Sorban draselný 25kg

Kód produktu: PAZ/0004
Dostupnost: Skladem
Cena s DPH: 6579,00 Kč
Cena bez DPH: 5437,19 Kč
Přidat do košíku

Celý popis produktu

Popis produktu:
SIHA Kaliumsorbat (sorban draselný) brzdí růst kvasnic a plísní. Zabrání dokvašování, které reinfikované kvasnice v plněných lahvích mohou vyvolat po sterilizující konečné filtraci.
 
Specifické výhody SIHA Kaliumsorbat:
- Bezpečně zabrání dokvašování v láhvi.
- Vysoká čistota výrobku
- Pachově a chuťově neutrální
- Snadno se rozpustí.
 
 
Použití:
Předpokladem pro bezpečné použití SIHA Kaliumsorbat je velmi sterilní způsob práce při plnění do lahví:
- Sterilizace stáčecího zařízení (sterilizujte filtry a plniče).
- Minimální obsah volné SO2 ca. 30 – 40 mg/l
- Nízký počet kvasnicových buněk po plnění do lahví
K bezpečnému zabránění vady vína (»pachuť po pelargoniích«) používejte kyselinu sorbovou až při lahvování.

 
Aplikační množství:
Účinek kyseliny sorbové ve víně závisí na hodnotě pH (optimální pH ca. 3,0), obsahu alkoholu a SO2. Protože součinnost těchto faktorů není při praktickém použití přesně známá, pracujte raději s maximálně přípustným množstvím 268 mg/l = 26,8 g/hl.
 
Přidávání do nápoje:
Nepřipravujte roztok sorbanu draselného do zásoby, ale přimíchávejte sorban draselný do nápoje vždy suchý a za intenzivního míchání. Kyseliny ve víně uvolňují z draselné soli účinnou kyselinu sorbovou. Z důvodu nízké rozpustnosti může při přehnané koncentrací docházet k vysrážení. Abyste zabránili takové ztrátě účinnosti, během přidávání intenzivně zamíchejte jemně filtrovaný nápoj. Přidávejte sorban draselný až bezprostředně před plněním. Vystavujete-li nápoj ohřívacímu procesu, přidejte sorban draselný až po vychlazení.

 
Upozornění:
K zabránění chuťových vad nesmíte hroznový mošt nebo víno po přidávání sorbanu draselného nechat zkvasit ani ho nesmíte vystavovat biologickému odbourávání kyselin. Důležité je používat SIHA
Kaliumsorbat vždy z neporušeného balení, jinak nelze vyloučit nebezpečí chuťových vad v nápoji.
 
 
Vlastnosti výrobku:
SIHA Kaliumsorbat je draselná sůl kyseliny sorbové, alifatické nesycené mastné kyseliny. Při nízké hodnotě pH, jakou vykazuje víno nebo hroznový mošt, má dobrý brzdicí účinek proti kvasnicích a plísním. Bakterie jsou ovlivněny přípravkem SIHA Kaliumsorbat nebo volnou kyselinou sorbovou jen málo. Vzhledem k podstatně lepší rozpustnosti a stálosti sorbanu draselného ve srovnání s volnou kyselinou sorbovou se používá ke stabilizaci nápojů výlučně sorban draselný. SIHA Kaliumsorbat je citlivý na světlo a kyslík.
Zákonem stanovené nejvyšší přípustné aplikační množství činí u vína 268 mg/l (26,8 g/hl), což odpovídá dávce 200 mg/l kyseliny sorbové do nápoje.

 
Bezpečnost:
Při použití v souladu s určením a při odborné aplikaci nejsou známé žádné negativní účinky. Další údaje o bezpečnosti viz bezpečnostní list EU.
 
 
Skladování:
SIHA Kaliumsorbat je stabilizačním prostředkem vysoké kvality. Je chuťově a pachově téměř neutrální. Zvláštní způsob balení (hliníková vícevrstvá folie) slouží k zachování těchto vlastností. Otevřené balení spotřebujte co nejdříve. Pro malé spotřebitele doporučujeme použití dávkovacích balení po 268 g (vždy na 1.000 l). SIHA Kaliumsorbat uchovejte v dobře uzavřeném obalu pachově na neutrálním, suchém a větraném místě.
 
 
Druhy balení
SIHA Kaliumsorbat má číslo zboží 65.101 a dodává se v těchto druzích balení:
268 g                     hliníková vícevrstvá folie
1 kg                       hliníková vícevrstvá folie
10 x 1 kg              v kartonu
25 kg pytel          PE v kartonu
 
Číslo celního sazebníku 2916 19 30
 
 
Ověřovaná jakost:
U SIHA Kaliumsorbat se během procesu výroby pravidelně kontroluje rovnoměrně vysoká jakost výrobku. Tyto zkoušky zahrnují jak technická kritéria funkčnosti, tak i potravinářskou nezávadnost. Přísné kontroly se dále provádějí přímo před konečným balením a během něho.
SlHA sorban draselný odpovídá kritériím čistoty Mezinárodního kodexu vinařských prostředků a předpisům německé vinařské vyhlášky.

Specifikace produktu

Velikost balení 25 kg
Konzistence(tekutý,granulový, práškový) Granulované
Druh nápoje Víno
Víno Bílé
Víno Rosé
Dávkování (g/hl) 1-27

Stále si nevíte rady a potřebujete pomoc?

Obraťte se na našeho specialistu

Ing. Anna Harcová

Prodejce
+420 777 286 654 harcova%at%vinarskyraj.cz