Vodní lis 170L výklopný nerez VSPIX PLUS

Kód produktu HP/V170PN
Dostupnost Na Dotaz
Cena bez DPH 42638,40 Kč
Cena s DPH 51592,46 Kč
Přidat do košíku

Potřebujete poradit?

Obraťte se na našeho specialistu
Jakub Konečný Prodejce

Popis produktu

 Vodní lis je určený k lisovaní pomletých hroznů, jablek a jiného ovoce. Vylisování dosáhneme bez potřeby el. energie a ruční práce, ale pomocí tlaku vody. Voda se napouští přes ventil do vnitřního gumového vaku který se rozpíná a natlačí rovnoměrně lisované ovoce na stěny lisu.
Pro vylisování postačí tlak vody 2,5bar, který regulujeme pomocí ventilu a manometru u přívodu vody.
Případné překročení povoleného tlaku je zabezpečeno pojistným ventilem. Čím dál více vinařů volí tento způsob lisováni pro jeho dostatečnou výtěžnost, snadnou manipulaci a šetrnost k lisovaným hroznům. Rychlost lisování oproti ručním lisům je až 4x větší. Ke každému vodnímu lisu doporučujeme přikoupit přelisovací vak na kaly.

VSPX PLUS - Plnění přes mufnu na horním víku lisu. (viz. fotografie č.3) Snadnější manipulace, při plnění lisu se nemusí demontovat celé víko.

Přelisovací vak na kaly:
Jde o speciální filtrační tkaninu, která je určena pro filtraci sedimentů (kalů). Odstáté sedimenty se vlijí do vaku, který se znovu přelisuje ve vodním lisu. Vakem projde jen čistý mošt a zbytek sedimentů zůstane uvnitř vaku. Účinnost je až 95%. Jde tedy o investici, která se vrátí již během Vašeho prvního lisování.

Součástí lisu je český návod, síťka do vodního lisu a PVC vak.

Poznámka: Fotografie jsou pouze ilustrativní.


Specifikace produktu

Objem 170 l
Materiál Nerez
Průměr 88 cm
Tlak 2,5 bar
Šířka 90 cm
Váha 83 kg
Výška 135 cm
Průměr koše 60
0 "

& nbsp; Vodný lis je určený na lisovanie pomletých hrozna, jabĺk a iného ovocie. Vylisovanie dosiahneme bez potreby el. energie a ručné práce, ale pomocou tlaku vody. Voda sa napúšťa cez ventil do vnútorného gumového vaku ktorý sa rozpína a natlačia rovnomerne lisované ovocie na steny lisu.
Pre vylisovanie postačí tlak vody 2,5 bar, ktorý regulujeme pomocou ventilu a manometra u prívodu vody.
Prípadné prekročenie povoleného tlaku je zabezpečené poistným ventilom. Čím ďalej viac vinárov volí tento spôsob lisovania pre jeho dostatočnú výťažnosť, ľahkú manipuláciu a šetrnosť k lisovaným hroznom. Rýchlosť lisovanie oproti ručným lisom je až 4x väčšie. Ku každému vodnému lisu odporúčame prikúpiť přelisovací vak na kaly.

VSPX PLUS - Plnenie cez mufny na hornom veku lisu. (Viď. Fotografie č.3) Ľahšie manipulácie, pri plnení lisu sa nemusí demontovať celé veko.

Přelisovací vak na kaly:
Ide o špeciálne filtračné tkaninu, ktorá je určená pre filtráciu sedimentov (kalov). Odstátej sedimenty sa vlejú do vaku, ktorý sa znovu přelisuje vo vodnom lisu. Vakom prejde len čistý mušt a zvyšok sedimentov zostane vnútri vaku. Účinnosť je až 95%. Ide teda o investíciu, ktorá sa vráti už počas Vášho prvého lisovania.

Súčasťou lisu je český návod, sieťka do vodného lisu a PVC vak.

Poznámka: Fotografie sú len ilustračné. < / SPAN>


"

DescriptionPL "

& nbsp; Prasa wodna przeznaczona jest do wyciskania mielonych winogron, jabłek i innych owoc. Wytłaczanie można osiągnąć bez konieczności stosowania el. energia i praca ręczna, ale przy użyciu ciśnienia wody. Woda jest napełniana przez zawór do wewnętrznej gumowej torby, która rozszerza się i dociska równomiernie sprasowany owoc do ścianek prasy. jest zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa. Coraz więcej winiarzy wybiera tę metodę tłoczenia ze względu na odpowiednią wydajność, łatwość obsługi i pielęgnację tłoczonych winogron. Prędkość prasowania jest do 4 razy większa niż w przypadku pras ręcznych. Zalecamy zakup worka do transferu szlamu do każdej prasy do wody

- Napełnianie przez rękaw na górnej pokrywie prasy. (patrz zdjęcie nr 3) Łatwiejsza obsługa, podczas napełniania prasy nie trzeba zdejmować całej pokrywy.

Worek do transferu szlamu:
To jest specjalna tkanina filtracyjna, która jest przeznaczona do filtrowania osadów (szlamu). Stojący osad wlewa się do worka, który ponownie prasuje się w prasie wodnej. Tylko czysty musi przejść przez worek, a reszta osadu pozostaje wewnątrz worka. Sprawność do 95%. Jest to więc inwestycja, która opłaci się podczas pierwszego tłoczenia.

Prasa zawiera czeską instrukcję, siatkę na prasę do wody oraz worek z PVC. P>

Uwaga: Zdjęcia służą wyłącznie do celów ilustracyjnych. < / SPAN>


"
Profesionalita, respekt, dlouhodobé vztahy s klienty
Široká nabídka zboží a služeb. Kvalitní servis
Firemní hodnoty
Rychlé doručení zboží