Karate Zeon 5 SC 20ml

Kód produktu 01030
Dostupnost Skladem
Cena před slevou 90,29 Kč
Cena bez DPH 74,04 Kč
Cena s DPH 89,59 Kč
Přidat do košíku

Potřebujete poradit?

Obraťte se na našeho specialistu
Jakub Konečný Prodejce

Popis produktu


Karate® se Zeon technologií 5 CS je insekticid na bázi syntetického pyrethroidu ve formě stabilní suspenze kapslí v kapalině k hubení savého a žravého hmyzu v hrachu, bramboru, krmné řepě, jádrovinách, peckovinách, révě vinné, jahodníku, brukvovité zelenině, rajčeti, okurce, paprice, česneku, okrasných rostlinách a lesních porostech.


Charakteristika:
Kontaktní insekticid

Účinná látka:
50 g/l lambda-cyhalothrin
tj. směs obsahující stejné množství (S)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl (Z)-(1R,3R)-3-(2chlor-3,3,3-trifluorpropenyl)-2,2-dimethylcyklopropankarboxylát a (R)-alfa-kyano-3fenoxybenzyl (Z)-(1S,3S)-3-(2-chlor-3,3,3-trifluorpropenyl)-2,2dimethylcyklopropankarboxylát


Působení přípravku:
Přípravek KARATE® SE ZEON TECHNOLOGIÍ 5 CS je pyrethroidní nesystemický insekticid proti širokému spektru žravého a savého hmyzu. Usmrcuje hmyz jako dotykový a požerový jed. Působí zejména proti žravým škůdcům (Lepidoptera, Coleoptera) jako kontaktní jed s výraznou účinností. Dále má velmi dobrou účinnost na savý hmyz (Homoptera). Pokud se přípravek použije pro časnou jarní aplikaci, má výrazné vedlejší účinky na svilušky (Tetranychidae). Vyznačuje se rychlou účinností (knockdown efekt) a dlouhým reziduálním působením. Je světlostabilní, což umožňuje jeho použití proti rozvlekle nastupujícím škůdcům. Dráždivé účinky vyvolávají neklid hmyzu a nutí i skrytě žijící druhy ke kontaktu s účinnou látkou. Má repelentní účinek. Přípravek dobře působí při nízkých teplotách do 20 - 25°C. Při vysokých teplotách účinnost klesá. Provádí se maximálně 1 ošetření za vegetaci, dávka přípravku nesmí překročit 5 ml / 100 m2.


Příprava aplikační kapaliny:
Odměřená dávka přípravku se vlije do nádrže aplikátoru předem naplněného do poloviny vodou a za stálého míchání se doplní na stanovený objem. Při přípravě směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže odděleně.


Dávkování:
- brambor (mandelinka bramborová) 1,5 ml / 3 - 6 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (podle signalizace, v době maxima líhnutí larev; ošetřovat do stádia L3 včetně)
- broskvoň (obaleč východní) 1,5 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 28 dní 
- řepa krmná (mšice) 1,5 ml / 2 - 6 l vody / 100 m2 / OL 0 dní (podle signalizace)
- česnek (houbomilka česneková) 3 ml / 2 - 6 l vody / 100 m2
- hrách (listopasi, mšice) 1 ml / 2-6 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (proti listopasům se ošetřuje po vzejití hrachu !)
- jabloň (obaleč jablečný, podkopníčci) 1 ml / 3 - 10 l vody / 100 m2 / OL 28 dní (podle signalizace)
- jabloň (květopas jabloňový) 5 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 28 dní
- jádroviny, peckoviny (housenky) 0,5 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 0 dní (před květem)
- jahodník (květopas jahodníkový) 2 ml / 2 - 6 l vody / 100 m2 / OL 0 dní (před květem)
- jírovec maďal (klíněnka jírovcová) 3 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 7 dní (od hromadného kladení vajíček až do začátku líhnutí larev)
- lesní porosty (volně žijící larvy a dospělci listožravých brouků (bázlivec vrbový, bázlivec olšový a další), bekyně mniška, housenice pilatky, hřebenule spp. a další, volně žijící housenky na jehličnanech, obaleč modřínový, obaleč smrkový) 2 - 3 ml / 2 - 4 l vody / 100 m2 / OL 28 dní (ochranná lhůta stanovena pro sběr lesních plodů)
- lesní porosty (sviluška smrková) 15 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 28 dní (ochranná lhůta stanovena pro sběr lesních plodů)
- lesní porosty (korovnice) 5 ml / 10 l vody / 100 m2 OL 28 dní (ochranná lhůta stanovena pro sběr lesních plodů)
- lesní porosty (červci) 5 - 10 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 28 dní (ochranná lhůta stanovena pro sběr lesních plodů)
- okrasné rostliny (molice skleníková) 10 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 3 dny 
- okrasné rostliny (brouci, housenky, mšice, ploštice, třásněnky) 3 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 3 dny 
- okurka (molice skleníková) 2,5 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 5 dní (postřik)
- okurka (molice skleníková) 2,5 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 3 dní (zmlžování)
- paprika (mšice) 2 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 7 dní
- rajče (molice skleníková) 2,5 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 7dní
- réva vinná (obaleči) 1,5 ml / 3 - 10 l vody / 100 m2 / OL 0 dní (podle signalizace)
- zelenina brukvovitá (bělásek zelný) 0,5 ml / 5 l vody / 100 m2 / OL 14 dní 
- zelenina brukvovitá (dřepčíci) 2 ml / 2 - 6 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (ošetřuje se jen po výsadbě)
- zelenina brukvovitá (housenky můr) 2 ml / 2 - 6 l vody / 100 m2 / OL 14 dní
- zelenina brukvovitá (plodomorka zelná) 0,6 ml / 2- 6 l vody / 100 m2 / OL 14 dní


Rizika vzniku rezistence škodlivých organismů:
Maximálně 1 ošetření přípravkem KARATE® SE ZEON TECHNOLOGIÍ 5 CS za sezónu. Je třeba používat plnou registrovanou dávku přípravku; používání redukovaných (subletálních) dávek může vést k rychlé selekci populací s průměrnými hladinami tolerance. Vysoké dávky naopak představují zbytečně vysoký selekční tlak. Ošetření je třeba zacílit na mladší a citlivější larvální instary. Je nutné střídat insekticidy s různým mechanizmem účinku. V případě nedostatečné účinnosti neopakujte ošetření ani nezvyšujte dávku nebo koncentraci přípravku KARATE® SE ZEON TECHNOLOGIÍ 5 CS. V oblastech, kde bylo zaznamenáno selhání účinnosti lambda-cyhalothrin, popř. pyrethroidů proti škodlivým organizmům vlivem rezistence, nepoužívejte ani jiný přípravek, který obsahuje účinnou látku lambda-cyhalothrin nebo pyrethroidy. Na likvidaci škůdce použijte pro následné ošetření přípravek s jinou účinnou látkou nebo jiným mechanizmem účinku.


Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Přípravek je vysoce toxický pro ryby.
Přípravek je vysoce toxický pro řasy.


Upozornění: 
Tyto údaje jsou pouze informativní. Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. 

Specifikace produktu

Způsob účinku(systémový/kontaktní) Kontaktní
Konzistence(tekutý,granulový, práškový) Tekutý
Pesticidy Insekticid
Velikost balení 20 ml
0 "
Karate® sa Zeon technológiou 5 SK je insekticíd na báze syntetického pyretroidy vo forme stabilnej suspenzie kapsúl v kvapaline na ničenie savého a žravého hmyzu v hrachu, zemiakov, kŕmnej repe, jádrovinách, peckovinách, viniči, jahôd, kapustovité zelenine, paradajke , uhorke, paprike, cesnaku, okrasných rastlinách a lesných porastoch.


Charakteristika:
Kontaktný insekticíd

Účinná látka:
50 g / l lambda-cyhalotrín
tj. zmes obsahujúca rovnaké množstvo (S) -alfa-kyano-3-fenoxybenzyl (Z) - (1R, 3R) -3- (2chlor-3,3,3-trifluorpropenyl) -2,2-dimethylcyklopropankarboxylát a (R) -alfa -kyano-3fenoxybenzyl (Z) - (1S, 3S) -3- (2-chlór-3,3,3-trifluorpropenyl) -2,2dimethylcyklopropankarboxylát


Pôsobenie prípravku:
Prípravok KARATE® SE ZEON TECHNOLÓGIÍ 5 SK je pyrethroidní nesystemický insekticíd proti širokému spektru žravého a savého hmyzu. Usmrcuje hmyz ako dotykový a požerový jed. Pôsobí najmä proti žravým škodcom (Lepidoptera, Coleoptera) ako kontaktný jed s výraznou účinnosťou. Ďalej má veľmi dobrú účinnosť na savý hmyz (Homoptera). Ak sa prípravok použije na skorú jarnú aplikáciu, má výrazné vedľajšie účinky na roztočce (Tetranychidae). Vyznačuje sa rýchlou účinnosťou (Knockdown efekt) a dlhým reziduálnym pôsobením. Je světlostabilní, čo umožňuje jeho použitie proti rozvlekle nastupujúcim škodcom. Dráždivé účinky vyvolávajú nepokoj hmyzu a núti aj skryto žijúce druhy ku kontaktu s účinnou látkou. Má repelentný účinok. Prípravok dobre pôsobí pri nízkych teplotách do 20 - 25 ° C. Pri vysokých teplotách účinnosť klesá. Vykonáva sa maximálne 1 ošetrenie za vegetáciu, dávka lieku nesmie prekročiť 5 ml / 100 m2.


Príprava aplikačnej kvapaliny:
odmeranú dávku prípravku sa vleje do nádrže aplikátora vopred naplneného do polovice vodou a za stáleho miešania sa doplní na stanovený objem. Pri príprave zmesi nemiešajte koncentráty, prípravky vlejte do nádrže oddelene.


Dávkovanie:
- & nbsp; zemiakov (pásavka zemiaková ) 1,5 ml / 3 - 6 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (podľa signalizácie, v čase maxima liahnutia lariev; ošetrovať do štádia L3 vrátane)
- & nbsp; broskyňa (obaľovač východná) 1,5 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 28 dní & nbsp;
- & nbsp; repa kŕmna (vošky) 1,5 ml / 2 - 6 l vody / 100 m2 / OL 0 dní (podľa signalizácie)
- & nbsp; cesnak (houbomilka cesnaková) 3 ml / 2 - 6 l vody / 100 m2
- & nbsp; hrách (listopasi, vošky) 1 ml / 2-6 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (proti listopasům sa ošetruje po vzídení hrachu!)
- & nbsp; jabloň (obaľovač jablčný, podkopníčci) 1 ml / 3 - 10 l vody / 100 m2 / OL 28 dní (podľa signalizácie)
- & nbsp; jabloň (kvetovke jabloňový) 5 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 28 dní
- & nbsp; jadra oviny, kôstkoviny (húsenice) 0,5 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 0 dní (pred kvitnutím)
- & nbsp; jahoda (kvetovke jahodami) 2 ml / 2 - 6 l vody / 100 m2 / OL 0 dní (pred kvitnutím)
- & nbsp; pagaštan konský (klíněnka Jírovcova) 3 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 7 dní (od hromadného kladenia vajíčok až do začiatku liahnutia lariev)
- & nbsp; lesné porasty (voľne žijúce larvy a dospelé listožravých chrobákov (zbabelec vŕbový, zbabelec jelšové a ďalšie), mníška mníška, kvasený piliarky, hřebenule spp. a ďalšie, voľne žijúce húsenice na ihličnanoch, obaľovač smrekovcový, obaľovač smrekový) 2 - 3 ml / 2 - 4 l vody / 100 m2 / OL 28 dní (ochranná lehota stanovená pre zber lesných plodov)
- & nbsp; lesné porasty (roztočec smreková) 15 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 28 dní (ochranná lehota stanovená pre zber lesných plodov)
- & nbsp; lesné porasty (korovnice) 5 ml / 10 l vody / 100 m2 OL 28 dní (ochranná lehota stanovená pre zber lesných plodov)
- & nbsp; lesné porasty (Červcovité) 5 - 10 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 28 dní (ochranná lehota stanovená pre zber lesných plodov)
- & nbsp; okrasné rastliny (molica skleníková) 10 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 3 dni & nbsp;
< STRONG> - & nbsp; okrasné rastliny (chrobáky, húsenice, vošky, ploštica, strapky) 3 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 3 dni & nbsp;
- & nbsp; uhorka (molica skleníková) 2,5 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 5 dní (postrek)
- & nbsp; uhorka (molica sklenenú íkovo) 2,5 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 3 dní (zahmlievanie)
- & nbsp; paprika (vošky) 2 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 7 dní
- & nbsp; paradajka (molica skleníková) 2,5 ml / 10 l vody / 100 m2 / OL 7dní
- & nbsp; vinič (obaľovačovi) 1,5 ml / 3 - 10 l vody / 100 m2 / OL 0 dní (podľa signalizácie)
- & nbsp; zelenina kapustová (mlynárik kapustový) 0,5 ml / 5 l vody / 100 m2 / OL 14 dní & nbsp;
- & nbsp; zelenina kapustová (skočky) 2 ml / 2 - 6 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (ošetruje sa len po výsadbe)
< STRONG> - & nbsp; zelenina kapustová (húsenice môr) 2 ml / 2 - 6 l vody / 100 m2 / OL 14 dní
- & nbsp; zelenina kapustová (muškami kapustová) 0 , 6 ml / 2- 6 l vody / 100 m2 / OL 14 dní


Riziká vzniku rezistencie škodlivých organizmov:
Maximálne 1 ošetrenie prípravkom KARATE® SE ZEON TECHNOLÓGIÍ 5 SK za sezónu. Je potrebné používať plnú registrovanú dávku prípravku; používanie redukovaných (subletálnych) dávok môže viesť k rýchlej selekcii populácií s priemernými hladinami tolerancie. Vysoké dávky naopak predstavujú zbytočne vysoký selekčný tlak. Ošetrenie je potrebné zacieliť na mladšie a citlivejšie larválne instary. Je nutné striedať insekticídy s rôznym mechanizmom účinku. V prípade nedostatočnej účinnosti neopakujte ošetrenie ani nezvyšujte dávku alebo koncentráciu prípravku KARATE® SE ZEON TECHNOLÓGIE 5 SK. V oblastiach, kde bolo zaznamenané zlyhanie účinnosti lambda-cyhalotrín, popr. pyretroidov proti škodlivým organizmom vplyvom rezistencie, nepoužívajte ani iný prípravok, ktorý obsahuje účinnú látku lambda-cyhalotrín alebo pyretroidy. Na likvidáciu škodcu použite pre následné ošetrenie prípravok s inou účinnou látkou alebo iným mechanizmom účinku.


Odporúčania a možné riziká vo vzťahu k životnému prostrediu:
Prípravok je vysoko toxický pre ryby.
Prípravok je vysoko toxický pre riasy.


Upozornenie: & nbsp;
Tieto údaje sú len informatívne. Predajca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku. & Nbsp;
"
DescriptionPL "
Karate® z technologią Zeon 5 CS to insektycyd na bazie syntetycznego pyretroidu w postaci stabilnej zawiesiny kapsułek w płynie do zabijania owadów ssących i mięsożernych w grochu, ziemniakach, burakach pastewnych, pestkach, owocach pestkowych, winorośli, truskawkach, warzywach krzyżowych, pomidorach , ogórki, papryka, czosnek, rośliny ozdobne i lasy


Charakterystyka:
Środek owadobójczy kontaktowy

Substancja czynna: 50 g / l lambda-cyhalotryny
tj. mieszanina zawierająca równe ilości (S) -alfa-cyjano-3-fenoksybenzylu (Z) - (1R, 3R) -3- (2-chloro-3,3,3-trifluoropropenylo) -2,2-dimetylocyklopropanokarboksylanu i (R) -alfa -cyano-3-fenoksybenzyl (Z) - (1S, 3S) -3- (2-chloro-3,3,3-trifluoropropenylo) -2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan


Działanie:
KARATE® Z TECHNOLOGIĄ ZEON 5 CS to piretroidowy niesystemowy środek owadobójczy przeciwko szerokiej gamie owadów mięsożernych i ssących. Zabija owady jako truciznę dotykową i jedzącą. Działa głównie na szkodniki mięsożerne (Lepidoptera, Coleoptera) jako trucizna kontaktowa o znacznej skuteczności. Posiada również bardzo dobrą skuteczność w zwalczaniu owadów ssących (Homoptera). W przypadku stosowania wczesną wiosną produkt ma znaczące skutki uboczne dla roztoczy (Tetranychidae). Charakteryzuje się szybką skutecznością (efekt knockdown) i długim działaniem resztkowym. Jest odporny na działanie światła, co pozwala na stosowanie go przeciwko przewlekłym szkodnikom. Działanie drażniące wywołuje niepokój owadów i zmusza nawet tajne gatunki do kontaktu z substancją czynną. Działa odstraszająco. Produkt dobrze sprawdza się w niskich temperaturach do 20 - 25 ° C. W wysokich temperaturach wydajność spada. Wykonuje się maksymalnie 1 zabieg na wegetację, dawka preparatu nie może przekraczać 5 ml / 100 m2


Przygotowanie płynu aplikacyjnego:
Odmierzoną dawkę preparatu należy wcześniej wsypać do zbiornika aplikatora napełniony do połowy wodą i uzupełniony do kreski przy ciągłym mieszaniu. Podczas przygotowywania mieszanek zabrania się mieszania koncentratów, preparaty umieszcza się w zbiorniku oddzielnie.


Dawkowanie:
- & nbsp; ziemniak ) 1,5 ml / 3 - 6 l wody / 100 m2 / OL 14 dni (zgodnie z sygnalizacją, w momencie maksymalnego wylęgu larw; leczyć do stadium L3 włącznie)
- & nbsp; brzoskwinia (opakowanie wschodnia) 1,5 ml / 10 l wody / 100 m2 / OL 28 dni -
& nbsp; burak pastewny (mszyce) 1,5 ml / 2-6 l wody / 100 m2 / OL 0 dni (zgodnie z sygnalizacją)
- & nbsp; czosnek 3 ml / 2-6 l wody / 100 m2
- & nbsp; groszek (Listopad, mszyce) 1 ml / 2-6 l wody / 100 m2 / OL 14 dni (w stosunku do listopada traktowane po wzejściu grochu!)
- & nbsp; jabłoń (owijka jabłka, groszek) 1 ml / 3 - 10 l wody / 100 m2 / OL 28 dni (zgodnie z sygnalizacją)
- & nbsp; jabłoń (kwiat jabłoni) 5 ml / 10 l wody / 100 m2 / OL 28 dni
- & nbsp; jądro okłady, owoce pestkowe (gąsienice) 0,5 ml / 10 l wody / 100 m2 / OL 0 dni (przed kwitnieniem)
- & nbsp; truskawka (kwiatostan) 2 ml / 2-6 l woda / 100 m2 / OL 0 dni (przed kwitnieniem)
- & nbsp; kasztanowiec (ml kasztanowca) 3 ml / 10 l wody / 100 m2 / OL 7 dni (od złożenia jaj do do początku wylęgu larw)
- & nbsp; drzewostany (dzikie larwy i dorosłe osobniki liściożerne (chrząszcz wierzbowy, olszowy itp.), szopka, gąsienica tartaczkowata, spp. i inne, dzikie gąsienice na drzewach iglastych, owijka modrzewiowa, owijka świerkowa) 2 - 3 ml / 2 - 4 l wody / 100 m2 / OL 28 dni (okres ochronny ustalony dla zbioru dzikich jagód)
- drzewostany (przędziorek świerkowy) 15 ml / 10 l wody / 100 m2 / OL 28 dni (okres ochronny ustalony na zbiór owoców leśnych)
- & nbsp; drzewostany (korniki) 5 ml / 10 l wody / 100 m2 OL 28 dni (okres karencji ustalony dla zbioru owoców leśnych)
- & nbsp; drzewostany (robaki) 5 - 10 ml / 10 l wody / 100 m2 / OL 28 dni (okres karencji ustalony dla zbioru dzikich jagód)
- & nbsp; rośliny ozdobne (ćma szklarniowa) 10 ml / 10 l wody / 100 m2 / OL 3 dni & nbsp;
< STRONG> -
& nbsp; rośliny ozdobne (chrząszcze, gąsienice, mszyce, robaki, wciornastki) 3 ml / 10 l wody / 100 m2 / OL 3 dni & nbsp;
- & nbsp; ogórek (ćma szklarniowa) 2,5 ml / 10 l wody / 100 m2 / OL 5 dni (oprysk)
- & nbsp; ogórek 2,5 ml / 10 l wody / 100 m2 / OL 3 dni (zamglenie)
- & nbsp; pieprz (mszyca) 2 ml / 10 l wody / 100 m2 / OL 7 dni
- & nbsp; pomidor (ćma szklarniowa) 2,5 ml / 10 l wody / 100 m2 / OL 7 dni
- & nbsp; winorośl (opakowania) 1,5 ml / 3 - 10 l wody / 100 m2 / OL 0 dni (zgodnie z sygnalizacją)
- & nbsp; warzywa kapustne (kapusta biała) 0,5 ml / 5 l wody / 100 m2 / OL 14 dni - warzywa kapustne (dynia) 2 ml / 2-6 l wody / 100 m2 / OL 14 dni (pielęgnacja dopiero po posadzeniu)
< STRONG> -
& nbsp; warzywa krzyżowe (gąsienice ćmy) 2 ml / 2-6 l wody / 100 m2 / OL 14 dni
- & nbsp; warzywa krzyżowe (kapusta) 0 , 6 ml / 2-6 l wody / 100 m2 / OL 14 dni


Ryzyko rozwoju odporności szkodliwych organizmów:
Maksymalnie 1 zabieg KARATE® Z TECHNOLOGIĄ ZEON 5 CS na sezon. Należy użyć pełnej zarejestrowanej dawki produktu; stosowanie dawek zmniejszonych (subletalnych) może prowadzić do szybkiej selekcji populacji o średnich poziomach tolerancji. Z drugiej strony, wysokie dawki stanowią niepotrzebnie wysoką presję selekcyjną. Leczenie powinno być ukierunkowane na młodsze i bardziej wrażliwe stadia larwalne. Konieczne jest naprzemienne stosowanie insektycydów o różnych mechanizmach działania. W przypadku niewystarczającej skuteczności nie powtarzać zabiegu ani nie zwiększać dawki lub stężenia KARATE® WITH ZEON TECHNOLOGY 5 EN. Na obszarach, na których odnotowano awarię lambda-cyhalotryny lub pyretroidy przeciwko organizmom szkodliwym ze względu na oporność, nie stosować żadnego innego produktu zawierającego substancję czynną lambda-cyhalotrynę lub pyretroidy. Użyj produktu z inną substancją czynną lub innym mechanizmem działania do późniejszego zwalczania szkodnika


Zalecenia i możliwe zagrożenia dla środowiska:
Produkt jest wysoce toksyczny. dla ryb.
Produkt jest silnie toksyczny dla alg.


Ostrzeżenie: & nbsp;
Te dane mają jedynie charakter informacyjny. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu. & Nbsp;
"
Profesionalita, respekt, dlouhodobé vztahy s klienty
Široká nabídka zboží a služeb. Kvalitní servis
Firemní hodnoty
Rychlé doručení zboží