Dotace? Letos poslední možnost

17. 06. 2020
Autor: Leona Petrášová

Pozvedněte svoje podnikání výš a využijte čerpání financí z dotačních titulů. Letos máte poslední možnost využít dotace na Investice v rámci SOT s vínem a PRV.

 

Dotace? Letos poslední možnost

Přicházíme k vám s nabídkou, jak pozvednout vaše podnikání a zainvestovat do produktů a technologií, které potřebujete pro vaše vinařství. Přemýšlejte nad budoucností a využijte této příležitosti. 

Investice v rámci SOT s vínem

Zájemci o tento dotační titul mohou své žádosti posílat již od 1. června a to až do 31. srpna 2020. Dotaci můžete čerpat na lisy na hrozny, dřevěné sudy o objemu nejméně 600 L, vinifikátory a cross-flow filtry
Zájemce o dotační titul musí vykonávat hospodářskou činnost, tzn. že musí být registrován jako zemědělský podnikatel nebo být zapsán v Obchodním nebo Živnostenském rejstříku. Maximální výše dotace je 50 % ze způsobilých výdajů nebo maximálně 2 mil. Kč

Základní pravidla pro získání dotace jsou následující: 
 
  • Opatření se řídí mimo jiné nařízením vlády č. 147/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění, nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149, v platném znění, prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/1150, v platném znění, nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273, v platném znění a prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/274, v platném znění.
  • Žádost o podporu je nutné podat před samotným pořízením investice.
  • Žadatel musí být registrován jako výrobce vinařských produktů (tzn. musí mít podáno „Prohlášení o zahájení výroby produktů“ na ÚKZÚZ – Registr vinic).
  • Žadatel musí za běžný hospodářský rok a rok tomuto předcházející podat prohlášení o sklizni nebo prohlášení o produkci a prohlášení o zásobách podle zákona o vinohradnictví a vinařství, pokud k tomu měl zákonnou povinnost. Tzn. pro žádosti roku 2020 se daná podmínka vztahuje na prohlášení za rok 2019 a 2020.
  • Žadatel musí investici provést a doručit Fondu doklady o jejím pořízení (daňový doklad a doklad o úhradě daňového dokladu) do 31. ledna následujícího kalendářního roku po podání žádosti (jelikož tento den připadá v roce 2021 na neděli, tzn. pro žádosti roku 2020 je nutné dodat doklady o pořízení investice do 1. 2. 2021).
  • Pokud dochází k výměně starého zařízení za nové, lze výměnu původního zařízení začít provádět až po provedení kontroly ověřující stav původního zařízení.
  • Pokud je pořízení zařízení financováno formou úvěru, nesmí dojít k převodu vlastnického práva na jinou osobu/subjekt (úvěrující společnost).
  • 5 let od právní moci rozhodnutí o poskytnutí podpory žadatel nesmí investici převést (prodej, darování) na jiný subjekt a zároveň nesmí ukončit produkční činnosti (tzn. nepřestane vyrábět víno) – pokud by k tomuto došlo, bude částka podpory předepsána k vrácení.

Program rozvoje venkova

Žadatelé o čerpání v rámci Programu rozvoje venkova mohou své žádosti zasílat v období od 14. července do 4. srpna 2020. Dotaci lze čerpat na výstavbu/rekonstrukci zemědělské stavby, investici do výsadby révy vinné, nákup zemědělských strojů, technologie na zpracování vína, nádoby na víno, investice do prodejen vlastních výrobků a dalších specifických technologií související s výrobou vína. Zájemce o čerpání prostředků z PRV musí být zemědělský podnikatel, který spadá do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků. Maximální výše dotace je 50 % z výdajů. Částka za projekt musí činit min. 100 tis. Kč a max. 30 mil. Kč. Velkým bonusem pro čerpání je fakt, že můžete investici zrealizovat až do 2 let od podání žádosti o dotaci.  
 
Našim  hlavním cílem je být pro vás profesionálním partnerem, na kterého se můžete stoprocentně spolehnout. Proto začínáme s naší péči již v prvním okamžiku a s výběrem správných produktů a technologií vám s radostí pomůžou naši obchodní konzultanti, kteří vyřídí veškerou dokumentaci a pomůžou i s financováním. Mezi naše zákazníky, kteří v nás vložili svoji důvěru patří: Gala Vinařství, Vinařství Špalek, Vinařství Volařík, Víno Kadrnka, Vinařství Piálek & Jäger, Vinařství Štěpán Maňák a další. 

Obraťte se na nás i vy: 

Ing. Romana Pavlíková                       
Email: pavlikova@vinarskyraj.cz      
Telefon: +420 774 682 064  

Ing. Pavel Buchta
E
mail: buchta@vinarskyraj.cz
Telefon: +420 775 099 304