Kadifit 1 kg

Kód produktu: P/227
Dostupnost: Není skladem
Cena s DPH: 188,00 Kč
Cena bez DPH: 155,37 Kč

Celý popis produktu

Popis produktu:
KADIFIT je čistý pyrosiřičitan didraselný (kalium-pyro-sulfit, kaliummetabisulfit, K2S2O5) v bílé krystalické formě. Preparát je povolený současnými platnými zákony a předpisy SRN. Čistota a kvalita odpovídá kritériím vinařského zákona SRN a interním normám firmy ERBSLÖH Geisenheim.
 
ÚČEL POUŽITÍ
Síření rmutu, moštu, vína a ovocných vín.


PRODUKT A ÚČINEK
Čistý KADIFIT se může přidávat přímo do rmutu, moštu a vína. KADIFIT se v těchto médiích rozkládá a z použitého množství se uvolňuje 50% SO2. 10 g KADIFITU na 100 kg moštu, rmutu, resp. vína uvolní 50 mg/l volného SO2. Z KADIFITU uvolněný SO2 zabraňuje enzymatickým oxidacím a váže na sebe vytvořené vedlejší produkty kvašení, jako je acetaldehyd.


POUŽITÍ
Maximálně povolená dávka je 15 g/hl. Většinou však postačuje 5 g/hl. Testem určené množství preparátu se musí nejdříve rozpustit ve 20-ti násobném množství vína. Roztok se potom za míchání postupně vlije do celkového množství ošetřovaného nápoje. Při aplikaci je třeba dbát na dokonalé promíchání celého obsahu. ERCOBIN vykazuje své vysoce účinné antioxidační vlastnosti jen u těch nápojů, které mají dostatečnou koncentraci volného kysličníku siřičitého. Nápoj musí obsahovat minimálně 25 mg/l volného SO2.

1. Rmut
KADIFIT se přidává do rmutu během mletí. Dávkování závisí na zdravotním stavu hroznů. Dávka se pohybuje mezi 5-15 g/100 kg rmutu, což odpovídá 25-75 mg SO2/l.
2. Mošt
U mikrobiologicky ohrožených moštů a v případě, že KADIFIT nebyl přidáván do rmutu, doporučujeme dávku 10 g/hl, což odpovídá 50 mg SO2/l.
3. Mladá vína
Jako první dávka u ještě nezasířených a zdravých vín se doporučuje 10-15 g/hl KADIFITU, což odpovídá 50-75 mg SO2/l. Při vysokých hodnotách pH a nepříznivých skladovacích teplotách, delším skladování, neúplně prokvašeném víně a hlavně u vína vyrobeného z nahnilých, resp. poškozených hroznů se doporučuje dávku zvýšit.
4. Vína/ovocná vína
U každé jednotlivé dávky se musí zkontrolovat obsah volného SO2. V závislosti na druhu a typu vína by se dávka volného SO2 měla pohybovat od 30-50 mg/l. Při dosiřování platí následující vzorec:

Požadovaný obsah volného SO2 (mg/l) – aktuální obsah SO2 (mg/l)
---------------------------------------------------------------------------------------- x 2 = dávka KADIFITU v g/hl 10

Při dávkování je třeba samozřejmě vzít v úvahu zákonem stanovené přístupné hodnoty obsahu SO2. Při kombinovaném použití preparátu ERCOBIN a SO2 se dosáhne dodatečné ochrany proti oxidaci, takže se může snížit dávka SO2. KADIFIT doporučujeme používat hlavně při síření v nerezových tancích, protože se při jeho aplikaci neuvolňují do ovzduší žádné plyny SO2, čímž se zamezí případné korozi.


SKLADOVÁNÍ
KADIFIT se skladuje na suchém místě. Chraňte před dětmi.
Upozornění:
R 36/37 – dráždí oči a dýchací orgány.
R31 – uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
Bezpečnostní doporučení:
S26 – při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Specifikace produktu

Velikost balení 1 kg
Konzistence(tekutý,granulovaný, práškový) Prášek
Druh nápoje Víno
Víno Rosé
Víno Bílé
Víno Červené

Stále si nevíte rady a potřebujete pomoc?

Obraťte se na našeho specialistu

Milan Hošek

Obchodní konzultant pro Polsko
+420 608 094 990 hosek%at%vinarskyraj.cz

Ing. Pavel Buchta

Obchodní manažer, obchodní konzultant pro oblast Mikulovskou
+420 775 099 304 buchta%at%vinarskyraj.cz