Na osvědčení

Při nákupu těchto postřiků je nutné doložit spolu s objednávkou Osvědčení II. stupně o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin. Toto osvědčení vydává  ÚKZÚS. 

Připravili jsme si pro vás postřikový plán, který je možno využít po celou dobu růstu révy vinné.