Lisy

Zvyšující se nároky na kvalitu a šetrnost lisování přináší řadu inovativních technologií, zejména u pneumatických lisů (ŠKRLJWILLMES).  

Současně se však stále zachovává i tradiční způsob lisování, např. ručními lisy, hydrolisy nebo lisy hydraulickými.