Siha aktiv hefe 10 100g

Kód produktu L/0015
Dostupnost Skladem
Cena bez DPH 197,49 Kč
Cena s DPH 227,11 Kč
Přidat do košíku

Potřebujete poradit?

Obraťte se na našeho specialistu
Jakub Konečný Prodejce

Popis produktu

Popis produktu:
SIHA Aktivhefe 10 (Red Roman) jsou suché čisté kultury kvasinek, které lze velmi výhodně používat ke kvašení rmutů a moštů červených vín. Kromě zachování barvy jsou zvláštní výhody rychlý rozkvas a spolehlivé prokvašení i za nepříznivých podmínek, vysoká tolerance vůči alkoholu a malá tvorba SO2.
Dále SIHA Aktivhefe 10 (Red Roman) zvyšuje výtěžnost senzoricky důležitých polysacharidů.
Tento kvasinkový kmen je velmi vhodný k získání středomořských typů vín. Doporučené odrůdy jsou: Cabernet Sauvignon, Svatovavřinecké, Lemberger, Syrah, Zinfandel, Dornfelder.
 
Specifické výhody SIHA Aktivhefe 10 (Red Roman):
- Speciálně ke kvašení rmutů a moštů červených vín
- Vysoká tolerance vůči alkoholu do 16 % obj.
- Rychlý rozkvas a dobré prokvašení v teplotním rozmezí od 15 °C do 28 °C
- Kmen má zabijácké vlastnosti a proto je schopen se prosadit proti divokým kvasinkám
- Zvýšená výtěžnost senzoricky důležitých polysacharidů
- Biologické odbourávání kyseliny je podporováno
 

Použití:
Mošt nebo rmut by se měl co nejdříve v každé jednotlivé kvasné nádobě naočkovat kvasinkami SIHA Aktivhefe 10 (Red Roman). Delší doba prostoje by podporovala nekontrolované rozmnožování divokých kvasinek a nežádoucích bakterii!
 
Účel použití                       Dávka v g/hl při běžných podmínkách        při obtížných podmínkách
Rmut červeného vína                                   15 – 25                                                      25 – 30
Mošt červeného vína                                    10 – 20                                                      20 – 30

Uvedená množství jsou orientační a měli byste je přizpůsobit individuálním podmínkám podle zdravotního stavu sklízených hroznů, teploty, velikosti nádoby atd.
Optimální teplota kvašení se pohybuje mezi 15 a 28 °C, přičemž teplota zahájení a kvašení by měla činit nejméně 10 °C. Do ohřátého moštu/rmutu lze přidat SIHA Aktivhefe 10 (Red Roman) až po zpětném chlazení nebo ochlazení na 20 °C.
 
Doporučujeme SIHA Aktivhefe 10 (Red Roman) nechat předem nabobtnat v 5 litrech vlažné vody po dobu 10 minut. Pak kvasinky reaktivujte 20 minut ve směsi moštu a vody v poměru 1:1. Lze přidat i kvasinky SIHA Aktivhefe 10 (Red Roman) bez rozpouštění přímo do moštu. Doba rozkvasu se tím prodlouží jen o několik málo hodin. Množství kvasinek pak zvyšte ca. o 20 %.

Do rmutu červeného vína přidejte kvasinky v každém případě rozpuštěné a po dávkách již při přípravě rmutu.
Přidání 600 mg SIHA Vitamin B1 (2 tablety) na 1000 litrůmoštu vytváří ještě lepší podmínky pro rozmnožování, kvašení a látkovou výměnu. Při dokvašení vína se zastavením kvašením doporučujeme přidat navíc 15 g/hl výživné soli SIHA Gärsalz (hydrofosforečnan amonný).
 

Vlastnosti výrobku:
Díky kvasinkam SIHA Aktivhefe 10 (Red Roman) se při kvašení rmutu dosahuje lepší výtěžnosti barvy.
Několikaletou selekcí se podařilo drasticky snížit adsorpci barviv kvasinkami během kvašení. Tato velmi kladná vlastnost kvasinek – zachování barvy u červeného vína – se další selekcí stále zesiluje a zajišťuje. Vína kvašena kvasinkami SIHA Aktivhefe 10 (Red Roman) se vyznačují krásnou ovocností a příjemným pocitem v ústech (mouth feeling). Dalšími cíly vývojové práce byly vysoká aktivita a vitalita kvašení.

SIHA Aktivhefe 10 (Red Roman) vykazuje příznivý průběh kvašení s vysokým stupněm konečného prokvašení. Divoké kvasinky a nežádoucí bakterie jsou potlačovány. SIHA Aktivhefe 10 (Red Roman) nevytváří žádné nežádoucí vedlejší produkty kvašení, jako je SO2, H2S, acetaldehyd, pyruvat, kyselina α-ketoglutarová, těkavá kyselina nebo estery. SIHA Aktivhefe 10 (Red Roman) dokáže vytvářet až 16 % obj. alkoholu. Praktická výtěžnost alkoholu činí ca. 47 % z prokvašeného cukru.
 

Bezpečnost:
Pro kvasinky SIHA Aktivhefe 10 (Red Roman) nejsou nutné žádné bezpečnostně-technické údaje, protože tento výrobek slouží přímo výrobě potravin. Při skladování, manipulaci a přepravě nehrozí žádné nebezpečí pro člověka ani pro životní prostředí.
Další upozornění: Třída ohrožení vod (WGK) = 0
 

Skladování:
SIHA Aktivhefe 10 (Red Roman) je baleno pod ochranným plynem do vzduchotěsné vícevrstvé hliníkové folie. Balení je vakuované a proto lze snadno kontrolovat jeho neporušenost.
Kvasinky SIHA Aktivhefe 10 (Red Roman) lze v neporušeném balení skladovat při 4 – 10 °C po dobu tří let. Na krátkou dobu lze je skladovat i při teplotě 20 °C.
Otevřené balení obratem spotřebujte.
 

Druhy balení:
SIHA Aktivhefe 10 (Red Roman) má číslo zboží 93.170 a dodává se v těchto druzích balení:
500 g vícevrstvá hliníková folie blockpack
20 x 500 g vícevrstvá hliníková folie blockpack v kartonu

Hlavní klíč celního sazebníku: 2102 10 90
 

Ověřovaná jakost:
U kvasinek SIHA Aktivhefe 10 (Red Roman) se během procesu výroby pravidelně kontroluje vysoká jakost výrobku. Tyto zkoušky zahrnují jak technická kritéria funkčnosti, tak i potravinářskou nezávadnost. Přísné kontroly se dále provádějí přímo konečným balením a během něho.
SIHA Aktivhefe 10 (Red Roman) odpovídá požadavkům na čistotu Mezinárodního kodexu pro prostředky k ošetřování vína a předpisům německé vinařské vyhlášky. 

Specifikace produktu

Velikost balení 100 g
Konzistence(tekutý,granulový, práškový) Prášek
Druh nápoje Víno
Víno Červené
0 " Popis produktu:
siha Aktivhefe 10 (Red Roman) sú suché čisté kultúry kvasiniek, ktoré možno veľmi výhodne používať ku kvaseniu rmutu a muštov červených vín. Okrem zachovanie farby sú osobitné výhody rýchly rozkvas a spoľahlivé prekvasenie aj za nepriaznivých podmienok, vysoká tolerancia voči alkoholu a malá tvorba SO 2 .
Ďalej siha Aktivhefe 10 (Red Roman) zvyšuje výťažnosť senzoricky dôležitých polysacharidov.
Tento kvasinkový kmeň je veľmi vhodný na získanie stredomorských typov vín. Odporúčané odrody sú: Cabernet Sauvignon, Svätovavrinecké, Lemberger, Syrah, Zinfandel, Dornfelder.
& nbsp;
Špecifické výhody siha Aktivhefe 10 (Red Roman):
- Špeciálne ku kvasenie rmutu a muštov červených vín
- Vysoká tolerancia voči alkoholu do 16% obj.
- Rýchly rozkvas a dobré prekvasení v teplotnom rozmedzí od 15 ° C do 28 ° C
- Kmeň má zabijácke vlastnosti a preto je schopný sa presadiť proti divokým kvasinkám
- Zvýšená výťažnosť senzoricky dôležitých polysacharidov
- Biologické odbúravanie kyseliny je podporované
& nbsp;

Použitie:
Mušt alebo rmut by sa mal čo najskôr v každej jednotlivej kvasnej nádobe naočkovať kvasinkami siha Aktivhefe 10 (Red Roman). Dlhšia doba prestoje by podporovala nekontrolované rozmnožovanie divokých kvasiniek a nežiaducich baktériu!
& nbsp;
Účel použitia & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp ; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Dávka v g / hl pri bežných podmienkach & nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; pri ťažkých podmienkach
Rmut červeného vína & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp ; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; 15 - 25 & nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; 25 - 30
Mušt červeného vína & nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; 10 - 20 & nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; 20 - 30

Uvedené množstvá sú orientačné a mali by ste ich prispôsobiť individuálnym podmienkam podľa zdravotného stavu zbieraných hrozna, teploty, veľkosti nádoby atď.
Optimálna teplota kvasenia sa pohybuje medzi 15 a 28 ° C, pričom teplota začatia a kvasenia by mala byť najmenej 10 ° C. Do ohriateho muštu / rmutu možno pridať siha Aktivhefe 10 (Red Roman) až po spätnom chladení alebo ochladenie na 20 ° C.
& nbsp;
Odporúčame siha Aktivhefe 10 (Red Roman) nechať vopred napučať v 5 litroch vlažnej vody po dobu 10 minút. Potom kvasinky reaktivujte 20 minút v zmesi muštu a vody v pomere 1: 1. Možno pridať aj kvasinky siha & nbsp; Aktivhefe 10 (Red Roman) bez rozpúšťanie priamo do muštu. Doba rozkvasu sa tým predĺži len o niekoľko málo hodín. Množstvo kvasiniek potom zvýšte ca. o 20%.

Do rmutu červeného vína pridajte kvasinky v každom prípade rozpustené a po dávkach už pri príprave rmutu.
Pridanie 600 mg siha Vitamín B1 (2 tablety) na 1000 litrůmoštu vytvára ešte lepšie podmienky pre rozmnožovanie , kvasenie a látkovú výmenu. Pri dokvasení vína sa zastavením kvasením odporúčame pridať navyše 15 g / hl výživné soli siha Gärsalz (hydrofosforečnan amónny).
& nbsp;

Vlastnosti výrobku:
Vďaka kvasinkám siha Aktivhefe 10 (Red Roman) sa pri kvasení rmutu dosahuje lepší výťažnosti farby.
Niekoľkoročnou selekciou sa podarilo drasticky znížiť adsorpciu farbív kvasinkami počas kvasenia. Táto veľmi kladná vlastnosť kvasiniek - zachovanie farby u červeného vína - sa ďalší selekciou stále zosilňuje a zaisťuje. Vína z kvaseného kvasinkami siha Aktivhefe 10 (Red Roman) sa vyznačujú krásnou ovocnosťou a príjemným pocitom v ústach (mouth feeling). Ďalšími cieľmi vývojové práce boli vysoká aktivita a vitalita kvasenia.

siha Aktivhefe 10 (Red Roman) vykazuje priaznivý priebeh kvasenia s vysokým stupňom konečného prekvasení. Divoké kvasinky a nežiadúce baktérie sú potláčané. Siha Aktivhefe 10 (Red Roman) nevytvára žiadne nežiadúce vedľajšie produkty kvasenia, ako je SO 2 , H 2 S, acetaldehyd, pyruvát kyselina ?-ketoglutarová, prchavá kyselina alebo estery . Siha Aktivhefe 10 (Red Roman) dokáže vytvárať až 16% obj. Alkoholu. Praktická výťažnosť alkoholu činí ca. 47% z prokvašeného cukru.
& nbsp;

Bezpečnosť:
Pre kvasinky siha Aktivhefe 10 (Red Roman) nie sú nutné žiadne bezpečnostno-technické údaje, pretože tento výrobok slúži priamo výrobe potravín. Pri skladovaní, manipulácii a preprave nehrozí žiadne nebezpečenstvo pre človeka ani pre životné prostredie.
Ďalšie údaje: Trieda ohrozenia vôd (WKG) = 0
& nbsp;

Skladovanie:
siha Aktivhefe 10 (Red Roman) je balené pod ochranným plynom do vzduchotesnej viacvrstvové hliníkovej fólie. Balenie je vákuovanej a preto možno ľahko kontrolovať jeho neporušenosť.
Kvasinky siha Aktivhefe 10 (Red Roman) možno v neporušenom balení skladovať pri 4 - 10 ° C po dobu troch rokov. Na krátku dobu možno ich skladovať aj pri teplote 20 ° C.
Otvorené balenia obratom spotrebujte.
& nbsp;

Druhy balenia:
siha Aktivhefe 10 (Red Roman) má číslo tovaru 93.170 a dodáva sa v týchto druhoch balenia:
500 g viacvrstvová hliníková fólia blockpack
20 x 500 g viacvrstvová hliníková fólia blockpack v kartóne

Hlavný kľúč colného sadzobníka: 2102 10 90
& nbsp;

Testovacia akosť:
U kvasiniek siha Aktivhefe 10 (Red Roman) sa počas procesu výroby pravidelne kontroluje vysoká kvalita výrobku. Tieto skúšky zahŕňajú ako technické kritériá funkčnosti, tak i potravinársku nezávadnosť. Prísne kontroly sa ďalej vykonávajú priamo konečným balením a počas neho.
siha Aktivhefe 10 (Red Roman) zodpovedá požiadavkám na čistotu Medzinárodného kódexu pre prostriedky na ošetrovanie vína a predpisom nemeckej vinárskej vyhlášky. & Nbsp;
"
DescriptionPL " Opis produktu:
SIHA Aktivhefe 10 (Red Roman) to suche, czyste kultury drożdży, które można bardzo korzystnie stosować do fermentacji zacierów i moszczów z czerwonych win. Oprócz zachowania koloru, specjalnymi zaletami są szybka fermentacja i niezawodna fermentacja nawet w niekorzystnych warunkach, wysoka tolerancja na alkohol i niskie tworzenie się SO 2 .
Ponadto SIHA Aktivhefe 10 (Red Roman) zwiększa wydajność sensorycznie ważnych polisacharydów.
Ten szczep drożdży doskonale nadaje się do produkcji śródziemnomorskich rodzajów win. Polecane odmiany to: Cabernet Sauvignon, St. Lawrence, Lemberger, Syrah, Zinfandel, Dornfelder. - Wysoka tolerancja na alkohol do 16% vol.
- Szybka fermentacja i dobra fermentacja w zakresie temperatur od 15 ° C do 28 ° C
- Szczep ma właściwości zabójcze i dzięki temu jest w stanie zwalczać dzikie drożdże
- Zwiększone odzyskiwanie ważnych sensorycznie polisacharydów
- Wspomaga biologiczną degradację kwasu


Zastosowanie:
Moszcz lub zacier należy dodać tak szybko, jak to możliwe, do każdej indywidualnej fermentacji Zaszczepić pojemnik drożdżami SIHA Aktivhefe 10 (Red Roman). Dłuższe przestoje sprzyjałyby niekontrolowanemu namnażaniu się dzikich drożdży i niepożądanych bakterii!
& nbsp;
Cel użycia & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nsp ; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Dawka wg / hl w normalnych warunkach & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; w trudnych warunkach
Zacier z czerwonego wina & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; ; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; 15–25 & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; 25–30
Moszcz z czerwonego wina & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; 10–20 & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; 20 - 30

Podane ilości mają charakter orientacyjny i należy je dostosować do indywidualnych warunków w zależności od stanu zdrowia zebranych winogron, temperatury, wielkości pojemnika itp.
Optymalna temperatura fermentacji wynosi od 15 do 28 ° C, z temperatura początkowa i temperatura fermentacji powinna wynosić co najmniej 10 ° C SIHA Aktivhefe 10 (Red Roman) można dodawać tylko do podgrzanego moszczu / zacieru po ponownym schłodzeniu lub schłodzeniu do 20 ° C
& nbsp;
Zalecamy wstępne spęcznienie SIHA Aktivhefe 10 (Red Roman) w 5 litrach letniej wody po za 10 minut. Następnie reaktywuj drożdże przez 20 minut w mieszaninie 1: 1 moszczu i wody. Drożdże SIHA & nbsp; Aktivhefe 10 (Red Roman) można również dodawać bezpośrednio do moszczu bez rozpuszczania. To wydłuża czas fermentacji tylko o kilka godzin. Następnie zwiększ ilość drożdży o ok. o 20%

Dodać drożdże do zacieru z czerwonego wina każdorazowo rozpuszczone i partiami już w trakcie przygotowywania zacieru.
Dodatek 600 mg SIHA Vitamin B1 (2 tabletki) na 1000 litrów moszczu stwarza jeszcze lepsze warunki do rozmnażania , fermentacja i metabolizm. Zalecamy dodanie dodatkowych 15 g / hl soli odżywczej SIHA Gärsalz (wodorofosforanu amonu) podczas fermentacji wina z zatrzymaniem fermentacji.
& nbsp;

Właściwości produktu:
Dzięki drożdżom SIHA Aktivhefe 10 (Red Roman) lepszą wydajność barwy uzyskuje się podczas fermentacji zacieru.
Kilka lat selekcji pozwoliło drastycznie zmniejszyć adsorpcję barwników przez drożdże podczas fermentacji. Ta bardzo pozytywna właściwość drożdży - zachowanie koloru w czerwonym winie - jest stale wzmacniana i zapewniana przez dalszą selekcję. Wina fermentowane na drożdżach SIHA Aktivhefe 10 (Red Roman) charakteryzują się piękną owocowością i przyjemnym posmakiem w ustach. Innymi celami prac rozwojowych były wysoka aktywność i żywotność fermentacji.

SIHA Aktivhefe 10 (Red Roman) wykazuje korzystny przebieg fermentacji z wysokim stopniem końcowej fermentacji. Dzikie drożdże i niepożądane bakterie są tłumione. SIHA Aktivhefe 10 (Red Roman) nie wytwarza żadnych niepożądanych produktów ubocznych fermentacji, takich jak SO 2 2, H 2 S, aldehyd octowy, pirogronian, kwas ?-ketoglutarowy, kwas lotny lub estry . SIHA Aktivhefe 10 (Red Roman) może produkować do 16% alkoholu objętościowo. Praktyczna wydajność alkoholu wynosi ok. 47% sfermentowanego cukru
& nbsp;

Bezpieczeństwo:
Żadne dane dotyczące bezpieczeństwa nie są wymagane dla drożdży SIHA Aktivhefe 10 (Red Roman), ponieważ ten produkt służy bezpośrednio w produkcji żywności. Nie ma zagrożenia dla ludzi ani środowiska podczas przechowywania, obsługi i transportu.
Dodatkowe informacje: Klasa zagrożenia wody (WGK) = 0


Przechowywanie: SIHA Aktivhefe 10 (Red Roman) jest zapakowana pod gazem osłonowym w szczelnej wielowarstwowej folii aluminiowej. Opakowanie jest opróżniane i dlatego można je łatwo sprawdzić pod kątem integralności.
SIHA Aktivhefe 10 (Red Roman) można przechowywać w nieuszkodzonym opakowaniu w temperaturze 4–10 ° C przez trzy lata. Można je przechowywać przez krótki czas nawet w temperaturze 20 ° C.
Natychmiast spożyć otwarte opakowanie.
& nbsp;

Rodzaje opakowań:
SIHA Aktivhefe 10 (Red Roman) ma numer artykułu 93.170 i jest dostępny w następujących rodzajach opakowań:
wielowarstwowa aluminiowa folia blokowa 500 g
wielowarstwowa aluminiowa folia blokowa 20 x 500 g w kartonie

Główny klucz taryfy celnej: 2102 10 90
& nbsp;

Zweryfikowana jakość:
SIHA Aktivhefe 10 (Red Roman) jest regularnie kontrolowana pod kątem wysokiej jakości produktu podczas procesu produkcyjnego. Testy te obejmują zarówno techniczne kryteria funkcjonalności, jak i bezpieczeństwa żywności. Ścisłe kontrole są również przeprowadzane bezpośrednio w końcowym opakowaniu i podczas końcowego pakowania.
SIHA Aktivhefe 10 (Red Roman) spełnia wymogi czystości Międzynarodowego kodeksu środków do obróbki wina oraz przepisów niemieckiego rozporządzenia w sprawie winiarstwa. & Nbsp;
"
Profesionalita, respekt, dlouhodobé vztahy s klienty
Široká nabídka zboží a služeb. Kvalitní servis
Firemní hodnoty
Rychlé doručení zboží