GRANUCEL P5KG

Kód produktu PLA/0087
Dostupnost Na Dotaz
Cena před slevou 1653,22 Kč
Cena bez DPH 1487,90 Kč
Cena s DPH 1800,36 Kč
Přidat do košíku

Potřebujete poradit?

Obraťte se na našeho specialistu
Jakub Konečný Prodejce

Popis produktu


Čistá mikrokrystalická celulóza

Granucel je určen k usměrnění kalnosti během výroby bílých a růžových vín. Granucel zachovává rovnoměrné rozmístění kvasinek v silně klarifikovaném moštu pomocí simulace kalného prostředí.


Vinařská charakteristika:
Odkalování či klarifikace vín je velmi důležitý proces, určující kvalitu bílého a růžového vína.

Pokud je mošt příliš kalný (> 200 NTU), mohou být aroma uvolňována v omezeném rozsahu a víno ztěžkne.

Pokud je mošt příliš čirý (< 100 NTU), může představovat nepříznivé prostředí pro fermentaci. Problémem může být zejména koncentrace kvasinek ve spodní části fermentační nádoby a riziko vzniku nežádoucích látek kvašení (těkavé kyseliny).

Použití přípravku Granucel umožňuje úpravu kalnosti na optimální úroveň (150-200 NTU) kterou nelze přirozeně vždy získat. Granucel také podpoří rovnoměrné rozdělení kvasinek v moštu, což přispívá k příznivému průběhu fermentace.


Dávkování:
Při kalnosti < 50 NTU: 60 až 80 g/hl
Při kalnosti mezi 50 a 100 NTU: 40 až 60 g/hl
Při kalnosti mezi 100 a 200 NTU: 20 až 40 g/hl


Způsob použití:
Použít na začátku alkoholového kvašení. Před přimícháním rozmíchat Granucel ve vodě nebo moštu vážící desetinásobek jeho váhy. Zkontrolovat, zda je přípravek správně rozmíchán.


Uchovávání:
Uchovávat produkt v původním obalu, hermeticky uzavřený na dobře větraném místě.

Specifikace produktu

Velikost balení 5 kg
Konzistence(tekutý,granulový, práškový) Celulóza
Druh nápoje Víno
Víno Bílé
Víno Rosé
Dávkování (g/hl) 20-80
0 "
Čistá mikrokryštalická celulóza

Granucel je určený na usmernenie zakalenosti počas výroby bielych a ružových vín. Granucel zachováva rovnomerné rozmiestnenie kvasiniek v silne klarifikovaném mušte pomocou simulácie kalného prostredia.


V inařská charakteristika:
Odkaľovanie či klarifikace vín je veľmi dôležitý proces, určujúce kvalitu bieleho a ružového vína.

Ak je mušt príliš kalný (& gt; 200 NTU), môžu byť aróma uvoľňuje v obmedzenom rozsahu a víno sťažkne.

Ak je mušt príliš číry (& lt; 100 NTU), môže predstavovať nepriaznivé prostredie pre fermentáciu. Problémom môže byť najmä koncentrácia kvasiniek v spodnej časti fermentačnej nádoby a riziko vzniku nežiaducich látok kvasenia (prchavé kyseliny).

Použitie prípravku Granucel umožňuje úpravu zakalenosti na optimálnu úroveň (150-200 NTU) ktorú nemožno prirodzene vždy získať. Granucel tiež podporí rovnomerné rozdelenie kvasiniek v muštu, čo prispieva k priaznivému priebehu fermentácie.


Dávkovanie:
- & nbsp; Pri zakalenosti & lt ; 50 NTU: 60 až 80 g / hl
- & nbsp; Pri zakalenosti medzi 50 a 100 NTU: 40 až 60 g / hl
- & nbsp; Pri zakalenosti medzi 100 a 200 NTU: 20 až 40 g / hl


Spôsob použitia:
Použiť na začiatku alkoholového kvasenia. Pred primiešaním rozmiešať Granucel vo vode alebo muštu vážiace desaťnásobok jeho váhy. Skontrolovať, či je prípravok správne rozmiešaný.


Uchovávanie:
Uchovávať produkt v pôvodnom obale, hermeticky uzavretý na dobre vetranom mieste."
DescriptionPL "
Czysta celuloza mikrokrystaliczna
Granel jest przeznaczony do kontrolowania zmętnienia podczas produkcji win białych i różowych. Granucel utrzymuje równomierne rozmieszczenie drożdży w silnie klarowanym moszczu poprzez symulację mętnego środowiska.

Jeśli moszcz jest zbyt mętny (> 200 NTU), aromat może zostać uwolniony w ograniczonym stopniu i wino stanie się cięższe.

Jeśli moszcz jest zbyt klarowny (<100 NTU), może być niekorzystnym środowiskiem do fermentacji. Szczególnym problemem może być koncentracja drożdży w dolnej części naczynia fermentacyjnego i ryzyko tworzenia się niepożądanych substancji fermentacyjnych (lotnych kwasów). Granucel sprzyja również równomiernemu rozprowadzaniu drożdży w moszczu, co sprzyja korzystnemu procesowi fermentacji. ; 50 NTU: 60 do 80 g / hl
- & nbsp; Z mętnością pomiędzy 50 a 100 NTU: 40 do 60 g / hl
- & nbsp; Kiedy zmętnienie między 100 a 200 NTU: 20 do 40 g / hl


Sposób użycia:
Stosować na początku fermentacji alkoholowej. Przed zmieszaniem, wymieszaj Granucel z wodą lub moszczem o wadze dziesięciokrotnej jego wagi. Sprawdź, czy produkt jest prawidłowo wymieszany.


Przechowywanie:
Przechowuj produkt w oryginalnym opakowaniu, hermetycznie zamkniętym w dobrze wentylowanym miejscu."
Profesionalita, respekt, dlouhodobé vztahy s klienty
Široká nabídka zboží a služeb. Kvalitní servis
Firemní hodnoty
Rychlé doručení zboží