Lis ruční "TIPO 40" (69 lt.)

Kód produktu 2040Z
Dostupnost Na Dotaz
Cena bez DPH 11484,73 Kč
Cena s DPH 13896,52 Kč
Přidat do košíku

Potřebujete poradit?

Obraťte se na našeho specialistu
Tomáš Martinec Vedoucí prodejny

Popis produktu

1. Příprava k použití
Před použitím lisu, byste měli odstranit kartáčkem nebo vzduchovou tryskou, všechny stopy prachu, nečistot především ve vnitřních částech, které budou ve styku s ovocem.
Je-li to nutné, můžete také použít vlhký hadřík na čištění klece ze dřeva atd.


2. Příprava k lisování
Odstranit z klece tlačné desky lisu a dřevěné hranoly a zkontrolovat správné obvodové zjištění klece.
Vyšroubujte utahovací hlavu po závitovém šroubu nahoru (otáčení proti směru hodinových ručiček) a vyplňte klec ovocným produktem, které mají být lisovány po horní okraj klece. Položíme tlačné desky kolmo ke šroubu.


3. Lisování
Sešroubujeme utahovací hlavu ve směru hodinových ručiček, až se dotkne tlačné desky.
Do vnějších otvorů po obvodu utahovací hlavy vložte zajišťovací klínky.
Do otvoru pro páku nasadíme páku a šroubem zajistíme. Páku uchopíme oběma rukama a pohybem vpřed a zpět sešroubováváme utahovací hlavu dolů na lisovaný produkt.
Tlak způsobuje vytlačování tekutiny z produktu přes mezery stěny koše do spodní části a je svedena k nálevkovému hrdlu. Jakmile se utahovací hlava sníží až na horní okraj klece, musíte zastavit činnost, povolit utahovací hlavu a částečně zaplnit koš dřevěnými hranoly.
Lis v modelech od DA40 a výš, je dodáván s duální rychlostí se čtyřmi klínky, kdy pak můžete lisovat dvojnásobnou rychlostí.

Poznámka: Fotografie je pouze ilustrativní.

Specifikace produktu

Objem 69 l
Materiál Dřevo
Průměr 40 cm
Váha 66 kg
Výška 133 cm
Šířka 57 cm
Délka 57 cm
0 69
0 " 1. Príprava na použitie
Pred použitím lisu, by ste mali odstrániť kefkou alebo vzduchovou & nbsp; tryskou, všetky stopy prachu, nečistôt predovšetkým vo vnútorných častiach, & nbsp; ktoré budú v styku s ovocím.
Ak je to nutné , môžete tiež použiť vlhkú handričku na čistenie klietky z dreva atď.


2. Príprava na lisovanie
Odstrániť z klietky tlačné dosky lisu a drevené hranoly a skontrolovať správne & nbsp; obvodové zistenie klietky.
Vyskrutkujte uťahovací hlavu po závitovom skrutky hore (otáčanie proti smeru & nbsp; hodinových ručičiek) a vyplňte klietka ovocným produktom , ktoré majú byť lisované po horný okraj klietky. Položíme tlačné dosky kolmo ku skrutke.


3. Lisovanie
zoskrutkujeme uťahovací hlavu v smere hodinových ručičiek, až sa dotkne tlačné dosky.
Do vonkajších otvorov po obvode uťahovací hlavy vložte zaisťovaciu klinky.
Do otvoru pre páku nasadíme páku a skrutkou zaistíme. Páku uchopíme oboma rukami & nbsp; a pohybom vpred a späť sešroubováváme uťahovacie hlavu dole na lisovaný produkt.
Tlak spôsobuje vytláčanie tekutiny z produktu cez medzery steny koša do spodnej & nbsp; časti a je zvedená k nálevkovému hrdlu. Akonáhle sa & nbsp; uťahovací hlava zníži až na horný okraj klietky, musíte zastaviť činnosť, povoliť uťahovacie hlavu a čiastočne zaplniť kôš drevenými hranolmi.
Lis v modeloch od DA40 a vyššie, je dodávaný s duálnou rýchlosťou so štyrmi klinky, & nbsp; kedy potom môžete lisovať dvojnásobnou rýchlosťou.

Poznámka: Fotografia je len ilustratívny."
DescriptionPL " 1. Przygotowanie do użycia
Przed użyciem prasy należy usunąć wszelkie ślady kurzu, brudu, szczególnie wewnątrz, & nbsp; które będą miały kontakt z owocami za pomocą szczotki lub dyszy powietrznej.
W razie potrzeby , możesz również użyć wilgotnej szmatki do wyczyszczenia drewnianej klatki itp.


2. Przygotowanie do prasowania
Wyjmij płytę dociskową prasy i drewniane pryzmaty z klatki i sprawdź prawidłowe & nbsp; wykrywanie obwodu klatki. do wciśnięcia wzdłuż górnej krawędzi klatki. Umieść płytki dociskowe prostopadle do śruby


3. Wciśnięcie
Wkręcić głowicę napinającą zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż dotknie płytki dociskowej.
Włożyć kliny blokujące w zewnętrzne otwory na obwodzie głowicy dociskowej. Chwyć dźwignię obiema rękami & nbsp; i przesuń głowicę napinającą w dół do uformowanego produktu, przesuwając ją w przód iw tył.
Ciśnienie powoduje wypychanie płynu z produktu przez szczeliny w ścianie kosza do dna & nbsp; i jest kierowane do szyjki lejka. Po opuszczeniu głowicy napinającej na górę klatki, należy przerwać pracę, poluzować głowicę napinającą i częściowo wypełnić kosz drewnianymi pryzmatami. można nacisnąć dwukrotnie szybciej.

Uwaga: Zdjęcie służy wyłącznie do celów poglądowych."
Profesionalita, respekt, dlouhodobé vztahy s klienty
Široká nabídka zboží a služeb. Kvalitní servis
Firemní hodnoty
Rychlé doručení zboží