EXCELLENCE E2F - P20G

Kód produktu PLAR/0004
Dostupnost Skladem
Cena před slevou 56,53 Kč
Cena bez DPH 50,88 Kč
Cena s DPH 58,51 Kč
Přidat do košíku

Potřebujete poradit?

Obraťte se na našeho specialistu
Jakub Konečný Prodejce

Popis produktu


Kmen určený pro výrobu šumivých vín pomocí tradičních metod (klasická výroba a výroba pomocí druhotného kvašení) a také k obnovení fermentace. Pro tyto kvasinky je typická velká fermentační kapacita a aromatická čistota výsledného produktu.
 

Oblast aplikace:
- Excellence E2F® umožňuje výrobu vín aromatické vytříbenosti díky své robustnosti, alkoholové výtěžnosti a ovocnému aroma..
- Vysoká schopnost adaptace a odolnosti vůči nepřátelskému prostředí (nízké pH, nízká teplota a nízká hladina dusíku). Excellence E2F® umožňuje rychlé a kompletní zpracování cukrů.
- Nízká produkce škodlivých sekundárních sloučenin. Excellence E2F® chrání typické aroma každé odrůdy.


Vinařská charakteristika:
Saccharomyces cerevisiae GAL - (ex- bayanus)

Fermentační charakteristiky:
- Snášenlivost k alkoholu: zvýšená (až 17 % Vol.)
- Průběh fermentace: klasický, kompletní mezi 8 a 30°C
- Fáze latence: krátká
- Schopnost dodaní ovocného aroma: dobrá
- Potřeba dusíku: slabá

Metabolické charakteristiky:
- charakter - „zabiják“
- Odolnost vůči slabému pH
- Tvorba pěny: slabá
- Produkce S02: slabá
- Produkce těkavých kyselin a H2S: slabá


Dávkování:
- Tradiční výroba: 20 g/hl
- Obnovení kvašení: 20 až 40 g/hl s přípravou kvásku
- Druhotné kvašení (tradiční metoda) : 10 až 20 g/hl s přípravou kvásku


Způsob použití:
- Výroba tradičních vín:
Rehydratace: Zamíchat kvasinky v teplé vodě (35 - 37°C) o hmotnosti desetinásobku váhy kvasinek. Použít čistou nádobu. Nechat 20 minut odpočinout a sjednotit. Před finální aplikací kvásku je třeba roztok smíchat s trojnásobným množstvím moštu a nechat působit 10 minut jako prevenci teplotního šoku. Poté je třeba ověřit, že teplotní rozdíl mezi kváskem a moštem je menší než 10°C. Celkový čas přípravy nesmí přesáhnout 45 minut.

- Druhotné kvašení:
Příprava kvásku: Po rehydrataci je nutné kvasinky aklimatizovat na alkohol a na specifické podmínky vína (pH, cukernatost, SO2, teplota…). Před aplikací je potřeba udělat reakční zkoušku v malém množství vína, trvající 12 až 24 hodin. Následuje fáze množení kvasinek, trvající zhruba 3 dny. Více informací podá odborník na víno. Tato fáze přípravy kvásku je podmínkou pro úspěšné druhotné kvašení.

- Obnovení kvašení:
Kompletní postup lze nalézt v brožuře « Process Standard ». Soubor postupů: Obnovení alkoholického kvašení.

- Pro optimální výsledky je doporučeno přidat do vody přípravek Oenostim® během rehydratace kvasinek.


Uchovávání:
Uchovávat na chladném a suchém místě, v původním obalu. Spotřebujte do uvedeného data spotřeby. Po otevření ihned spotřebovat.

Specifikace produktu

Velikost balení 20 g
Konzistence(tekutý,granulový, práškový) Práškové
Druh nápoje Víno
Víno Šumivé
Dávkování (g/hl) 20
0 "
Kmeň určený pre výrobu šumivých vín pomocou tradičných metód (klasická výroba a výroba pomocou druhotného kvasenia) a tiež k obnoveniu fermentácie. Pre tieto kvasinky je typická veľká fermentačnou kapacita a aromatická čistota výsledného produktu.
& nbsp;

Oblasť aplikácie:
- Excellence E2F® umožňuje výrobu vín aromatické vycibrenosti vďaka svojej robustnosti , alkoholové výťažnosti a ovocnému aróma ..
- Vysoká schopnosť adaptácie a odolnosti voči nepriateľskému prostrediu (nízke pH, nízka teplota a nízka hladina dusíka). Excellence E2F® umožňuje rýchle a kompletné spracovanie cukrov.
- & nbsp; Nízka produkcia škodlivých sekundárnych zlúčenín . & nbsp; Excellence E2F® chráni typickú arómu každej odrody.


< STRONG> Vinárska charakteristika:
Saccharomyces cerevisiae GAL - (ex- bayanus)

Fermentačné charakteristiky:
- Znášanlivosť k alkoholu: zvýšená (až 17% Vol.)
- priebeh fermentácie: klasický, kompletné medzi 8 a 30 ° C
- Fáza latencie: krátka
- Schopnosť dodaní ovocného aróma: dobrá
- Potreba dusíka: slabá

Metabolické charakteristiky:
- charakter - ""zabijak""
- Odolnosť voči slabému pH
- Tvorba peny: slabá
- Produkcia S0 2 : slabá
- Produkcia prchavých kyselín a H 2 S: slabá


Dávkovanie:
- Tradičná výroba: 20 g / hl
- Obnovenie kvasenia: 20 až 40 g / hl s prípravou kvásku
- Druhotné kvasenie (tradičná metóda): 10 až 20 g / hl s prípravou kvásku


Spôsob použitia:
- Vý roba tradičných vín:
Rehydratácia: & nbsp; Zamiešať kvasinky v teplej vode (35 - 37 ° C) s hmotnosťou desaťnásobku váhy kvasiniek. Použiť čistú nádobu. Nechať 20 minút odpočinúť a zjednotiť. Pred finálnou aplikáciou kvásku treba roztok zmiešať s trojnásobným množstvom muštu a nechať pôsobiť 10 minút ako prevenciu teplotného šoku. Potom je potrebné overiť, že teplotný rozdiel medzi kváskom a muštom je menšia než 10 ° C. & nbsp; Celkový čas prípravy nesmie presiahnuť 45 minút.

- Druhotné kvasenie:
Príprava kvásku: & nbsp; Po rehydratácii je nutné kvasinky aklimatizovať na alkohol a na špecifické podmienky vína (pH, cukornatosť, SO 2 , teplota ...). Pred aplikáciou je potrebné urobiť reakčnej skúšku v malom množstve vína, trvajúci 12 až 24 hodín. Nasleduje fáza množenie kvasiniek, trvajúce zhruba 3 dni. Viac informácií podá odborník na víno. Táto fáza prípravy kvásku je podmienkou pre úspešné druhotné kvasenie.

- & nbsp; Obnovenie kvasenia:
Kompletný postup možno nájsť v brožúre «Process Standard». Súbor postupov: Obnovenie alkoholického kvasenia.

- & nbsp; Pre optimálne výsledky & nbsp; je odporúčané pridať do vody prípravok Oenostim® počas rehydratácia kvasiniek.


Uchovávanie:
Uchovávať na chladnom a suchom mieste, v pôvodnom obale. Spotrebujte do uvedeného dátumu spotreby. & Nbsp; Po otvorení ihneď spotrebovať."
DescriptionPL "
Szczep przeznaczony do produkcji win musujących metodami tradycyjnymi (klasyczna produkcja i produkcja w drodze wtórnej fermentacji), a także do wznowienia fermentacji. Drożdże te charakteryzują się dużą zdolnością fermentacji i aromatyczną czystością końcowego produktu. , zawartość alkoholu i owocowy aromat.
- Wysoka zdolność adaptacji i odporność na nieprzyjazne środowiska (niskie pH, niska temperatura i niski poziom azotu). Excellence E2F® umożliwia szybkie i całkowite przetwarzanie cukrów.
- & nbsp; Niska produkcja szkodliwych związków wtórnych . & nbsp; Excellence E2F® chroni typowy aromat każdej odmiany.


< STRONG> Charakterystyka wina:
Saccharomyces cerevisiae GAL - (ex- bayanus)

Charakterystyka fermentacji:
- Tolerancja na alkohol: podwyższona (do 17% obj.)
- Proces fermentacji: klasyczny, całkowity pomiędzy 8 a 30 ° C
- Faza latencji: krótka
- Zdolność smakowa owoców: dobra
- Zapotrzebowanie na azot: słabe

Charakterystyka metaboliczna:
- charakter - „zabójca”
- Odporność na słabe pH
- Tworzenie piany: słaba
- Produkcja S0 2 : słaba
- Produkcja lotnych kwasów i H 2 S: słaba


Dozowanie:
- Produkcja tradycyjna: 20 g / hl
- Przywrócenie fermentacji: 20 do 40 g / hl z preparatem drożdżowym
- Fermentacja wtórna (metoda tradycyjna): 10 do 20 g / hl z preparatem drożdżowym


Sposób użycia:
- Vý tradycyjnych win:
Rehydratacja: & nbsp; Zamieszaj drożdże w ciepłej wodzie (35 - 37 ° C), ważąc dziesięć razy więcej niż drożdże. Użyj czystego pojemnika. Pozwól odpocząć i zjednoczyć się przez 20 minut. Przed ostatecznym nałożeniem drożdży roztwór należy wymieszać z trzykrotną ilością moszczu i pozostawić na 10 minut, aby zapobiec szokowi cieplnemu. Następnie upewnij się, że różnica temperatur między drożdżami a moszczem jest mniejsza niż 10 ° C. & nbsp; Całkowity czas przygotowania nie może przekraczać 45 minut.

- Fermentacja wtórna:
Przygotowanie drożdży: & nbsp; Po ponownym uwodnieniu, drożdże muszą być przystosowane do alkoholu i do specyficznych warunków wina (pH, zawartość cukru, SO 2 , temperatura…). Przed aplikacją należy przeprowadzić test reakcji w niewielkiej ilości wina, trwający od 12 do 24 godzin. Następnie następuje faza namnażania drożdży trwająca około 3 dni. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim ekspertem od wina. Ta faza przygotowania drożdży jest warunkiem wstępnym pomyślnej fermentacji wtórnej.

- & nbsp; Przywrócenie fermentacji:
Pełną procedurę można znaleźć w broszurze „Standard procesu”. Zestaw procedur: Przywrócenie fermentacji alkoholowej

- & nbsp; Aby uzyskać optymalne wyniki & nbsp; zaleca się dodanie Oenostim® do wody podczas rehydratacji drożdży.


Przechowywanie:
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu. Zużyć przed podaną datą ważności. & Nbsp; Zużyć natychmiast po otwarciu."
Profesionalita, respekt, dlouhodobé vztahy s klienty
Široká nabídka zboží a služeb. Kvalitní servis
Firemní hodnoty
Rychlé doručení zboží