Siha aktiv hefe 3 20g

Kód produktu L/0004
Dostupnost Není skladem
Cena bez DPH 39,13 Kč
Cena s DPH 45,00 Kč

Potřebujete poradit?

Obraťte se na našeho specialistu
Ing. Anna Harcová Prodejce

Popis produktu

Popis produktu:
SIHA aktivní kvasinky 3 je čistý vysoce aktivní koncentrát sušených přírodních vinařských kvasinek z německých špičkových vinařských poloh. Tyto suché čisté kultury kvasinek způsobují rychlý rozkvas a bezpečné prokvašení i v nepříznivých podmínkách. Proto se hodí stejně ke kvašení moštu, rmutu a zpětně zředěných koncentrátů ovocné šťávy, jako i ke překvašení a dokvašení vína se zastavením kvašením.
 
Specifické výhody SIHA aktivní kvasinky 3:
- Velmi rychlý rozkvas, spolehlivé prokvašení v širokém rozsahu teploty; velmi dobré studené kvašení.
- Rychle vytlačuje divoké kvasinky a bakterie, zabrání vzniku nežádoucích vedlejších produktů kvašení.
- Vznikají vína s čistými odstíny a výrazným charakterem (jasný odrůdový a polohový buket).
- Lze snadno rozpustit zamícháním = jednoduché použití.
- Malá tvorba pěny.
 

Použití:
Zásadně by se mošt a rmut měly naočkovat kvasinkami SIHA aktivní kvasinky 3 co nejdříve. Delší doba prostoje by podporovala nekontrolované rozmnožování divokýchkvasinek a nežádoucích bakterií. Následující dávky spolehlivě zabrání problémům s kvašením:
 
Účel použití                       Aplikované množství g/hl při                     Aplikované množství g/hl při
                                              běžných podmínkách kvašení                   obtížných podmínkách kvašení
 
Hroznový mošt červený               10 – 15                                                                10 – 20
Hroznový mošt bílý                        10 – 15                                                                10 – 20
Jablečný mošt                                  10 – 15                                                                10 – 20
Ovocné mošty                                  10 – 15                                                                15 – 20
Rmut                                                    10 – 20                                                                15 – 25
Dokvašení vína se zastaveným kvašením                                                            30 – 60

Uvedená množství jsou orientační a měli byste je přizpůsobit individuálním podmínkám (zdravotní stav sklízených hroznů, teplota, přítomnost zbytků fungicidů, velikost nádoby atd.)
 
Teplota kvašení se pohybuje mezi 10 °C a 35 °C. Čím vyšší je obsah alkoholu, tím nižší musí být teplotakvašení. Optimální kvašení je při 15 – 22 °C. P ři velkých nádobách doporučujeme zajistit dostatečné chlazení.
Doporučujeme SIHA aktivní kvasinky 3 zamíchat do 10--násobného množství směsi moštu a vody o teplotě 20 – 30 °C a p řidat do rmutu asi po 10 minutách, po opětovném promíchání. Míchání při přidání není nutné, jestliže je mošt přečerpán na připravený roztok kvasinek.
Lze přidat i suché kvasinky SIHA aktivní kvasinky 3 bez rozpouštění přímo do moštu. Doba rozkvasu se tím prodlouží jen o několik málo hodin. Abyste přesto zajistili spolehlivé kvašení, měli byste zvýšit množství kvasinek ca. o 20 %.
V případě rmutu přidejte kvasinky před plněním přímo do nádoby, aby se při načerpání rovnoměrně rozložily.
Přidání 600 mg/1000 litrů = 2 tablety SIHA Vitamin B1 vytváří ještě lepší podmínky pro rozmnožování, kvašení a látkovou výměnu. Při dokvašení vína se zastavením kvašením doporučujeme přidat 15 g/hl výživné soli SIHA Gärsalz.
K dokvašení vína se zastaveným kvašením a ke spolehlivému kvašení za těch nejobtížnějších podmínek je výhodné zvykat kvasinky na podmínky kvašení. Nejjednodušší to provedete tak, že množství kvasinek potřebné pro celé množství vína přidáte asi k 10 % vína a necháte tam rozkvasit, dokud nebude spotřebována zhruba polovina přítomného cukru. Pak tento přípravek přidáte ke zbývajícím 90% ještě nedokvašeného vína. Takto přizpůsobené kvasinky zpravidla rozkvasí rychleji a jsou méně náchylné k odumírání než dávka přidaná přímo k celkovému množství.
 

Vlastnosti výrobku:
Kmen kvasinek selektovaný pro SIHA aktivní kvasinky 3 dává obzvlášť ovocné a šťavnaté víno. Vyznačuje se čistou látkovou výměnou a nevznikají téměř žádné nežádoucí vedlejší produkty kvašení, jako je SO2, H2S (sírka), acetaldehyd, pyruvat, kyselina α-ketoglutarová, těkavá kyselina nebo estery. Tím je vyloučeno ovlivnění chuti cizími tóny z kvašení. Charakter vína jasněvystupuje v odrůdovém a polohovém buketu s čistými tóny.
Další cíle selekce byly vysoká aktivita kvašení a vitalita. SIHA aktivní kvasinky 3 vykazuje příznivý průběh kvašení s vysokým stupněm konečného prokvašení. Divoké kvasinky a nežádoucí bakterie jsou vytlačovány.
 
Obsah SO2 do 80 mg/litr kvasinky ještě tolerují. Obsah SO2 v moštu se při kvašení zpravidla snižuje. Víno kvašené pomocí SIHA aktivní kvasinky 3 vykazuje po kvašení velmi nízkou potřebu SO2.
Tyto kvasinky dokážou vytvářet až 16 % obj. alkoholu. Praktická alkoholová výtěžnost činí ca. 47 % z prokvašeného cukru. Na každý kg proměněného cukru se uvolňuje asi 546 kJ (130 kcal) tepla.
Podíl cizích zárodků je mimořádně nízký. Mikroorganismy pro nápoj škodlivé nejsou přítomné. SIHA aktivní kvasinky 3 se ve všech významných vinařských zemích světa stále kontroluje, zda jsou dodržovány parametry šlechtění. Své kladné vlastnosti jsou průběžně zesilovány a zajišťovány další selekcí.
 

Bezpečnost:
Pro kvasinky SIHA aktivní kvasinky 3 nejsou nutné žádné bezpečnostně-technické údaje, protože tento výrobek slouží přímo výrobě potravin. Při skladování, manipulaci a přepravě nehrozí žádné nebezpečí pro člověka ani pro životní prostředí. Další upozornění: Třída ohrožení vod (WGK) = 0.
 

Skladování:
SIHA aktivní kvasinky 3 jsou baleny pod ochranným plynem do vzduchotěsné vícevrstvé hliníkové folie. Balení je vakuované a proto lze snadno kontrolovat jeho neporušenost. Kvasinky SIHA aktivní kvasinky 3 lze v neporušeném balení skladovat při 4 – 10 °C po dobu 3 let. Na krátkou dobu lze je skladovat i při teplotě 20 °C. Otev řené balení obratem spotřebujte.
 

Druhy balení:
SIHA aktivní kvasinky 3 má číslo zboží 93.030 a dodává se v těchto druzích balení:
40 g vícevrstvá hliníková folie
100 g vícevrstvá hliníková folie
25x 100 g vícevrstvá hliníková folie v kartonu
500 g vícevrstvá hliníková folie blockpack
20x 500 g vícevrstvá hliníková folie blockpack v kartonu
1x 10 kg vícevrstvá hliníková folie v kartonu
 
Hlavní klíč celního sazebníku: 2102 10 90
 

Ověřovaná jakost:
U kvasinek SIHA aktivní kvasinky 3 se během procesu výroby pravidelně kontroluje vysoká jakost výrobku. Tyto zkoušky zahrnují jak technická kritéria funkčnosti, tak i potravinářskou nezávadnost. Přísné kontroly se dále provádějí přímo před a během konečného balení.

 

Specifikace produktu

Velikost balení 20 g
Konzistence(tekutý,granulový, práškový) Prášek
Druh nápoje Pálenka
Profesionalita, respekt, dlouhodobé vztahy s klienty
Široká nabídka zboží a služeb. Kvalitní servis
Firemní hodnoty
Rychlé doručení zboží