Blankasit Super 250g

Kód produktu PLAR/0111
Dostupnost Skladem
Cena před slevou 50,91 Kč
Cena bez DPH 45,82 Kč
Cena s DPH 55,44 Kč
Přidat do košíku

Potřebujete poradit?

Obraťte se na našeho specialistu
Jakub Konečný Prodejce

Popis produktu

Blankasit super je doporučený pro čiření moštů, vín a ovocných šťáv. Přípravek v kombinaci s želatinou ( Gelatine speciále Vins Fins) zaručuje vysokou flokulaci a rychlou sedimentaci částic způsobujících

zákaly. Přípravek může být použit také společně s jinými proteinovými čiřidly (albumin nebo vyzina), kde vytvoří strukturu, která zaručuje rychlou sedimentaci částic způsobujících zákal v moště

a víně. Ve srovnání s jinými standardními čiřícími prostředky se vytvoří velmi kompaktní sediment. Jeho účinek není závislý na teplotě čiřeného produktu. V průběhu čiření jsou adsorbovaný koloidní částice, fenolické látky a proteiny.

Dávkování: Ošetření vína 20-50 ml/hl

Doporučuje se provedení předběžných laboratorních testů čiřící aktivity Blankasit v kombinaci s želatinou. Poměr želatina/křemičitý sol by se měl pohybovat 1:1 v kombinaci s vyzinou 1:4. Nedoporučuje se aplikovat oba přípravky současně. Blankasit super by měl být přidáván jako první. Aplikace v obráceném pořadí je doporučena při vysokém množství tříslovin v čiřeném produktu.Aplikujte požadované množství do celého objemu za stálého míchání.

Skladování: Skladujte v suchém a chladném prostředí. Otevřené balení těsně uzavřete a v nejbližsí době spotřebujte.

Specifikace produktu

Velikost balení 250 g
Konzistence(tekutý,granulový, práškový) Tekuté
Druh nápoje Víno
Víno Bílé
Víno Rosé
Víno Červené
Dávkování (cl/hl) bílé 2-3
Dávkování (cl/hl) rosé 2-3
Dávkování (cl/hl) červené 3-5
0 "

Blankasit super je odporúčaný pre čírenie muštov, vín a ovocných štiav. Prípravok v kombinácii s želatínou (Gelatine SPECIAL Vins Fins) zaručuje vysokú flokuláciu a rýchlu sedimentáciu častíc spôsobujúcich

zákaly. Liek môže byť použitý tiež spoločne s inými proteínovými číridlá (albumín alebo vyzina), kde vytvorí štruktúru, ktorá zaručuje rýchlu sedimentáciu častíc spôsobujúcich zákal v mušte

a víne. V porovnaní s inými štandardnými číriacim prostriedkami sa vytvorí veľmi kompaktný sediment. Jeho účinok nie je závislý od teploty číreného produktu. V priebehu čírení sú adsorbovaný koloidné častice, fenolické látky a proteíny.

Dávkovanie: Ošetrenie vína 20-50 ml / hl

Odporúča sa vykonanie predbežných laboratórnych testov číriace aktivity Blankasit v kombinácii s želatínou. Pomer želatína / kremičitý sol by sa mal pohybovať 1: 1 v kombinácii s vyzínom 1: 4. Neodporúča sa aplikovať oba prípravky súčasne. Blankasit super by mal byť pridávaný ako prvý. Aplikácie v obrátenom poradí je odporučená pri vysokom množstvo trieslovín v Čírenie produktu.Aplikujte požadované množstvo do celého objemu za stáleho miešania.

Skladovanie: Skladujte v suchom a chladnom prostredí. Otvorené balenie tesne uzavrite a v najbližšej dobe spotrebujte. "

DescriptionPL "

Blankasit super jest zalecany do klarowania moszczów, win i soków owocowych. Produkt w połączeniu z żelatyną (Gelatine special Vins Fins) gwarantuje wysoką flokulację i szybką sedymentację cząstek powodując zmętnienie

. Preparat można również stosować razem z innymi odstojnikami białka (albumina lub cynk), gdzie tworzy strukturę gwarantującą szybką sedymentację cząstek zmętnienia w moszczu

i winie. W porównaniu z innymi standardowymi odstojnikami tworzy się bardzo zwarty osad. Jego działanie nie zależy od temperatury sklarowanego produktu. Podczas klarowania adsorbowane są cząsteczki koloidalne, substancje fenolowe i białka.

Dawkowanie: Obróbka wina 20-50 ml / hl

Zaleca się wykonanie wstępnych testów laboratoryjnych działania klarującego Clarasit w połączeniu z żelatyną. Stosunek żelatyna / zol krzemionkowy powinien wynosić 1: 1 w połączeniu z 1: 4. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania obu produktów. Najpierw należy dodać Blankasit super. Zaleca się aplikację w odwrotnej kolejności z dużą ilością garbników w klarowanym produkcie, a wymaganą ilość nanieść na całą objętość przy stałym mieszaniu.

Przechowywanie: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Szczelnie zamknąć otwarte opakowanie i spożyć w najbliższej przyszłości.

"
Profesionalita, respekt, dlouhodobé vztahy s klienty
Široká nabídka zboží a služeb. Kvalitní servis
Firemní hodnoty
Rychlé doručení zboží