PROFILER 6 kg

Kód produktu: 03336
Dostupnost: Skladem
Cena před slevou: 5 423,00 Kč
Cena s DPH: 3 796,10 Kč
Cena bez DPH: 3 137,27 Kč
Přidat do košíku

Celý popis produktu

POZOR! Balení je určeno pouze pro profesionální uživatele, kteří jsou vedeni v registru ÚKZÚZ jako držitelé osvědčení o odborné způsobilosti osob pro nakládání s přípravky II. nebo III. stupně. Platné osvědčení je nutné zaslat emailem spolu s objednávkou na eshop@vinarskyraj.cz. Bez tohoto osvědčení není možné přípravek koupit.

Profiler je fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelného granulátu k ochraně révy proti chorobám.

Charakteristika:
Systémový fungicid

Účinná látka:
Fosetyl Aluminium (ISO) 667 g/kg
t.j. triethyltrifosfonát hlinitý Fluopicolid (ISO) 44,4 g/kg tj. 2,6-dichlor-N-

Působení přípravku:
Účinná látka Fosetyl Aluminium náleží mezi fosfonáty, podskupinu ethylfosfonáty (FRACkód č. 33). Působí specificky, ovlivňuje metabolismus aminokyselin a skladbu bílkovin, posiluje odolnost rostlinných pletiv k infekci. Omezuje klíčení zoosporangií, blokuje růst mycelia a částečně omezuje sporulaci. Účinkuje především proti houbám z třídy Ooomycetes (Phytophthora spp., Plasmopara spp., Peronospora spp., Perenoplasmopara spp., Pythium spp. aj.) a některým jiným houbám a bakteriím (Erwynia amylovora). Působí systemicky, pohyb v rostlině je akropetální (xylémem) i bazipetální (floémem). Je přijímána jak nadzemními částmi rostlin, tak i kořeny. K příjmu nadzemními částmi rostlin dochází již během 30 minut po aplikaci. Účinkuje pouze preventivně, nejlépe působí v době aktivního růstu rostlin, vyznačuje se dlouhodobým účinkem. Velmi dobře chrání mladé části rostlin. Účinná látka Fluopicolid náleží mezi acylpicolidy (FRAC skupina B5, kód č.43). Na úrovni houbových buněk je účinná v několika fázích vývojového cyklu hub. Má silný účinek na uvolňování zoospor a silně inhibuje jejich mobilitu. Kromě toho působí na klíčení zoospor. Také účinkuje na sporulaci a inhibuje mycelium rostoucí uvnitř rostlinných pletiv. Fluopicolide má preventivní i kurativní účinek a antisporulační efekt. V rostlině se převážně přemisťuje translaminárně, je akropetálně redistribuována xylemem.


Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku se pomalu nasype do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplní na požadovaný objem. Potom se vše důkladně rozmíchá. V případě použití směsí přípravků je zakázáno mísit jejich koncentráty a přípravky se vpravují do nádrže odděleně. Rovněž tak nelze mísit koncentrát přípravku přímo s adjuvantem. Aplikační kapalinu použijeme bezprostředně po přípravě.

Dávkování:
-
vinná réva (plíseň révová) 30 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 21 dní (max. 3x za vegetační sezónu)

Aplikační poznámky:

Profiler se v révě proti plísní révové aplikuje výhradně preventivně, jako součást aplikačního sledu, optimálně na základě signalizace. Optimálně se aplikuje od růstového stádia zřetelně viditelných základů květenství (BBCH 53) do růstového stádia počátku zapojování hroznů (BBCH 77), nejpozději lze použít do počátku zaměkání bobulí (BBCH 81). Vlastnosti přípravku se optimálně využijí při použití v období aktivního růstu rostlin. Přípravek se obvykle používá v intervalu 12–14 dní. Za podmínek velmi silného infekčního tlaku plísně révy je možné intervaly mezi aplikacemi zkrátit do hranice 10–12 dní. Za podmínek nižšího infekčního tlaku lze intervaly mezi aplikacemi prodloužit přes hranici 14 dní. Přípravek vykazuje při použití proti plísni révové vedlejší účinnost i proti plísni šedé (botrytidě). Využití vedlejší účinnosti je vhodné především při ošetření v období dokvétání nebo v období počátku zapojování hroznů.


Antirezistentní strategie:
Profiler nevykazuje křížovou rezistenci s fungicidy ze skupiny fenylamidů, Qol fungicidy, CAA fungicidy a účinnou látkou cymoxanil. Profiler používáme výhradně preventivně, s vyvarováním se kurativního a eradikativního použití přípravku. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte přípravek Profiler® nebo jiný obsahující účinnou látku se stejným mechanismem působení jako fluopicolide vícekrát než 3x v průběhu vegetačního období a max. 2x za sebou. Celkový počet aplikací fungicidů obsahujících účinné látky ze skupiny acylpicolidů nesmí překročit 50 % celkového počtu aplikací proti plísni révové za vegetaci. Při použití v závěru vegetace (po BBCH 77) je vhodné za podmínek silného infekčního tlaku používat Profiler formou směsi s některým z vícebodově působících fungicidních přípravků proti plísni révové.


Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Upozornění:
Tyto údaje jsou pouze informativní. Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Poznámka: Fotografie je pouze ilustrativní.

Jak používat produkt

Specifikace produktu

Choroby Plíseň révová
Způsob účinku(systémový/kontaktní) Systémový
Velikost balení 6 kg
Konzistence(tekutý,granulovaný, práškový) Granulovaný
Pesticidy Fungicid

Stále si nevíte rady a potřebujete pomoc?

Obraťte se na našeho specialistu