Trenolin 4000 DF 1 kg

Kód produktu P/025
Dostupnost Není skladem
Cena bez DPH 1517,36 Kč
Cena s DPH 1836,01 Kč

Potřebujete poradit?

Obraťte se na našeho specialistu
Ing. Anna Harcová Prodejce

Popis produktu

Popis produktu:
TRENOLIN 4000 je pektolytický enzymatický preparát určený na ošetření rmutu, moštu a mladých vín. Povolený současnými platnými předpisy. Čistotou a kvalitou odpovídá kritériím vinařského zákona SRN a interním normám ERBSLÖH Geisenheim.


ÚČEL POUŽITÍ
Pektolytická aktivita umožňuje ekonomicky výhodnou aplikaci preparátu, čímž se do-sáhne vyšší výtěžnost šťávy a zvýšení kapacity lisovacího zařízení. Přitom se zabezpečí výrazně lepší čiřící a filtrační vlastnosti nápojů.


PRODUKT A ÚČINEK

1. Ošetření rmutu
Použití enzymu zabezpečí vysoký podíl tzv. samotoku ve rmutu. Z toho vyplývající zkrácené časy lisování umožní zvýšit celkovou kapacitu lisovacího zařízení. Stejně podstatné zkrácení styku rmutu se vzduchem má pozitivní vliv na kvalitu budoucího nápoje. Podle dosavadních zkušeností se zvýší výlisnost při aplikaci preparátu TRENOLIN 4000 o 6–10 %. Mimořádně výhodné je použití enzymu při těžko lisovatelných odrůdách vinné révy, jako např. Sylvánské. V tomto případě se ušetří až 50 % lisovacího času. Dosud se k dosažení optimální výtěžnosti musely hrozny 6 – 10 hodin nakvašovat. Tímto způsobem se mimo žádoucího snížení viskozity a tím zvýšení výlisnosti dosáhlo i nežádoucí extrakce polyfenolů do moštu. Okamžitým zpracováním hroznů při aplikaci enzymu se tento negativní jev odstraní.

2. Odstranění polysacharidů
Použitím preparátu TRENOLIN 4000 se dosáhne rychlého a kompaktního oddělení ka-lů. Mimo to se zvýší kapacita filtru, resp. separátoru. Podle zkušenosti se mladá vína ošetřená tímto preparátem dají velmi dobře filtrovat. Při přípravě sladkých rezerv je použití enzymu nevyhnutelné. TRENOLIN 4000 se nechá působit 1/2 hodiny. Potom se aplikuje NACALIT 2000 na adsorpci bílkovin s následným čiřením želatinou a křemičitým sólem. V průběhu několika hodin dostaneme úplně čirý nápoj, který může být ihned jemně filtrován.

3. Ošetření mladých vín
Mladá vína obvykle obsahují nízké, resp. žádné množství pektinů. Přesto na základě zkušenosti z praxe se ukazuje, že i v tomto případě aplikace preparátu způsobil podstatně lepší vlastnosti pro filtraci. Toto ošetření nedoporučujeme provádět naslepo, ale určit optimální dávky pomocí soupravy OENOTEST nebo podle laboratoře.


POUŽITÍ
TRENOLIN 4000 se může dávkovat přímo, zředěný moštem, resp. mladým vínem. Důležité je dokonalé promíchání a rozdělení enzymu v celém objemu ošetřovaného nápoje. Všeobecně stoupá aktivita enzymů se vzrůstající teplotou. Teplotou nad 55 °C se však enzymy inaktivují. Proto při krátkodobém zahřátí prosíme dávkovat až po ochlazení. Optimální aplikační teplota je 15–25 °C.

Následující tabulka udává orientační doporučené dávky:
Účel použití Dávkování ml/100 l Doba stání
RMUT 12 MIN. 1 HOD
MOŠT 8 MIN. 1 HOD
MLADÉ VÍNO 8 MIN. 1 HOD
SLADKÉ REZERVY 12 MIN. 1 HOD
DÁVKOVÁNÍ při teplotě 15°C.


SKLADOVÁNÍ
Skladujte v chladnu! Otevřená balení rychle spotřebovat.

Naše návody k použití výrobků a doporučení k ošetření jsou založeny na nynějším stavu našich zkušeností. Protože nám ve většině případů není znám předchozí způsob ošetření a protože by mohlo dojít k nesprávné aplikaci při zpracování (nebo ošetřování) přírodních produktů, jsou tato doporučení jen všeobecné povahy a slouží jako rada uživateli. Bez zvláštního písemného prohlášení z naší strany, které by se týkalo konkrétního problému, nemají tyto všeobecné pokyny žádnou právní závaznost ani záruku. Veškeré informace odpovídají nynějším právním předpisům EU.

Specifikace produktu

Velikost balení 1 kg
Konzistence(tekutý,granulový, práškový) Tekutina
Druh nápoje Víno
Víno Rosé
Víno Bílé
Víno Červené
Profesionalita, respekt, dlouhodobé vztahy s klienty
Široká nabídka zboží a služeb. Kvalitní servis
Firemní hodnoty
Rychlé doručení zboží