CABRIO TOP 1 kg

Kód produktu: 030383
Dostupnost: Není skladem
Cena před slevou: 1 485,00 Kč
Cena s DPH: 1 039,50 Kč
Cena bez DPH: 859,09 Kč

Celý popis produktu

POZOR! Balení je určeno pouze pro profesionální uživatele, kteří jsou vedeni v registru ÚKZÚZ jako držitelé osvědčení o odborné způsobilosti osob pro nakládání s přípravky II. nebo III. stupně. Platné osvědčení je nutné zaslat emailem spolu s objednávkou na eshop@vinarskyraj.cz. Bez tohoto osvědčení není možné přípravek koupit.


Cabrio Top je postřikový fungicidní přípravek s lokálně systemickým účinkem proti plísni révové (Plasmopara viticola) a padlí révovému (Uncinula necator). Charakteristika:
Systémový fungicid

Účinné látky:
pyraclostrobin 50 g/kg
tj. methyl N-(2-karbamát
metiram 550 g/kg
tj. N,N´-ethylenbis(dithiokarbamát), polymerní zinečnatý komplex, poly(N-ethylenthiuramdisulfid), zinečnatý komplex (směs)

Působení přípravku:
Cabrio Top je kombinovaný fungicid. Účinné látky zabraňují klíčení spór a redukují růst mycélia a sporulaci. Nejlepšího účinku je dosaženo při preventivní aplikaci. Účinná látka pyraclostrobin je fungicidní látka ze skupiny strobilurinů, která je po aplikaci přijímána ošetřenými částmi rostlin a má lokálně systemický a translaminární účinek. Mohou tak být zachycena i stádia hub v hlubších vrstvách rostlinných pletiv. Navíc je účinná látka vázána na voskovou vrstvičku a tuto povrchovou ochranu doplňuje a posiluje kontaktní účinná látka metiram. Tím je účinně znemožněno klíčení nalétávajících spór a zabráněno další infekci. Účinkuje proti plísni révové i padlí révovému. U mnohých fungicidů existuje obecně riziko vzniku rezistentních kmenů patogenů. Proto nemůže být za obzvláště nepříznivých podmínek vyloučena změna účinnosti přípravků. Musí být tedy bezpodmínečně dodrženy doporučené dávky, maximální počet ošetření a intervaly mezi
nimi.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vsypte do nádrže aplikačního zařízení z části naplněné vodou a za stálého míchání doplňte vodou na stanovený objem. Při přípravě směsí je zakázano mísit koncentráty a přípravky se do nádrže vpravují odděleně. Kapalinu je třeba neustále udržovat v pohybu mícháním.

Dávkování:
-vinná réva (plíseň révová, padlí révové) 20 g / 10 l vody / 100 m
2 / OL 35 dní (preventivně; max. 3x za vegetační sezónu)

Aplikační poznámky:
Ošetření se provádí preventivně 3x v bloku s odstupem 12–14dní. Při vysokém infekčním tlaku, silných srážkách a intenzivním růstu listů se doporučuje intervaly zkrátit. Poslední aplikace by měla být provedena nejpozději 35 dní před sklizní. Koncentrace přípravku v postřiku by měla být 0,2%. Dávka vody se doporučuje 10 l/100 m, aby byl povrch listů dokonale pokryt a tím byla zabezpečena optimální účinnost přípravku.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Upozornění:
Tyto údaje jsou pouze informativní. Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Poznámka: Fotografie je pouze ilustrativní

Jak používat produkt

Specifikace produktu

Choroby Padlí
Choroby Plíseň révová
Způsob účinku(systémový/kontaktní) Systémový
Velikost balení 1 kg
Konzistence(tekutý,granulovaný, práškový) Granulovaný
Pesticidy Fungicid

Stále si nevíte rady a potřebujete pomoc?

Obraťte se na našeho specialistu