hlubších vrstvách rostlinných pletiv. Navíc je účinná látka vázána na voskovou vrstvičku a tuto povrchovou ochranu doplňuje a posiluje kontaktní účinná látka metiram. Tím je účinně znemožněno klíčení nalétávajících spór a zabráněno další infekci. Účinkuje proti plísni révové i padlí révovému. U mnohých fungicidů existuje obecně riziko vzniku rezistentních kmenů patogenů. Proto nemůže být za obzvláště nepříznivých podmínek vyloučena změna účinnosti přípravků. Musí být tedy bezpodmínečně dodrženy doporučené dávky, maximální počet ošetření a intervaly mezi nimi.


Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vsypte do nádrže aplikačního zařízení z části naplněné vodou a za stálého míchání doplňte vodou na stanovený objem. Při přípravě směsí je zakázano mísit koncentráty a přípravky se do nádrže vpravují odděleně. Kapalinu je třeba neustále udržovat v pohybu mícháním. 


Dávkování:
- vinná réva (plíseň révová, padlí révové) 20 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 35 dní (preventivně; max. 3x za vegetační sezónu) 

Aplikační poznámky:
Ošetření se provádí preventivně 3x v bloku s odstupem 12 - 14 dní. Při vysokém infekčním tlaku, silných srážkách a intenzivním růstu listů se doporučuje intervaly zkrátit. Poslední aplikace by měla být provedena nejpozději 35 dní před sklizní. Koncentrace přípravku v postřiku by měla být 0,2%. Dávka vody se doporučuje 10 l / 100 m, aby byl povrch listů dokonale pokryt a tím byla zabezpečena optimální účinnost přípravku.


Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.


Upozornění: 
Tyto údaje jsou pouze informativní. Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. 

Poznámka: Fotografie je pouze ilustrativní.

Specifikace produktu

Choroby Padlí
Choroby Plíseň révová
Způsob účinku(systémový/kontaktní) Systémový
Velikost balení 1 kg
Konzistence(tekutý,granulový, práškový) Granulovaný
Pesticidy Fungicid
Profesionalita, respekt, dlouhodobé vztahy s klienty
Široká nabídka zboží a služeb. Kvalitní servis
Firemní hodnoty
Rychlé doručení zboží