VINOZYM VINTAGE FCE - BTE250G

Kód produktu PLA/0035
Dostupnost Skladem
Cena před slevou 1461,89 Kč
Cena bez DPH 1315,70 Kč
Cena s DPH 1592,00 Kč
Přidat do košíku

Potřebujete poradit?

Obraťte se na našeho specialistu
Jakub Konečný Prodejce

Popis produktu


Enzym zlepšující extrakci barvy, chutě a vůně ve vysoce kvalitních červených vínech. Jedná se o vysoce čistý enzym určený pro maceraci modrých odrůd. Vinozym Vintage FCE zvyšuje extrakci jemného taninu obsaženého ve slupkách. Díky tomu vytváří plná vína a celkově zlepšuje chuťový profil. 


Dávkování:
3-4 g/100 kg hroznů. Dávka by měla být zvýšena na 4-5 g/100 kg u malých bobulí nebo v případě suchého roku u nižší zralosti. 


Použití:
Rozpusťte celkové množství enzymu v 10-ti násobku vody. Poté aplikujte tento roztok přímo do nádoby se rmutem, mlýnku nebo lisu. 


Výhody:
Zlepšuje barvu
Vinozym Vintage FCE, usnadňuje extrakci barvy a zlepšuje její stabilitu až o 20 %. Navíc tento enzym chrání barvu vašeho vína i po fermentaci a zrání.

Zlepšuje celkový aromatický profil vína
Díky Vinozymu Vintage FCE vyrobíte víno s větším tělem a s lepšími organoleptickými vlastnostmi. Tento enzym zvyšuje míru extrakce taninů až o 15% aniž by se ve víně začaly objevovat svíravé tóny, uvolní totiž ze slupky pouze příjemné taniny a polysacharidy. Zlepší tedy celkový aromatický profil vína.

Zlepšuje výtěžnost vína
Zvyšte produkci vína (ze samotoku) na konci alkoholového kvašení o 5 až 10 % díky Vinozymu Vintage FCE a snižte až o 30 % dobu macerace. Tímto snížíte nutnost mechanických zásahů a omezíte předfermentační maceraci za studena.

Dodá ovocnější aroma
Tento enzymatický přípravek stimuluje uvolňování prekurzorů aroma ze slupky hroznů a umožňuje tak produkci červených vín s ovocnějším aroma.


Zlepšuje barvu a aroma kvalitních červených vín.

Vývoj obsahu polyfenolů ve víně během času

legenda:
            sans enzyme = bez enzymu
            fin de la fermentation malolactique = konec malolaktické fermentace
            apres 4 mois = po 4 měsících
            apres 6 mois = po 6ti měsících

Vinozym Vintage FCE má pozitivní efekt na uvolňování barvy a polyfenolů do vína. Vliv se liší rok od roku a dle odrůdy hroznů. Víno ošetřené enzymem je stabilnější.


Vliv Vinozymu Vintage FCE na uvolňování barvy u různých odrůd.

legenda:
            liberátion de la couleur = uvolňování barvy
            sans enzyme = bez enzymu
            vin/raisin = víno/hrozny

Vinozym Vintage FCE významně přispívá na uvolňování barvy u rozličných odrůd.

Specifikace produktu

Velikost balení 250 g
Konzistence(tekutý,granulový, práškový) Práškové
Druh nápoje Víno
Víno Červené
Dávkování (g/100 kg) 3-5
0 "
Enzým zlepšujúce extrakciu farby, chute a vône vo vysoko kvalitných červených vínach. & Nbsp; Ide o vysoko čistý enzým určený pre macerácii modrých odrôd. Vinozym Vintage FCE zvyšuje extrakciu jemného tanínu obsiahnutého v šupkách. Vďaka tomu vytvára plné vína a celkovo zlepšuje chuťový profil. & Nbsp;


Dávkovanie:
3-4 g / 100 kg hrozna. Dávka by sa mala zvýšiť na 4-5 g / 100 kg u malých bobúľ alebo v & nbsp; prípade suchého roka u nižšej zrelosti. & Nbsp;


Použitie:
Rozpustite celkové množstvo enzýmu v & nbsp; 10-násobku vody. Potom aplikujte tento roztok priamo do nádoby so rmutu, mlynčeka alebo lisu. & Nbsp;


Výhody:
Zlepšuje farbu
Vinozym Vintage FCE, uľahčuje extrakciu farby a zlepšuje jej stabilitu až o 20%. Navyše tento enzým chráni farbu vášho vína aj po fermentácii a zrenia.

Zlepšuje celkový aromatický profil vína
Vďaka Vinozymu Vintage FCE vyrobíte víno s väčším telom a s lepšími organoleptickými vlastnosťami. Tento enzým zvyšuje mieru extrakcie tanínov až o 15% bez toho, aby sa vo víne začali objavovať zvieravé tóny, uvoľní totiž zo šupky iba príjemné taníny a polysacharidy. Zlepší teda celkový aromatický profil vína.

Zlepšuje výťažnosť vína
Zvýšte produkciu vína (zo samotoku) na konci alkoholového kvasenia o 5 až 10% vďaka Vinozymu Vintage FCE a znížte až o 30% dobu macerácia. Týmto znížite nutnosť mechanických zásahov a obmedzíte předfermentační macerácii za studena.

Dodá ovocnejšia arómu
Tento enzymatický prípravok stimuluje uvoľňovanie prekurzorov aróma zo šupky hrozna a umožňuje tak produkciu červených vín s ovocnějším arómou .


Zlepšuje farbu a arómu kvalitných červených vín.

Vývoj obsahu polyfenolov vo víne počas času

legenda:
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; sans enzyme = bez enzýmu
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; fin de la fermentation malolactique = koniec malolaktické fermentácie
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; apres 4 mois = po 4 mesiacoch
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; apres 6 mois = po 6tich mesiacoch

Vinozym Vintage FCE má pozitívny efekt na uvoľňovanie farby a polyfenolov do vína. Vplyv sa líši z roka na rok a podľa odrody hrozna. Víno ošetrené enzýmom je stabilnejší.


Vplyv Vinozymu Vintage FCE na uvoľňovanie farby u rôznych odrôd.

legenda:
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Libération de la couleur = uvoľňovanie farby
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; sans enzyme = bez enzýmu
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; vin / hrozienkové = víno / hrozno

Vinozym Vintage FCE významne prispieva na uvoľňovanie farby u rozličných odrôd.
"
DescriptionPL "
Enzym poprawiający ekstrakcję koloru, smaku i aromatu w wysokiej jakości winach czerwonych. & Nbsp; Jest to enzym o wysokiej czystości przeznaczony do maceracji odmian niebieskich. Vinozym Vintage FCE zwiększa ekstrakcję drobnej taniny zawartej w skórkach. W rezultacie produkuje wina o pełnym smaku i poprawia ogólny profil smakowy. & Nbsp;


Dozowanie:
3-4 g / 100 kg winogron. Dawkę należy zwiększyć do 4-5 g / 100 kg w przypadku małych jagód lub, w przypadku suchego roku, w przypadku niższej dojrzałości. & Nbsp;


Sposób użycia:
Rozpuścić całkowita ilość enzymu w & nbsp; 10 razy wodzie. Następnie zastosuj to rozwiązanie bezpośrednio do pojemnika zacieru, młynka lub prasy. & Nbsp;


Korzyści:
Poprawia kolor
Vinozyme Vintage FCE, ułatwia ekstrakcję koloru i poprawia jego stabilność nawet o 20%. Ponadto enzym ten chroni kolor twojego wina nawet po fermentacji i dojrzewaniu.

Poprawia ogólny profil aromatyczny wina
Dzięki Vinozy Vintage FCE możesz produkować wino o większej objętości i lepszych właściwościach organoleptycznych. Enzym ten zwiększa szybkość ekstrakcji garbników nawet o 15% bez ściągających tonów, które zaczynają pojawiać się w winie, ponieważ uwalnia jedynie przyjemne garbniki i polisacharydy ze skóry. Poprawia ogólny profil aromatyczny wina.

Zwiększa wydajność wina
Zwiększa produkcję wina (z wolnego strumienia) pod koniec fermentacji alkoholowej o 5 do 10% dzięki Vinozy Vintage FCE i zmniejsza nawet o 30% czasu maceracji. Zmniejszy to potrzebę interwencji mechanicznej i zmniejszy macerację przed fermentacją na zimno.

Dodaje bardziej owocowego aromatuPoprawia kolor i aromat wysokiej jakości win czerwonych.

Rozwój zawartości polifenoli w winie w czasie

legenda:
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; bez enzymu = bez enzymu
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; fin de la fermentation malolactique = koniec fermentacji malolaktycznej
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; po 4 miesiącach = po 4 miesiącach
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; apres 6 miesięcy = po 6 miesiącach

Vinozym Vintage FCE ma pozytywny wpływ na uwalnianie barwnika i polifenoli do wina. Efekt zmienia się z roku na rok i w zależności od odmiany winorośli. Wino poddane działaniu enzymu jest bardziej stabilne.


Wpływ Vinozyme Vintage FCE na uwalnianie koloru u różnych odmian.

legenda:
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; uwolnienie kolorów = uwolnienie kolorów
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; bez enzymu = bez enzymu
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; vin / rodzynka = wino / winogrona

Vinozym Vintage FCE znacząco przyczynia się do uwolnienia koloru w różnych odmianach."
Profesionalita, respekt, dlouhodobé vztahy s klienty
Široká nabídka zboží a služeb. Kvalitní servis
Firemní hodnoty
Rychlé doručení zboží