Most-rein PORE-TEC 1 kg

Kód produktu: P/006
Dostupnost: Skladem
Cena s DPH: 99,00 Kč
Cena bez DPH: 81,82 Kč
Přidat do košíku

Celý popis produktu

Popis produktu:
MostRein®PORE-TEC je granulovaný bentonit-aktivní uhlí pro preventivní ošetření rmutů a moštů z bílých a červených hroznů a tím k vytvoření čistých tónů vín z poškozené suroviny. Granulovaný podle PORE-TEChnologie. Základem pro MostRein®PORE-TEC jsou vybrané půdní minerály skupiny montmorillonitů a specifické, šetrné aktivní uhlí vysoké čistoty rostlinného původu. Podle nařízení ES No. 2165/2005 ke změně nařízení ES No.1493/1999 může být použito aktivní uhlí u rmutů, moštů a mladých vín u bílých a červených hroznů. Povolený podle současných platných zákonů a nařízení. Testováno odbornou laboratoří na čistotu a kvalitu.


CÍL OŠETŘENÍ
Odstranění zbytků postřiků a ostatních ochranných látek stejně jako zabránění cizím tónům a kvasným poruchám. Tím se včas potlačí pozdější vývoj cizích chutí, jako např. plísňové tóny, aromátová sirka atd. Přípravek MostRein®PORE-TEC je vhodný pro poškozenou surovinu.


PRODUKT A ÚČINEK
Efektivní ošetření moštu přípravkem MostRein®PORE-TEC bylo vyzkoušeno v rámci rozsáhlého, vědeckého využití technickými a praktickými zkouškami. Cílem této vývojové práce bylo vyloučení nedefinovaných kvasných poruch, tak jako vývoj cizích pachutí ve víně.
 
Tohoto efektu se dosahuje v rámci procesu speciální homogenní úpravy ovlivněním aktivačního stupně, povrchu, pH-hodnoty a elektrického náboje. Tímto následuje rozsáhlá selektivní adsorpce a srážení koloidů rušivých látek určité velikosti molekul a náboje. Čím déle je MostRein®PORE-TEC bobtnáním otevřený, tím efektivněji nastává adsorpce a vysrážení rušivých faktorů.

Cílená pórovito-houbovitá povrchová struktura
- intensivnější a selektivnější adsorpce bílkovin, rušivých látek, hnilobného podílu, zbytků postřiků
- přímé dávkování
- lehce smáčitelné a suspendovatelné

Cílená selekce suroviny a optimální sloţení
- ještě šetrnější k nápoji
- cílené předčíření moštu
- rozhodující pro čistotu tónů
- ihned reagující
- krátká doba sedimentace
- vysoký stupeň čistoty
- prostý železa

Díky zdokonalenému způsobu výroby je MostRein®PORE-TEC velmi čistý. Tím je vyloučeno nebezpečí zanesení železa, což nečiní problém při spoluprokvášení. Oddělení před kvašením přináší však zpravidla senzorické přednosti.


DÁVKOVÁNÍ
150 -250 g/100 l moštu/ rmutu nebo při potřebě více. Kombinace s Erbslöh-Mostgelatinou nebo PrePurem přináší dodatečné přednosti pro čisté tóny. Při větším poškození jak 15 % dodatečně přidáváme Granucol® GE (na % poškození 1g/100 l). Mezi přidáním jednotlivých přípravků se musí mošt/rmut míchat. Pořadí aplikace: Granucol® GE - MostRein®PORE-TEC - Erbslöh-Mostgelatine/ PrePur.


POUŽITÍ
Před pouţitím ověřte bezchybný pach. Pro optimální účinek se rozmíchá MostRein®PORE-TEC přednostně v 3-5násobném množství vody a nechá se krátce nabobtnat. Po přidání zajistěte intenzivní rozptýlení v rmutu/moštu. Jestliže nehraje roli nízký účinek nebo zvýšené dávkování, je možné také přímé dávkování za současného intenzivního míchání před a po ošetření. Stočení z MostReinu můžete provést před nebo po kvašení, přičemž lepších výsledků se dosáhne oddělením kalů před kvašením.


SKLADOVÁNÍ
MostRein®PORE-TEC je vysoce účinný adsorpční přípravek. Proto je také velmi náchylný na vlhkost a pachy. Z tohoto důvodu musí být produkt stále chráněn před vlhkostí a pachy. Otevřená balení ihned těsně uzavřete. Při nevhodném skladování a aplikaci nepřijímáme zodpovědnost za produkt.

Specifikace produktu

Velikost balení 1 kg
Konzistence(tekutý,granulový, práškový) Granule
Druh nápoje Víno
Víno Rosé
Víno Bílé
Víno Červené

Stále si nevíte rady a potřebujete pomoc?

Obraťte se na našeho specialistu

Ing. Anna Harcová

Prodejce
+420 777 286 654 harcova%at%vinarskyraj.cz