GREENFINE PRESS - P100G

Kód produktu PLAR/0079
Dostupnost Skladem
Cena před slevou 114,19 Kč
Cena bez DPH 102,77 Kč
Cena s DPH 124,35 Kč
Přidat do košíku

Potřebujete poradit?

Obraťte se na našeho specialistu
Jakub Konečný Prodejce

Popis produktu

Popis produktu:
Green Fine Press je přípravek z proteinu hrášku, vápenatého bentonitu a kůry kvasinek. Je speciálně upravený pro čiření  narušených vín (lisování, termovinifikace), které potřebují klarifikaci, zlepšení organoleptických vlastností a stabilizaci barvy.


Vinařská charakteristika:
Složení a výkonnost našeho hráškového proteinu GreenFine® Press odpovídá novým požadavkům zákazníků na trhu:
- omezení použití alergenů v živočišných proteinech,
- možnost použití při BIO výrobě vína.

GreenFine® Press je alternativou k použití želatiny pro číření moštů vín z lisu či vyráběných termovinifikací, vyžadujících:
- klarifikaci- zjemnění organoleptických vlastností
- stabilizaci barvy

Jelikož přípravek neobsahuje alergeny a živočišné proteiny, Green Fine Press je alternativou k použití želatiny pro čiření a stabilizaci moštů a vín.


Výsledky testů:
GreenFine®-Press-_a.png
Legenda:
Figure 1: Essai sur 10 vins de presse = Graf 1: testování 10 vín z lisu
diminution de turbidité = snížení kalnosti
Un traitement avec une dose usuelle (50g/hl) de Green Fine Press clarifie aussi efficacement qu ´une forte dose de gélatine = Ošetření běžnou dávkou Green Fine Press (50g/hl) klarifikuje mošt stejně jako silná dávka želatiny (8cl/hl)

GreenFine®-Press-_b.png
Legenda:
Figure 2: Essai sur 10 vins de presse = Graf 2: test na 10 vínech z lisu
GreenFine Press: Stabilisation de la couleur = GreenFine Press: stabilizace barvy
Un traitement avec une dose usuelle (50g/hl) de GreenFine Press est au moins aussi efficace qu´une forte dose de gélatine (8cl/hl) sur la stabilisation de la matiere colorante = Použití běžené dávky Green Fine Press (50g/hl) je minimálně stejně tak efektivní jako silná dávka želatiny (8cl/hl) na stabilizaci barvy
diminution de l´instabilité de la couleur = snížení nestability barvy


Dávkování:
Mošt: 20 až 150 g/hl, dle zdravotního stavu hroznů
Víno z lisu nebo termovinifikace: 20 až 80 g/hl


Příprava a uchovávání:
Dle údajů uvedených na obalu či v technické brožuře výrobku.

Specifikace produktu

Velikost balení 100 g
Konzistence(tekutý,granulový, práškový) Práškové
Druh nápoje Víno
Víno Červené
Dávkování (g/hl) 20-150
0 " Popis produktu:
Green Fine Press je prípravok z proteínu hrášku, vápenatého bentonitu a kôry kvasiniek. Je špeciálne upravený pre čírenia & nbsp; narušených vín (lisovanie, termovinifikace), ktoré potrebujú klarifikaci, zlepšenie organoleptických vlastností a stabilizáciu farby.


Vinárska charakteristika:
Zloženie a výkonnosť nášho hráškového proteínu GreenFine® Press zodpovedá novým požiadavkám zákazníkov na trhu:
- obmedzenie použitia alergénov v živočíšnych proteínoch,
- možnosť použitia pri BIO výrobe vína.

GreenFine® Press je alternatívou k použitiu želatíny pre čírenie muštov vín z lisu či vyrábaných termovinifikací, vyžadujúcich:
- klarifikaci- zjemnenie organoleptických vlastností
- stabilizáciu farby

Keďže liek neobsahuje alergény a živočíšne proteíny, Green Fine Press je alternatívou k použitiu želatíny pre čírenia a stabilizáciu muštov a vín.


Výsledky testov:
GreenFine®-Press-_a.png
Legenda:
Figure 1: Essai sur 10 vins de presse = Graf 1: testovanie 10 vín z lisu
diminution de turbidité = zníženie zakalenosti
Un traitement avec une dose usuelle (50g / hl) de Green Fine Press clarifie aussi efficacement qu'une forte dose de Gelatin = Ošetrenie bežnou dávkou Green Fine Press (50g / hl) klarifikuje mušt rovnako ako silná dávka želatíny (8cl / hl)

GreenFine®-Press-_b.png
Legenda: < BR> Figure 2: Essai sur 10 vins de presse = Graf 2: test na 10 vínach z lisu
GreenFine Press: Stabilisation de la couleur = GreenFine Press: stabilizácia farby
Un traitement avec une dose usuelle (50g / hl ) de GreenFine Press est au moins aussi Efficacy qu'un forte dose de Gelatin (8cl / hl) sur la stabilisatio n de la MATIERE colorante = Použitie bežané dávky Green Fine Press (50g / hl) je minimálne rovnako tak efektívne ako silná dávka želatíny (8cl / hl) na stabilizáciu farby
diminution de l'instabilité de la couleur = zníženie nestability farby < BR>

Dávkovanie:
Mušt: 20 až 150 g / hl, podľa zdravotného stavu hrozna
Víno z lisu alebo termovinifikace: 20 až 80 g / hl


Príprava a uchovávanie:
Podľa údajov uvedených na obale či v technickej brožúre výrobku."
DescriptionPL " Opis produktu:
Green Fine Press to preparat z białka grochu, bentonitu wapniowego i kory drożdżowej. Jest specjalnie przystosowany do wyjaśnienia & nbsp; wina zaburzone (tłoczenie, termowinifikacja), które wymagają klarowania, ulepszonych właściwości organoleptycznych i stabilizacji koloru


Charakterystyka wina:
Skład i działanie naszego białka grochu GreenFine® Press spełnia nowe wymagania klientów na rynku:
- redukcja użycia alergenów w białkach zwierzęcych,
- możliwość zastosowania w produkcji wina BIO

GreenFine® Press jest alternatywą dla stosowania żelatyny do klarowania moszczów winnych z prasy lub wyprodukowanych termowizyjnych, wymagających:
- klarowania - dopracowania właściwości organoleptycznych
- stabilizacji barwy

Ponieważ produkt nie zawiera alergenów i białek zwierzęcych Green Fine Press jest alternatywą dla stosowania żelatyny do klarowania i stabilizacji moszczów i win.


Wyniki testu:
GreenFine®-Press-_a.png
Legenda:
Rysunek 1: Essai sur 10 vins de presse = Wykres 1: testowanie 10 win z prasy
zmniejszenie zmętnienia = zmniejszenie zmętnienia jako mocna dawka żelatyny (8cl / hl)

GreenFine®-Press-_b.png
Legenda: < BR> Rysunek 2: Essai sur 10 vins de presse = Wykres 2: test na 10 winach z prasy
GreenFine Press: Stabilizacja koloru = GreenFine Press: stabilizace barvy
Zabieg z użyteczną dawką (50g / hl ) GreenFine Press jest również bardzo skuteczny ze względu na dawkę żelatyny (8cl / hl) na stabilizację n de la matiere colorante = Stosowanie zwykłej dawki Green Fine Press (50 g / hl) jest co najmniej tak samo skuteczne, jak mocna dawka żelatyny (8 cl / hl) w celu stabilizacji koloru
diminution de l´instabilité de la couleur = zmniejszenie niestabilności koloru < BR>

Dozowanie:
Moszcz: 20 do 150 g / hl, w zależności od stanu winogron
Wino z tłoczenia lub termowinifikacji: 20 do 80 g / hl


Przygotowanie i przechowywanie:
Zgodnie z informacją na opakowaniu lub w broszurze technicznej produktu."
Profesionalita, respekt, dlouhodobé vztahy s klienty
Široká nabídka zboží a služeb. Kvalitní servis
Firemní hodnoty
Rychlé doručení zboží